عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تظاهر ژن‌های Bt در بخش‌های خوراکی گیاهان تراریخت، از جمله غده‌های سیب‌زمینی، باعث نگرانی‌هایی برای مصرف‌کنندگان از نظر ایمنی غذایی شده است. بنابراین یک استراتژی مهم برای هدفمند کردن بیان ژن‌ها و تولید سیب‌زمینی Bt ایمن‌تر احتمالا استفاده از پیشبرهای وی‍ژه-مکانی یا -بافتی و یا -زمانی به جای پیشبرهایی با بیان دائمی است. پیشبر(Phosphoenolpyruvate carboxylase) PEPC که از گیاه ذرت ( (C4 (Zea mays) جدا گردیده است، سبب تظاهر ژن در بافت‌های سبز گیاه می‌گردد. در این مطالعه، برای رسیدن ...

بید سیب‌زمینی، (Zeller) Phthorimaea operculella از آفات مهم سیب‌زمینی در مناطق معتدله و گرم جهان از جمله ایران می‌باشد. در این آزمایش اثر دو حشره‌کش آبامکتین (1.8 %EC) و دلتامترین (%EC 2.5) روی مراحل تخم، لارو سن اول، شفیره و حشره کامل بید سیب‌زمینی (به دو روش غوطه‌وری کاغذ صافی و آغشته کردن ظروف پتری) بررسی شدند و غلظت کشنده (LC50) هر دو حشره‌کش روی مراحل مختلف آفت برآورد گردیدند. همچنین غلظت زیرکشنده LC30 هر دو حشره‌کش روی تخم اثر داده شد و پارامترهای دموگرافیک شامل امید به ...

بید سیب‌زمینی،(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella به عنوان یکی از مهم-ترین آفات خسارت‌زای محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبار‌ها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشد. آگاهی از ویژگی‌های زیستی این آفت روی ارقام مختلف سیب‌زمینی، می‌تواند در معرفی ارقام نسبتا حساس یا غیر حساس نسبت به حمله این آفت مفید باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه‌ی پارامتر‌های زیستی و جدول زندگی آن روی برگ و غده‌ی ارقام مختلف سیب‌زمینی انجام شد. پارامت ...

در سالهای اخیر استفاده از اسانس ها (مشتقات گیاهان) و قارچهای بیماری زای حشرات به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این ترکیبات جانشین مناسبی برای آفت کش های شیمیایی می باشند و رشد جمعیت حشره را تحت تأثیر می گذارند. در این بررسی اثر اسانس سه گونه گیاهی اکالیپتوس، خرزهره و زیره سبز و دو قارچ B.bassiana وM.anisopliae و نیز اختلاط این ترکیبات روی لارو سن 3 بید سیب زمینی مطالعه گردید. آزمایش در شرایط دمایی1 ±27 و رطوبت نسبی 5±65 درصد، در انک ...

بید سیب‌زمینی،( Phthorimaea operculella, Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae، یک آفت درجه‌ی اول سیب‌زمینی در هر دو شرایط مزرعه و انبار در اکثر کشورهای گرمسیر و نیمه‌گرمسیر دنیا از جمله ایران است. با محدودیت روش‌های مبارزه در انبار نسبت به مزرعه، همچنین به دلیل مقاوم شدن بید سیب‌زمینی به تعدادی از حشره‌کش‌های، استفاده از گیاهان به عنوان ترکیبات دورکننده در جلوگیری از فعالیت آفت در انبارها حائز اهمیت است. در این تحقیق، اثرات حشره‌کشی، دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی اسانس‌ها، پو ...

بید سیب‌زمینی، (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella (Zeller)، به دلیل رابطه تنگاتنگش با میزبان و برخورداری از استعداد تولید مثلی و خسارت اقتصادی بالا یکی از مهم‌ترین حشرات مخرب سیب-زمینی معمولی، Solanum tuberosum L.، در انبار و مزرعه در بیشتر مناطق جهان، به ویژه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محسوب می‌شود. اطلاعات به ‌دست آمده از مطالعه‌ی ترجیح میزبانی، پارامترهای زیستی و فعالیت آنزيم‌‌هاي گوارشي آفت توام با نتايج حاصل از بررسي شاخص‌های تغذیه‌ای آن روي ژرم‌پلاسم‌ه ...

بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller یکی از آفات مخرب سیب زمینی در مزارع و انبارهای مناطق معتدله گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و از جمله ایران است. از آنجا که خسارت این آفت در انبار زیاد بوده و با توجه به اینکه سیب زمینی یکی از منابع مهم غذایی انسان به شمار می رود، کنترل غیرشیمیایی این آفت از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این بررسی، اثر تخم‏کشی اسانس های اسطوخودوس Lavandula angustifolia و مرزنجوش Origanum vulgare روی تخم های یک روزه بید سیب زمینی مورد مطالعه قرار گر ...

بیدسیب‎زمینی(Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae یکی از مهم‎ترین آفات سیب‌زمینی است که کنترل شیمیایی آن به‌دلیل زیستگاه خاص آفت داخل غده، مبحثی چالش‌برانگیز می‌باشد. نماتودهای بیمارگر حشرات متعلق به خانواده‌های Heterorhabditidae و Steinernematidae به‌دلیل کنترل موثر آفات خاک‌زی (به ویژه آفاتی ساکن در زیستگاه‌های مخفی) در سال‌های اخیر، توجه فراوانی را جلب نموده‌اند، لذا مطالعه جاری باهدف بررسی حساسیت بیدسیب‌زمینی نسبت به نماتودهای بیمارگر حشرات در شرایط آزمایشگا ...

بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller یکی از آفات مهم گیاهان تیره Solanaceae به خصوص سیب‌زمینی درمزرعه و انبار می‌باشد. در سال‌های اخیر، بید سیب زمینی از مناطق سردسیر مانند دماوند، اردبیل و همدان نیز گزارش شده است که نشان می‌دهد این حشره قادر است زمستان‌های سخت را در این مناطق سپری نماید. بنابراین استراتژی تحمل بید سیب زمینی به دماهای زیر صفر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب ابتدا تغییرات نقطه انجماد و میزان تحمل مراحل مختلف رشدی بید سیب‌زمینی به سرما در شرایط آزمایش ...