عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 239

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سلولهای بنیادی مزانشیمی به دلیل توان تمایزشان به انواع مختلف سلولی و به این دلیل که می توانند از شخص بزرگسال بدست آیند در مهندسی بافت مورد توجه فراوان قرار دارند. یک چالش همیشگی مهندسی بافت ایجاد رگزایی مناسب در سازه بافتی می باشد. همچنین توان سلولهای بنیادی مزانشیمی در تولید فاکتورهای رگزا نظیر VEGF نشان داده شده است. مطالعات نشان دهنده کمک این سلولها به رگزایی تومورها نیز می باشد. به گونه ای که جذب این سلولها به منطقه توموری و ترشح فاکتورهای رگزایی توسط آنها باعث تسریع رگزا ...

امروزه استفاده از مواد جاذب جهت افزایش رشد و تقویت سیستم ایمنی ماهی در بین پرورش-دهندگان رایج شده‌است. تریپتوفان یک آمینواسید ضروری می‌باشد که به‌عنوان پیش‌ماده جهت ساختن سرتونین مطرح است و می‌تواند جهت کاهش استرس مفید باشد. ماده جاذب دیگر، بتائین می‌باشد که محلول در آب و از نظر مولکولی با‌ثبات است و به نظر می‌رسد در بهبود غذاگیری از طریق تحریک حواس بویایی و چشایی تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر بتائین و تریپتوفان بر روی برخی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه ماهیا ...

به منظور بررسی تاثیر زمان‌های مختلف تخمه گشایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی در لارو فیل ماهی، تخمک‌های یک مولد ماده فیل ماهی(میانگین وزن 1/3 ±29/6 میلی گرم؛ میانگین قطر1/07 ±4/52 میلی متر) پس از لقاح با اسپرم یک عدد مولد نر جهت سپری شدن مرحله انکوباسیون به درون انکوباتورهای یوشچنکو منتقل گردید. پس از گذر از مرحله انکوباسیون لاروها طبق زمان تخمه گشایی به چهار گروه: لاروهای اولیه، لاروهایی که در اواسط زمان تخمه گشایی حاصل شدند(اوج تخمه گشایی)، لاروهایی که در اواخر زمان تخمه گشا ...

در اغلب مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا از جمله اراضی وسیعی از ایران (بیش از 80 درصد) مسئله بحران آب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات در مسیر ایجاد کشاورزی پایدار، مطرح است. لذا استفاده از منابع آبی با کیفیت پایین به‌عنوان راه حلی جهت رفع نیاز آبی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر آبیاری با پساب صنعتی شهرکرد بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و رشد و عملکرد گیاه لوبیا قرمز به‌صورت آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در 3 تکرار ...

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان (80 میلیون نفر در سال) بدون شک نیاز به‌مواد غذایی از جمله غلات و دانه‌های روغنی رو به افزایش خواهد بود. تلاش برای افزایش تولید در واحد سطح پیامدهای ناخوشایندی مانند افزایش آلودگی نیتروژنی و تخریب محیط زیست داشته است. یکی از شیوه-های بیولوژیکی برای افزایش تولید، استفاده بالقوه از میکرارگانیسم‌های خاک‌زی مفید که توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ملکولی یا تولید مواد محرک رشد را داشته باشند، می‌باشد. از جمله این میکرارگانیسم‌ها باکتری‌های جنس ...

به منظور بررسی تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر روی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیک گلرنگ (رقم پدیده) در شرایط تنش شوری، آزمایش گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان در سال زراعی 1390- 1389 اجرا شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل اول شوری در چهار سطح، شامل S1 (بدون شوری)، S2 (500 میلی‏گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم خاک)، S3 (1000 میلی‏گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم خاک) و S4(1500 میلی‏گرم کلرید سدیم بر ک ...

نوکلئوتید‌ها از جمله ترکیبات داخل سلولی با وزن مولکولی پایین ، از یک بنیان پورین (آدنین(A)، گوانین (G)، هیپوگزانتین) یا پیریمیدین (اوراسیل (U)، سیتوزین (C) و تیمین (T)) و یک قند ریبوز یا 2- دی اکسی ریبوز و یک یا تعدادی گروه فسفات تشکیل می‌شوند. در تحقیق حاضر، تاثیر سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره (واناژن) بر شاخص‌های رشد و تنظیم اسمزی ‏ماهی قره‌برون (‏Acipenser persicus‏) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با میانگین وزنی 12/2 ± 37/42 گرم و میانگین ‏طول 0/61 ± 23/67 سانتی‌متر به 4 تیمار ...

در سال‌های اخیر از مواد زیادی به عنوان ماده جاذب در جیره غذایی آبزیان استفاده می‌گردد. اثرات برخی از جاذب‌های غذایی بر بهبود فاکتورهای رشد آبزیان مختلف مشخص شده است. مواد چشایی کلاسیک یا چهار مزه‌ی اصلی ( ترشی، شیرینی، تلخی و شوری) گروهی از مواد هستند که در تحریک چشایی ماهی مطرح می‌باشند، و می-توانند نقش جاذب داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مواد چشایی کلاسیک به عنوان جاذب‌های غذایی بر فاکتورهای رشد و بقاء بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) با میانگین وزنی 5/0±3 ...

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تغییرات هورمونی و الگوی بیان ژن‌های رشد فولیکولی بافت تخمدان منجمد شده رت بعد از پیوند اتوگرافت است. در این تحقیق از تخمدان‌ موش صحرایی ماده 5 هفته‌ای استفاده گردید که در گروه‌های کنترل، انجمادی، پیوندی و انجمادی- پیوندی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بافت تخمدان در فرآیند انجماد، ابتدا به محلول‌های تعادلی و انجمادی منتقل شده و بلافاصله پس از قرارگیری در محلول ذوب در زیر پوست گردن به صورت اتوگرافت و hetrotopic پیوند زده شد. در نهایت 1 و 3 هفته بعد ا ...