عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه به بررسی دیدگاه‌های فایده‌باوران کلاسیک (جرمی‌بنتام و جان استوارت میل) و ابن حزم می‌پردازد. فایده‌گرایی یکی از نظریه‌های مهم و مشهور در حوزه‌ی فلسفه اخلاق و اخلاق هنجاری است. فایده‌گرایی بر اصل فایده و سود مبتنی است و مقصودش از فایده و سود، لذت وشادکامی است، و بر همین مبنا، مدعی است : تنها عمل و قاعده‌ای درست و الزامی است که بالاترین و بیشترین شادکامی و سعادت را برای بیشترین افراد جامعه ذی‌ربط در پی داشته باشد. فایده‌گرایی یکی از نظریه‌های غایت-گرایانه و پیامدگ ...

جی. جی. سی. اسمارت، یک پراگماتیست و یکی از حامیان فایده‌گرایی عمل‌محور است و اندیشه‌ی وی تا حد زیادی متأثر از آراء سیجویک است. اسمارت بیشتر کوشیده است که به دو اشکال رایج علیه فایده‌گرایی یعنی تعارض فایده‌گرایی با شهودهای اخلاقی ما و همچنین مشکل محاسبه‌ی پیامدهای افعال پاسخ دهد. بدین منظور وی ابتدا شهودهای اخلاقی را منکر شده و رویکردی ناشناخت‌گرایانه اتخاذ می‌کند. همچنین در برخی موارد که انجام فعل فایده‌گرایانه منجر به تعارضات با شهودهای اخلاقی ما می-شود، به تمایز میان مقام ن ...

این پایان‌نامه به بررسی و نقد یکی از نظریه‌های مهم و مشهور در حوزه فلسفه اخلاق با عنوان فایده‌گرایی (Utilitarianism Moral) یا اصالت منفعت از دیدگاه دو تن از فایده‌گروان کلاسیک به نام جرمی بنتام و جان استوارت میل اختصاص دارد. فایده‌گرایی بر اصل پایه‌ای و محوری فایده، متکی است، بر مبنای اصل فایده، تنها عمل و قاعده‌ای درست و الزامی است که بالاترین میزان فایده و سعادت را برای بیشترین افراد جامعه ذیربط در پی داشته باشد. فایده‌گرایی یکی از نظریه‌های غایت انگار و لذت باور در زمین ...

این تحقیق به بررسی رابطه میان امنیت ادراک‌شده از پرداخت الکترونیکی و ارزش لذت‌جویانه و ارزش مبتنی بر فایده بر قصد خرید اینترنتی می‌پردازد، همچنین تأثیر این سه عامل را که از مهم‌ترین عامل‌ها در خرید اینترنتی هستند بر روی اعتماد می‌سنجد و به‌طور خاص بر حوزه خرید بنگاه و مشتری (B2C) در ایران تمرکز دارد. نتایج به‌دست‌آمده از پیمایش 384 نفر از افرادی که در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند نشان می-دهد، اعتماد در تجارت الکترونیکی نقش کلیدی را بازی می‌کند، همچنین امنیت ادراک‌شد ...

یکی‌از مسائلی‌که‌ امروزه‌ درحوزه اخلاق کاربردی به شیوه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، مسئله‌ سقط‌جنین‌ است.همچنین فیلسوفان اخلاق نیز با تکیه بر نظریه های هنجاری همانند نظریه وظیفه‌گرایی، سودگرایی ‌ واخلاق فضیلت به ‌بررسی اخلاقی سقط جنین پرداخته اند. هدف از این تحقیق، تبیین‌ و بررسی اخلاقی سقط جنین بارویکردسودگرایانه‌است.سودگرایی‌یک نظریه غایت گرایانه است و سقط جنین‌ رادرمواردی‌که موجب فایده بیشتری است روا می دارد اماباتوجه به تعریفی‌که سودگرایان درباره فایده ارا ...

بحث فروید در باب اخلاق را می توان ذیل دو عنوان کلی فلسفه اخلاق جای داد. بخشی از آنچه فروید در باره اخلاق می گوید، با مباحث فرااخلاق تناسب دارد. این دسته از سخنان او خود در دو شاخه کلی قرار می گیرد. نخست مباحثی که به تکوین مرجع اخلاقی (وجدان) و حس اخلاقی در روان فرد نظر دارد. در این دست مباحث فروید از نحوه تشکیل آنچه فراخود یا خود آرمانی می نامد، بحث می کند و ظهور نماینده آن یعنی وجدان را سبب ساز اصلی پدید آمدن احساس و میل اخلاقی در ما می داند. فصل اول این نوشتار به بحث از این ...

یکی از موارد بسیار مهمی که از لحاظ شرعی و عرفی و قانونی توجه متفکران را جلب نموده و دراخلاق پزشکی از آن یاد می‌شود درخصوص تولد جنینی است که دچار ناهنجاری بوده و تولد او ممکن است مشکلات برای فرد و خانواده او فراهم آورد. در این پایان‌نامه بر اساس مفهوم معنای زندگی در سه دیدگاه سودگرایی، وظیفه‌گرایی و اسلام به عنوان دیدگاهی فضیلت‌گرا در مورد چگونگی جواز و یا عدم جواز سقط «جنین ناهنجار» بحث شده است. در دیدگاه سودگرایی و با تکیه به نظر پیتر سینگر سقط جنین معلول مطلقاً آزاد است. ...

روح عدالت طلبی بشر، در بسترگذر زمان و پس از تضارب آراء و اندیشه‌های متفاوت، اصول و قواعدی را به وجود آورده است که در حال حاضر به عنوان اصول و مبانی مقدس در جوامع بشری مطرح بوده که کمتر گروه و نظامی لزوم رعایت ‌آن اصول را منکر می‌شود. یکی از این اصول که در وادی حقوق و موضوع مجازاتها مطرح است اصل تناسب جرم و مجازات می‌باشد. انسانها پس از گذر از دوره‌های مختلف و تجربه مکاتب و دیدگاهها گوناگون امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که لازمه‌ی دوام زندگی اجتماعی وی، تحقق عدالت در کلیه امو ...

پژوهش حاضر در صدد است به صورت کیفی و با استفاده از یکی از رهیافتهای نقد ادبی جدید همچون نقد نشانه شناسانه به رمزگشایی از تبلیغات تجاری تلویزیونی بپردازد. بدین منظور آگهی های تجاری پخش شده در نیمه ی نخست سال 1388 از شبکه های سراسری 1و2و3 سیما انتخاب شد. این پرسش که تبلیغات تجاری تلویزیون در محتوا و مضامین خود چه نوع سبک زندگی را در برابر مخاطب به تصویر می کشد، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در آگهی های تجاری تلویزیون سبک زندگی طبقات ...