عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 454

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه شرکت ها تلاش می کنند تا به منظور بهبود تصویر ذهنی مشتریان از خود، با دقت مسئولیت های اجتماعی خود را شناسایی نموده و در هدف گذاری های خود مدنظر قرارداده و برای اجرایی نمودن آنها برنامه‌ریزی نمایند. در این میان اجرای برنامه های مرتبط با مسئولیت‌اجتماعی، تاثیرات مختلفی بر عملکرد شرکت‌ها داشته است. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بر عملکرد شرکت-های سیمانی در استان فارس می باشد. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل آورده شده است. مدل ارائه شده شامل ...

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که فراوانی آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران و استان فارس بسیار زیاد می باشد. ارزیابی و پایش خشکسالی از نیازهای اساسی برنامه ‌ریزی ‌های مدیریت کشاورزی و منابع آب برای کاهش اثرات آن است. بدین منظور استفاده از شاخص‌ های خشکسالی پیشنهاد می شود. از جمله شاخص ‌های خشکسالی کشاورزی می توان به شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) اشاره نمود. در این تحقیق خشکسالی کشاورزی گندم در استان فارس بر مبنای شاخص RDI مورد ارزیابی قرار گرفت و برای این منظور از داده ‌های هواشناسی ...

تحقیق حاضر به منظور ارائه ترکیبی از منابع مختلف انرژی برای استفاده در مناطق روستایی و بررسی امکان استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر در بخش روستایی استان فارس، طراحی و به اجرا درآمد. در این تحقیق با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری رژیم دمایی منطقه و شرایط اقلیمی بر میزان مصرف نهاده های مختلف انرژی، با توجه به جغرافیای منطقه، استان فارس به سه ناحیه دمایی گرم، معتدل و سرد تقسیم گردید و در هر یک از این مناطق روستا هایی انتخاب گردید. در هر روستا 4 خانوار مورد بررسی و ممیزی مصرف انرژی قر ...

هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه رهبری معنوی با استرس شغلی و رضایت شغلی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع هبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان جمعیت هلال احمر استان فارس که 400 نفر بودند تشکیل دادند و با استفاده از جدول مورگان 196 نفر را به عنوان نمونه انتخاب کردیم که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 71 نفر زن و 125 نفر مرد را شامل شد. در انجام این تحقیق از پرسشنامه های رهبری معنوی فرای ،پرسشنامه ی استرس شغلی سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان و همچنین پرسشنامه رضایت شغل اس ...

تهیه نقشه ریسک خشکسالی برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب حائز اهمیت می‌باشد. این تحقیق با هدف تهیه نقشه خطر خشکسالی استان فارس با ترکیب روش شاخص خشکسالی هواشناسی SPI و روش شاخص آنومالی NDVI انجام شد. در بخش اول، ابتدا شاخص خشکسالی SPI فصل رشد گیاهان با استفاده از داده‌های ماهانه بارندگی در 44 ایستگاه واقع در استان فارس طی دوره آماری 2008-2000 محاسبه شد. سپس لایه‌های رستری SPI فصل رشد (در هر سال) با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ تهیه شده و نقشه‌های SPI در پنج کلاس شدت خشک ...

اهداف پردازش و بازیافت عبارتند از بهبود کارایی سیستم های مدیریت پسماند، بازیافت مواد و انرژی و در نهایت حفظ منابع ملی و محیط زیست، که البته باید توجه داشت اگر پردازش و بازیافت اصولی انجام نگیرد علاوه بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر، خود موجب مشکلات بهداشتی و زیست محیطی می گردد. از مهمترین شاخص های ظرفیت سنجی صنایع پردازش و بازیافت مواد در یک منطقه می توان به نوع و میزان مواد قابل بازیافت، روش های تفکیک پسماند در مبدأ، قیمت پایه خرید و فروش مواد قابل بازیافت و کارگاه ها و کارخانجا ...

آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیت به منظور بهره‌برداری مناسب، بهینه و پایدار از جمیع امکانات است. هدف تحقیق حاضر تدوین سند آمایش ورزشی در استان فارس می‌باشد. روش این تحقیق به دلیل ماهیت موضوع، توصیفی است. نتایج حاکی از آن است که تا پایان سال 1391 تعداد 4659 نفر مربی مرد، 2890 نفر مربی زن، 3045 نفر داور مرد و 1593 نفر داور زن درکل استان فارس فعالیت داشتند،کل سرانه ورزشی در استان فارس برابر با 73/ 0 مترمربع به ازای هر نفر است. دربخش هیئت‌های برتر، رشته کاراته ...

هدف این پایان نامه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در استان فارس ازنظر میزان آمادگی و استفاده بنگاه های اقتصادی استان از تجارت الکترونیکی در معاملات شرکت به شرکت (B2B) و شرکت به مشتری (B2C) می باشد . جهت دستیابی به هدف مذکور، پس از مطالعات انجام شده ابتدا شاخص های تجارت الکترونیک تعیین گردید، و برای بررسی این شاخص ها در استان فارس، با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق که شامل تمامی بنگاه های اقتصادی تحت پوشش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز بود، با کمک فرمول کوکران و نمونه گی ...

شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccusviridis(Newstead) یکی از آفات مهم در باغ‌های مرکبات در استان فارس است. این شپشک روی قسمت‌های مختلف گیاه میزبان از جمله شاخه، برگ‌ها، میوه‌ها و ریشه‌های درختان مورد حمله تشکیل کلنی می‌دهد. این آفت با ترشح عسلک سبب جلب برخی از گونه‌های مورچه و در نتیجه ایجاد رابطه همزیستی میان خود و مورچه‌ها می‌گردد. مورچه‌ها از این عسلک تغذیه کرده و شپشک مذکور را در برابر دشمنان طبیعی حفظ می‌کنند و این امر تأثیر منفی در مبارزه بیولوژیک علیه این آفت دارد. با توجه به ...