عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 382

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

كليدواژه‌ها: ساسانیان، آل بویه، فارس، خلیج فارس، راه های فارس، تجارت فارس چكيده ایالت فارس در تقسیمات اداری ایران در دوره ساسانیان و همچنین در قرون نخستین اسلامی یکی از مهم ترین ایالت های پس کرانه ای خلیج فارس محسوب می شد که نقشی مهم وتأثیر گذار در تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه داشت.ایالت فارس از طریق یک شبکه جاده ای وسیع به خلیج فارس منتهی می گردید. بنادری که در حاشیه خلیج فارس قرارداشتند، از طریق همین جاده ها با مراکز تجاری واقتصادی ایالت فارس مرتبط می گردیدند و از هم ...

1-تشخیص عامل سپتوریوز گندم در استان فارس 2-پراکنش بیماری در استان فارس 3- نحوه پایداری عامل بیماری 4- تعیین میزبانهای عامل بیماری 5- واکنش ارقام تجاری گندم به جدایه های مختلف عامل بیماری شرح کارهای انجام شده و نتایج حاصله: بیماری سپتوریوز گندم که توسط گونه های ‏‎Septoria‎‏ و ‏‎Stagonospora‎‏ ایجاد می شود . در بیشتر نقاط دنیا و نیز ایران بر روی گندم گزارش شده است . در نمونه برداریهای انجام شده از مزارع گندم مناطق مختلف استان فارس در طی سالهای زراعی 1378 تا 1379 در مجموع 10جدای ...

"در سال هاي اخير تعداد زيادي سد رسوب گير از نوع خشکه چين در شهرستانهاي استان فارس اجرا گرديد و بدليل تخريب تعداد زيادي از آنها،ادارات آبخيزداري فارس اين پروژه را بدون هيچ گونه بررسي علمي از دستور كار خارج كرده است و اقدام به احداث سدهاي اصلاحي پر هزينه نظير سدهاي سنگ چين ملات دار نموده اند. از آنجائيكه سدهاي خشكه چين ارزان بوده و در بسياري از كشورهاي دنيا مورد استفاده و موفق بوده است و هيچ دليل علمي براي رد آنها عنوان نشده لازم است در بررسي معقول علمي و همه جانبه علل شكست اي ...
نمایه ها:
سد | 
فارس | 
سد | 
فارس | 

بمنظور رشد کمی و کیفی انواع تنباکوهای خالص‌سازی شده منطقه فارس و مقایسه آنها با بذور محلی درسال 69 توسط مرکز تحقیقات تنباکو شیراز با همکاری شرکت دخانیات جهرم و سروستان نسبت به کاشت تنباکوهای لاین شماره 30 و 31 در سروستان ،23 در شیراز،12،14 و 15 در جهرم و 17 در هکان در محل مادری آنها مجاور بذور در قطعات یکصد مترمربعی بصورت مشاهده‌ای اقدام گردید. بذرپاشی و نشاءکاری هر لاین (به استثنای لاین 12 جهرم که تنها تنباکوکار منتخب حاضر به نشاءکاری نگردید) ،باتوجه به رسوم هرمحل در تاریخها ...

طرح دامداری بیولوژیک با استفاده از شیوه دامداری عشایری استان فارس که چرای دام در مراتع بیدستان در تابستان و مراتع گرمسیری استان فارس در زمستان انجام می گیرد، در مرحله اول بدون دادن علوفه تکمیلی و با بهره برداری از کشاورزی بیولوژیک و در مرحله گسترش طرح از علوفه بیولوژیک تکمیلی استفاده خواهد شد. ...

تنوع زمین شناختی خاکی و اقلیمی باعث شده تا استان فارس از نظر تنوع گونه گیاهی غنی باشد. با وجود این غنای گسترده مطالعات اندکی بر روی فلور استان صورت گرفته است. در این تحقیق به منظور شناخت بهتر فلور استان فارس بررسی تنوع زیستی چهار خانواده بزرگ گیاهان گلدار نیامداران چتریان گاوزبانیان و میخکیان انجام گرفت. در این بررسی با استفاده از فلورها و مقالات موجود گونه های چهار خانواده گیاهی گفته شده شناسایی شدند. سپس اطلاعات مربوط به هر نمونه به پایگاه اطلاعاتی وارد شدند. با استفاده از ...

روناس با نام علمی Rubia tinctorm گیاهی است علفی، پایا که به حالت وحشی در منطقه مدیترانه می‌روید، با توجه به کاهش واردات رنگهای شیمیائی و ثبات رنگ طبیعی که از این گیاه استخراج میشود. لزوم توسعه کشت آن جهت رنگ‌آمیزی پشم در صنایع فرش اهمیت یافت . به منظور مطالعه و بررسی بهترین نحوه کشت و تکثیر ریشه روناس و تعیین مناسبترین روش تولید طرحی آماری در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه منطقه استان فارس (زرقان - سروستان و نی‌ریز) از سال 1374 به اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از کشت ریشه و ...

دوره حکومت سلغریان (اتابکان فارس)درفارس تقریباً 140 سال به طول انجامید. این دوره با حمله مغول به ایران هم زمان بود. حمله ای که هم ویرانی شهر ها را در پی داشت و هم آسیب جدی به هویت و فرهنگ ایرانی واردکرد.در این بین معدودی از سلسله های محلی با تدبیر حکام خود توانستند از حمله مغولان جان سالم به در برند ونقش مهمی در حفظ هویت ایرانی،اسلامی ایفاکنند.یکی از این سلسله ها اتابکان فارس می باشدکه حمایت هایی را از شاعران و اهل علم و ادب انجام دادند.در پی آن حمایت ها دوره ای ازشکوفایی ورو ...

در تقسیمات اداری مناطق ایران باستان، ایالت فارس بعنوان یکی از ایالت‌های پس کرانه‌ای خلیج فارس از سرزمین‌های تاثیرگذار و نقش آفرین در تحولات سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران بوده‌است. قرار داشتن در موقعیت استراتژیک و ارتباط بخش‌های داخلی با خلیج فارس مهمترین نقش این ایالت می‌باشد، که نقش بسیار مهمی در تامین امنیت این نواحی محسوب می‌گردد. امنیت، مهمترین نقش را در رونق تجارت سواحل خلیج فارس داشت.گسترش و توسعه شهرسازی در ایالت فارس، اهمیت فارس بعنوان شاهراه ارتباطی راه‌های کاروان رو ...