عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فتونیک در حقیقت به معنی تکنولوژی لازم برای تولید، تقویت ، آشکارسازی و هدایت نور بمنظور بهره‌برداری در مخابرات و پردازش اطلاعات نظیر طراحی و ساخت مدولاتورهای نوری مختلف ، آکوستواپتیک و اپتوالکترونیک می‌باشد که در آینده نزدیک امکانات تبادل اطلاعات سریع مخابراتی را ممکن می‌سازد. در رابطه با طرح تحقیقاتی فتونیک کارهای انجام شده به سه قسمت تقسیم می‌شود: الف - کارهای تحقیقاتی تجربی ب - کارهای تحقیقاتی تئوری ج- تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی فتونیک . ...

این رساله شامل 6 فصل می‌گردد. در فصل نخست مروری کلی خواهیم داشت به روشهای معمول امروزی در توجیه پدیده‌های نوری در مدارهای اپتوالکترونیک در ابعاد بزرگ و ماکروسکوپی، ضمن اینکار چگونگی نوسان لیزری، تقویت نوری(10 و 11) و مدولاسیون نوری را به روشهای کلاسیک و با استفاده از نظریه ماکسول مختصرا توضیح خواهیم داد. در انتهای فصل نیز به مبحث نور غیرخطی و همینطور مقدمات دیدگاه نظریه کوانتم اشاراتی خواهیم داشت . در فصل دوم بحث را ادامه داده و یافته‌های هر دو روش کلاسیک و کوانتم مکانیک را ا ...

کاربرد روزافزون فن آوری فتونیک در امور مهندسی برق و کامپیوتر، روز بروز این واقعیت، را بیشتر گوشزد می نماید که باید در این عرصه به آخرین دستاوردهای فنی مدرن مجهز گردید . فتونیک عبارتست از : تکنولوژی لازم برای تولید، تقویت، آشکارسازی، هدایت و مدوله کردن و یا تغییر شدت نور و سمت تابش آن و همینطور استفاده از اثرات غیرخطی تابش امواج نوری و بکارگیری آن در زمینه های گوناگون از تولید انرژی گرفته تا امر مخابرات و پردازش اطلاعات . ...

با هرچه کوچکترشدن ابعاد فیزیکی ابزار و قطعات اپتوالکترونیک و رسیدن اندازه آنها به حدود زیرمیکرومتر و حتی در ابعاد اتمی، فرصت منحصر بفردی بدست آمده تا تئوریها و نظریه‌های تازه‌ای جهت تجزیه و تحلیل قطعات میکروسکوپی ارائه گردند. در یک چنین شرایطی قطعات اپتوالکترونیک تشکیل‌دهنده مدار مجتمع باید در اندازه‌های زیرمیکرومتر ساخته سوند. یعنی ابعادی که قوانین ماکروسکوپی فیزیکی و تئوریهای مربوطه دیگر صادق نخواهند بود و یا مستلزم تغییرات بنیادی می‌باشند. لذا لازم می‌نمود که تحقیقاتی پایه ...

پیشرفتهای سریع تکنولوژی در دنیای نوین موجب بروز تغییرات لحظه‌ای در تمام عرصه‌های زندگی بشر شده است . صنایع دفاعی همواره به جذب تکنولوژیهای جدید و پیشرفته یک علاقه وافر داشته‌اند و به همین دلیل نیز همیشه در معرض تغییرات و تحولات بنیادین بوده‌اند. مقاله حاضر به بررسی 10 تکنولوژی برتر دفاعی، که تعیین کننده شکل اصلی جنگ در سال 2010 خواهدند بود، پرداخته است . ...