عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 245

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد مدیران فارغ‌التحصیل مدیریت آموزشی و مدیران فارغ‌التحصیل سایر رشته‌ها در دبیرستانهای پسرانه مشهد، جهت شناخت تاثیر تحصیلات دانشگاهی رشته مدیریت آموزشی بر عملکرد مدیران و با هدف آزمون 4 فرضیه به شرح ذیل انجام گرفت . فرضیه اول: مدیران فارغ‌التحصیل مدیریت آموزشی مهارت بیشتری در استفاده از منابع موجود دارند. فرضیه دوم: مدیران فارغ‌التحصیل مدیریت آموزشی نوآوری بیشتری در کارها از خود نشان می‌دهند. فرضیه سوم: مدیران فارغ‌التحصیل مدیریت آموزشی در تصمیم‌ ...

هدف کلی تحقیق: توصیف وضعیت شغلی دختران فارغ التحصیل دوره کاردانی مرکز آموزش شاغل در سازمان تربیت بدنی و نگرش آنان نسبت به حرفه خود، همچنین نظر مدیران مستقیم گروه تحت بررسی در مورد اثربخشی آنها در محیط کار. ...

این طرح به منظور بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران بین سال‌های 1370 تا 1375 انجام می‌پذیرد. تاثیر متغیرهایی مانند رشته تحصیلی، جنس ، معدل و عملکرد تحصیلی فارغ‌التحصیلان در وضعیت اشتغال آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود که از کل فارغ‌التحصیلان غیرشاغل دانشگاه طی سال‌های 1370 تا 1375 تعداد بیکار، چه تعداد در حال گذراندن خدمت وظیفه عمومی و چه تعدادی در حال ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر هستند. همچنین نوع شغل، رضایت و یا عدم‌رضایت آنان ...

هدف : دستیابی به علل عدم توجه به فارغ‌التحصیل به استخدام در آموزش و پرورش . ...

هدف پژوهش تعیین رابطه بین شغل فارغ‌التحصیل رشته مترجمی زبان فرانسه و رشته تحصیلی آنهاست . متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: -1 میزان سود و دانش زبان -2 علاقه‌مندی به ترجمه -3 وضعیت مالی دانشجو -4 موقعیت اجتماعی مترجم -5 پذیرش در رشته مترجمی. ...

این مطالعه به منظور شناسایی موقعیت حرفه ای فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. در یک مطالعه توصیفی برای کلیه دانش آموختگان پزشکی که از سال 1370 تا 1376 فارغ التحصیل شده بودند پرسشنامه ارسال شد که از حدود 480 پرسشنامه ارسال فقط 98 پاسخ دریافت شد و سپس اطلاعات بدست آمده مورد پردازش و تفسیر قرار گرفت. 66 نفر از پاسخ دهندگان مرد و 32 نفر زن بودند که شامل 62 نفر پزشک عمومی، 26 نفر متخصص و 7 نفر دستیار تخصصی بودند. گروه متخصص بیشتر در رشته های داخلی، اطفال و بیه ...

هدف تحقیق مورد نظر بررسی تاثیر تحصیلات و برخوردار بودن از آموزشهای رسمی کشاورزی بر اشتغال کشاورزی ایجاد شده در تعاونیهای کشاورزی شهرستان کرج است و قصد دارد تا به سنجش میزان کارآیی نیروی کار تحصیلکرده و ماهر بخش کشاورزی در محل کار بپردازد. در این تحقیق با ارائه یک سری آمار توصیفی و همبستگی ، رابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته دیگر در واحدهای تعاونی کشاورزی مورد سنجش قرار می دهیم . روش تحقیق ما توصیفی همبستگی است . جامعه نمونه تحقیق ما کارکنان شاغل و اعضای واحدهای تعاونی ک ...

هدف پژوهش بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان هنرستانهای فنی، حرفه‌ای و کشاورزی استان سمنان طی شده است 1356، 1357، 1362 لغایت 1366 است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است . جامعه آماری شامل فارغ‌التحصیلان هنرستانها طی سالهای 1356 و 1357 و 1362 لغایت 1366 است . که تعدادی جهت بررسی برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق رشته ساختمان با 20/1 درصد مطلوبیت نسبی بالاترین مطلوبیت و پس از آن رشته کشاورزی با 18/0 درصد، رشته حسابداری با 16/6 درصد، رشته ریخته‌گری با 1 ...

هدف پژوهش بررسی و مقایسه سطح کارآیی معلمان فارغ‌التحصیل از مراکز و دانشسراهای تربیت معلم در مقایسه با سایر معلمان است . روش تحقیق توصیفی است . و ابزار آن شامل آزمون -1 پیشرفت تحصیلی دروس تربیتی و اختصاصی -2 نگرش‌سنج دانش‌آموزان -3 پرسشنامه مدیران مدرسه -4 لیست نمرات ثلث سوم دانش‌آموزان است . جامعه آماری تحقیق شامل 1) معلمانی است که در سال تحصیلی 1367-1368 از مراکز و دانشسراها فارغ‌التحصیل شده‌اند. 2) معلمان دروس علوم تجربی و ریاضی دوره راهنمایی که در سال تحصیلی 1367-1368 از م ...