عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ساختارهاي زيادي که داراي يک بخش پيوريني هستند از فعاليت‌هاي بيولوژيکي بالايي برخوردارند. اين ترکيبات داراي فعاليت‌هاي شفابخشي همچون ضد سرطان و ضد ويروس ايدز مي باشند. پيورين‌ها همچنين اجزاي تشکيل دهنده نوکلئوتيد‌ها مي‌باشند که ساختار اساسي نوکلئيک اسيدهاي چند حلقه ايDNA و RNAرا تشکيل مي‌دهند. آزاتيوپرين يک داروي مختل کننده سيستم ايمني مي‌باشد. از اين دارو براي جلوگيري از دفع بافت‌هاي پيوند يافته جديد به بدن استفاده مي‌شود. آزاتيوپرينيک سولفيد است که دو حلقه هتروسيکل پيوريني و ...