عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)، خصوصاً فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GDM-AHP)، در مسائل واقعی و زمانیکه انتخاب بین گزینه‎ها با معیارهای متنوع ضروری است، کاربرد بسیاری دارد. بررسی AHP گروهی در شرایطی که نظرات تصمیم‏گیرندگان دارای ابهام باشد، از نقطه نظرات مختلف، مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق فرض می‏شود که هریک از تصمیم‎گیرندگان، ترجیحات خود را به صورت احتمالی بیان می‏کنند و با درنظر گرفتن این فرض، برای مقایسه‏های زوجی، توزیع‎های اح ...