عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه غشاهای پلیمری در بسیاری از فرایندهای جداسازی همچون جداسازی گازها، شیرین سازی گاز طبیعی، رطوبت زدایی و ... استفاده می شوند. فرآیندهای غشایی با مصرف انرژی پایین و عملیات جداسازی راحت تر، اهمیت چشمگیری در مقایسه با دیگر فرآیندهای جداسازی دارند. اختلاف فشار مهمترین نیرو محرکه در غشاها محسوب می شود. تراوش پذیری و انتخاب پذیری به عنوان دو خاصیت اساسی غشاها با دما و فشار در ارتباط می-باشند. دراین کارکاربردها، مزایا و معایب غشاهای پلیمری جهت جداسازی گازها بررسی می شوند. سپس به ...

در کشور ما هر سال مبالغ هنگفتی صرف اجراي پروژه هاي ساخت در قالب طرحهاي عمرانی، غیر عمرانی و خصوصی میشود. اما غالب این طرحها و پروژهها به دلیل وجود عوامل گوناگونی، با صرف زمان و هزینه اي بیش از زمان و بودجه مصوب آنها (صرف نظر از آثار تورم مستمر و متوالی) به انجام میرسد. یکی از عوامل موجد این وضعیت، ضعف مدیریت و نقص دانش فنی مجریان و متولیان اجراي این طرحها میباشد (طوسی و دیگران، 1387 ؛ کریملی، 1382 ). دلایل فوق علاوه بر افزایش مدت اجراي پروژهها، موجب پیشی گرفتن هزینه آنها ...
نمایه ها:

با توجه به حجم بسيار بالاي چاي معطر توليدي و مصرفي در كشور و لزوم توليد چاي معطر جهت امكان ايجاد رقابت در بازار بنا به ذائقه عامه مردم و همچنين وجود روش هاي مختلف و اغلب غير علمي افزايش اسانس و مواد معطره به چاي در اين پروژه با هدف جلوگيري از تضييع حقوق مصرف كنندگان و حفظ سلامت و ايمني جامعه، روش هاي متداول و تجهيزات موجود و مورد بررسي قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف عوارض و شيوه هاي كنترلي بررسي و در قالب يك آيين كار مشخص و قابل اجرا ارايه خواهد شد. ...
نمایه ها:
اسانس | 
معطر | 
قطع | 
اسانس | 
قطع | 
چای | 

مدیریت دانش نیاز به در نظر گرفتن سه عنصر مرتبط با هم شامل، افراد، فرآیندها وفن آوری است. این مقاله به روشهای مختلفی که یک فرآیند تاکنون در عمل و تحقیق در مدیریت دانش به صراحت یابه طور ضمنی نمایش داده شدهاست می پردازد ومنعکس کننده آن است که چگونگی تفکر درباره فرآیند ممکن است در آینده، به تجدید استراتژیسازمانها و طرح های واکنش به بحران تاثیر گذاشته و همچنین عناصری که صاحب نظران منابع انسانی به منظور تلفیقواکنش سریع یک شرکت با طرح بحران نیاز دارند را شرح خواهد داد. به طورکلی مطا ...

نتیجه ی آسیب شناسی موضوع تاخیر در انجام فعالیت های پروژه ها در شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان نشان داده است که یکی از دلایل بروز این مشکل، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران بوده است. لذا کار گروهی به منظور بررسی گلوگاه های موجود و تدوین راهکار مناسب برای رفع این نقیصه براساس ضوابط و فرآیند مقید در شرایط عمومی پیمان تشکیل و ضمن تشکیل جلساتی با متصدیان ذیربط فرآیند موجود بررسی و با توجه به زائد بودن برخی فعالیت ها و موازی کاری های بی مورد فرآیند موجود اصلاح، و پس از ت ...

چکیده پایان نامه )شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده: این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک مهر و به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک بر اساس الگوی معرفی شدهp’s 7، توسط بوم و بیتر، تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر ترجیح مشتریان بوده است. بنیان نظام بانکی بر این اساس استوار است که هر مشتری برابر یک دارایی است و بنیان بازاریابی بانکی جذب و نگهداری مشتری می باشد که در محیط رقابتی بان ...