عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یک روش تحلیلی به منظور رسیدن به بهترین تصمیم در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، تجاری و غیره است. زمانی‌‌که متغیرها کمی هستند و تعداد معیارها بالا نیست، می‌توان از چندین ابزار تحلیلی استفاده نمود و مسئله را حل کرد. با این وجود بیشتر وقت‌ها علاوه بر متغیرهای قابل اندازه‌گیری، متغیرهای کیفی نیز وجود دارند و تصمیم‌گیرنده بهترین آن‌ها را در میان انتخاب‌های بسیار ترجیح می‌دهد بدین ترتیب یک روش تحلیلی که یک تصمیم موفق موردنیاز را ایجاد می‌کند برنامه‌ریزی سلسله م ...

تست سازگاری یکی از مراحل مهم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. وقتی ماتریس مقایسات زوجی ناسازگار می شود مجددا باید توسط تصمیم گیرنده مورد بازبینی قرار گیرد. ولی در مواردی ممکن است تصمیم گیرنده در دسترس نباشد یا فرصت تجدید نظر نداشته باشد. در این تحقیق مدلی بر اساس بردار ویژه برای تعدیل ماتریس مقایسات زوجی ارایه شده است. در مدل ارایه شده تابع هدف به صورت حداقل کردن حداکثر مقدار ویژه ماتریس در نظر گرفته شده است. دو شاخص ? و ? برای اندازه گیری نزدیکی ماتریس اولیه و ماتریس تعدیل شد ...

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک راهنما در مدل سازی تصمیم های چند معیاره است. اساس این فرآیند، روش بردار ویژه ی ساعتی است. در این پایان نامه از تجزیه مقادیر منفرد و تقریب رتبه پایین یک ماتریس مقایسه زوجی استفاده می کنیم و یک روش برای تعیین وزن های متناظر با ماتریس ها پیشنهاد می دهیم. همچنین مقایسه زوجی دوگانی را بیان کرده و به مقایسه آن با روش اولیه می پردازیم ...

کشور ایران یکی از مناطق خشک جهان محسوب می‌گردد که آب، عامل محدود کننده فعالیت‌های بشر در این مناطق به‌شمار می‌آید. استفاده از سیلاب در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. از طرفی به تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی در این مناطق توجه خاصی شده است و پخش سیلاب یکی از روش‌های مهار و بهره‌برداری از سیلاب می‌باشد. تعیین مکان مناسب برای پخش سیلاب و نفوذ دادن آن به داخل سفره‌های زیرزمینی خود یکی از مهم‌ترین مراحل انجام این گونه پروژه‌هاست. عواملی که در مکان‌یابی پخش‌سیل ...

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای بازار مالی در ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است، چون افزایش بهره وری آنها به طور مستقیم بر بازدهی بازار مالی کشور اثر می گذارد. رویکرد کارت امتیازی متوازن یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها جهت ارزیابی عملکرد محسوب می گردد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه به روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش ویکور است. در انجام این تحقیق علمی از یک مدل مفهومی ارزیابی عملکرد،به منظور ارزیا ...

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و در ادامه تحلیل کارایی بر اساس مدل بدست آمده می باشد. بدین منظور شاخص های مناسب ارزیابی عملکرد واحدها معرفی شده اند. در ادامه مدل مناسب انتخاب شده است. در پایان نیز واحدهای کارا و ناکارا شناسایی، واحدها رتبه بندی شده و برای آن ها هدف گذاری شده است. در این پژوهش از مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها با داده های دقیق و بازه ای، ه ...

ارزیابی تناسب اراضی یکی از روش‌هایی است که برای تعیین سازگاری اراضی برای یک نوع خاص از انواع استفاده به کار برده می‌شود و اراضی با توجه به استعداد و پتانسیل تولیدی که دارند، از آنها استفاده می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تناسب اراضی منطقه زرین‌شهر و مبارکه واقع در غرب اصفهان به روش ارزیابی اراضی رایج و تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای کاربری‌های مورد مطالعه بوده است. بررسی‌های کمّی به دنبال بررسی‌های کیفی انجام گردید. بررسی‌های اقتصادی شامل جمع‌آوری اطلاعات اقتصا ...

• در این تحقیق تلاش شده است تا برای بهبود وضع فعلی صنعت چاپ بهترین فناوری ها در این صنعت شناسایی شوند. در این راستا، مؤلفه ها و زیر مؤلفه های مؤثر بر انتخاب فناوری چاپ در این صنعت، شناسایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و اهمیت هر کدام از مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها تعیین شده است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی است، برای تعیین معیارها و زیر معیارها، از عوامل کلیدی و یک الگوی انتخاب فناوری استفاده شده است. در مرحله بعدی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با مشارکت خبرگان، و در قا ...

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و اولویت‌بندی آنها بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع تحلیلی‌ توصیفی است. که در مرحله‌ی اول با مطالعه کتابخانه‌ای، جستجو در سایت‌های معتبر علمی و بررسی متون علمی ادبیات پژوهش گردآوری شد. سپس با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت فعلی خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و مصاحبه با دست‌اندرکاران و اساتیدی که با موضوع پژوهش آشنایی داشتند، عوامل موثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی استخر ...