عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از موضوعات اساسي اقتصادي تحليل ساختار بازار يا شناسايي نوع بازار توجه به تعداد خريداران و فروشندگان مي‌باشد. براين اساس بازارهاي رقابت كامل، انحصار كامل، انحصار دو و چند جانبه و رقابت انحصاري براي كالاهاي مختلف تعريف شده‌اند. ساختار بازار از آن جهت اهميت دارد كه براي كالاهايي مانند گوشت مرغ مي‌تواند بر نوسانات قيمت تأثيرگذار باشد. اين احتمال وجود دارد كه در مواقعي به‌دليل شرايط انحصاري در بازار نابساماني‌هايي در قيمت و مقدار عرضه محصولات بوجود آيد. گوشت مرغ از جمله كالاهاي اس ...