عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نام مبارک حضرت فاطمه (س) که همچون خود آن بزرگوار مظلوم واقع شده است، در شعر فارسی تا قبل از دوره صفوی بازتاب چندان زیادی ندارد و بیشتر در قالب اشارات یک بیتی جلوه-گرست. در این پژوهش آثار همه شاعران حتی اشعار پراکندۀ شعرای بی دیوان که مجموعاً 318 شاعر را دربرمی‌گیرد در از نظر مضامین و جلوه‌های وجودی آن حضرت، صور خیال و قالب به ترتیب سیر تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و این نتایج به دست آمد: نخستین شاعری که نام حضرت زهرا را ذکر نموده دقیقی است. پس از آن از فردوسی و ابوسعید ابی ا ...

هدف کلی این تحقیق بررسی سیره تربیتی حضرت زهرا(س) می باشد.نوع تحقیق حاضربنیادی،روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی،روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای وروش تجزیه وتحلیل داده ها کیفی و از نوع تفسیری ـ استنتاجی است. در پاسخ به سوال اول به مرور سیره کلی حضرت زهرا(س) در رفتار با پدر و همسر پرداختیم. سپس در بررسی سوال دوم به بررسی اهداف تربیتی حضرت زهرا(س) پرداختیم و باتوجه به سیره ایشان به هدف غایی قرب الی الله و اهداف واسطه ای، پرورش روحیه عبادت، پرورش روحیه جهاد و عدالتخواهی، پرورش ج ...
نمایه ها:
سیره | 
تربیت | 
هدف | 
روش | 
سیره | 

موضوع این پژوهش «بررسی سیر تاریخی نگاه مورخان اهل سنت به حضرت فاطمه(س) از آغاز تا قرن هفتم هجری» است. در این رساله کوشش شده است تا با جستجو در منابع به پرسش اصلی پژوهش که «سیر تاریخی نگاه مورخان برجسته اهل سنت به حضرت زهرا(س) از آغاز تا قرن هفتم هجری چگونه بوده است؟» پاسخ دهد. از آن‌جا که تاریخ‌نگاری اسلامی مانند بسیاری از علوم انسانی متأثر از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بوده است لذا نگارنده در این پژوهش با توجه به نکته فوق، با این مفروض که «مورخان اهل سنت به جهت گرایشات س ...

کتاب «جامع القصص» تحریر و تالیف «ابو الحسن واعظ» از جمله آثار خطی عهد صفوی است که به سال « 1077 ه.ق» به رشته تحریر در آمده است ،. این اثر در حجم 298 برگ است که در حدود 50برگ از آغاز و حدود 50برگ از انجام آن افتاده است . از آنجا که مولف و مصنف شیعه بوده پس از آن که حال انبیا از حضرت یوسف (ع) را تا خاتم پیامبران حضرت رسول اکرم (ص) یاد کرده به بیان زندگانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و امام حسن (ع) و امام حسین ( ع) نیز پرداخته است. نثرکتاب ساده و در برخی موارد قدری به کهنگی گ ...

این رساله به بررسی تطبیقی چهار عنصر ادبی: معنا، عاطفه، صور خیال، اسلوب؛ در دو خطبه فدکیه حضرت زهرا-سلام الله علیها- و خطبه شامیه حضرت زینب-سلام الله علیها- می‌پردازد. این دو خطبه که در شرایط زمانی-مکانی متفاوتی و از سوی دو شخصیت بزرگ اسلامی ایراد گشته‌اند، دارای تفاوت‌ها و احیانا اشتراکاتی می‌باشند. به لحاظ معنا، هر دو خطبه با هدف مبارزه با ظلم و ستم، استیفای حق، دفاع از کیان دین مبین اسلام و ولایت می‌باشند. حجم خطبه فدکیه بسیار بیشتر از خطبه شامیه است؛ زیرا خطبه فدکیه معانی ...

بحث روش تفسیر قرآن در قرن اخیر از بحث های مطرح در حوزه دینی می باشد. نظرات و آراء فراوانی در این زمینه از سوی قرآن پژوهان و مفسران ارائه شده است که هر کدام برای نظر خود به دلائلی استناد کرده اند. ائمه (ع) به عنوان رهبران دینی ما که خود قرآن ناطق می باشند، طلایه داران تفسیر قرآن بودند. در این پایان نامه به روش و سبک تفسیری حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخته شده است که در فصل اول جایگاه تفسیر در عصر ایشان و دانش قرآنی حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره شده و در فصل دوم به استقراء آراء تفسیری ...

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات ,تجزیه,ترکیب وتحلیل مطالب پرداخته شد. نیاز انسان جهت جهت پیمودن راه تکامل ونیل به سعادت وکمال ایجاد می کند الگویی کامل ,پویافرا روی خود داشته باشد از سوی دیگر بروز مسائل و معضلات عدیده ای که در جامعه ما خصوصا قشر زنان و دختران ما را احاطه نموده نشان از خلاءونقصان در مسیر پویای وکمال آنهاست والبته در این میان رگه هایی از نفوذ فرهنگ های بیگانه ودر راس آنها اندیشه ی فمنیسم نیز مشاهده می شود پ ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فلسفه تربیتی حضرت فاطمه(س) در زمینه‌های، هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و ارزش‌شناسی و استلزامات تربیتی هر کدام انجام شده است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای و مراجعه به کتب و منابع گوناگون که حاوی سیره نظری و تربیتی حضرت زهرا(س) بود، مطالبی جمع‌آوری شد و با طبقه‌بندی موضوعات با استنتاج و استدلال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل استخراج گردید. هستی شناسی بانوی بزرگوار اسلام به مسئله هستی یعنی خداوند به عنوان خالق جهان هستی، مسئ ...

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) محور اهل بیت، مادر حسنین و سرور زنان دو عالم است. آن حضرت بهانه ی آفرینش و محور کلام الهی در حدیث شریف کساء می باشد. این بانوی بزرگوار چنان منزلتی دارد که از صدر اسلام تا کنون قلمهای فراوانی در شأن این حضرت به حرکت در آمده، و زبان های زیادی در منقبتش سخن رانده، و اشعار زیبایی پیرامون حیاتش به رشته نظم در آمده و لیک هنوز از بیان جایگاه رفیع این بانو قاصرند. این رساله به بررسی شخصیت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و جوانب مختلف حیات این حضرت در اشعار ...