عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر اندیشه‌ای بر اساس یکسری مبانی پایه‌گذاری شده است. اندیشه اخلاقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از مهمترین این مبانی، مبانی انسان‌شناختی است زیرا موضوع اخلاق، انسان و افعال اختیاری اوست. بر این اساس، چگونگی تبیین حقیقت انسان، نفس و قوای آن و ارتباط هر یک از آن‌ها با فضایل و رذایل اخلاقی، نقش مهم و مؤثری در شکل‌گیری اندیشه اخلاقی دارد. فارابی و فیض از اندیشمندان اسلامی‌اند که از اندیشه اخلاقی برخوردارند شناخت مبانی انسان‌شناختی هر یک از آن‌ها در شناخت صحیح از اندیشه اخلا ...

رساله بررسی تطبیقی آراء اجتماعی فارابی و ابن خلدون با محوریت این پیشفرض که نظریات و شخصیت علمی دانشمندان همواره تحت تأثیر محیط فرهنگی و شرایط سیاسی – اجتماعی عصر آنان قرار دارد و هر دانشمند به نوعی می‌تواند محصول عصر، دوره و تاریخ جامعه خود باشد، بیان می‌کند که ابونصر محمد فارابی (339- 259 ه. ق) و عبدالرحمن محمدبن خلدون (808- 732 ه. ق) هر دو گرچه فاصله زمانی زیادی از یکدیگر دارند از بنیانگذاران اندیشه اجتماعی در تمدن اسلامی قلمداد می‌شوند. آثار اجتماعی فارابی کاملاً فلسفی، ان ...

طرح نظریه‌های گونه گون در تعیین نسبت عقل و وحی در اندیشه فیلسوف بر جسته ای همچون ابو نصر فارابی، موسس فلسفه اسلامی، در مقایسه با دیگر اندیشمندان، موجب ابهام، تداخل و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی عمیق توأم با تبیین نظریه صحیح (یگانگی عقل و وحی از نظر فارابی) و اشکالات سایر نظریات را که شمّه ای از موضوع این رساله است، هویدا می‌گرداند. بر این پایه، نگارنده این رساله کوشیده است نخست با تشریح ابعاد مختلف نگاه فارابی در مورد عقل و وحی و بررسی و تحلیل هر یک، به بررسی ابعاد مختل ...

پژوهش حاضر به بررسی اندیشه ها و آموزه های تربیتی چهار دانشمند مسلمان ایران زمین (فارابی، غزالی، خواجه نصیرالدین و سعدی) می پردازد. هدف کلی آن، تحلیل و تطبیق دیدگاه های هر یک از دانشمندان یاد شده در زمینه ارکان تربیت (هدف، برنامه، روش، معلم و دانش آموز) است. جامعه مورد مطالعه شامل آثار به جامانده از چهار دانشمند مسلمان و ایرانی؛ فارابی، غزالی، خواجه نصیرالدین و سعدی است که این بزرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهشی با مطالعه کتب مربوط به این ...

فارابی یکی از فلاسفه بزرگ جهان اسلام است که متاثر از اندیشه فلاسفه یونان باستان نظیر افلاطون و ارسطو می باشد . در نتیجه نظام اندیشه او از یک ساخت زبانی بر پایه دو مشرب وحیانی و فلسفی بهرمند می باشد ؛ از طرف دیگر با یک فاصله زمانی تقریبا هزار ساله شاهد بنیانگذاری یک نظام سیاسی–دینی درایران بنام جمهوری اسلامی هستیم که اساسا برگرفته ازاندیشه فقهی-کلامی امام خمینی واندیشمندانی چون مرتضی مطهری و امثال ایشان می باشیم. لذا دراین تحقیق تلاش شده است هم زبانی های این دو نظام ف ...

چکیده فارسی: نظریه‌ها در خصوص انگیزش اخلاقی از تنوع زیادی برخوردارند؛ مانند نظریه‌های درون‌گرایانه و برون‌گرایانه، نظریه‌های شناخت‌گرایانه و ناشناخت‌گرایانه، نظریه‌های رفتارگرایانه و انسان‌گرایانه. دیدگاه ابونصر فارابی، ابوحامد غزالی و ملا مهدی نراقی در خصوص انگیزش اخلاقی، با برخی از این نظریه‌ها هماهنگ و با برخی از آنها در تعارض است. هیچ یک از این اندیشمندان را نمی‌توان در خصوص انگیزش اخلاقی درون‌گرا دانست، زیرا همگی آنها معتقدند که صرفِ شناخت احکام اخلاقی برای ا ...

پرسشي كه اين پژوهش با آن مواجه بود به جايگاه دوستي مدني در فلسفه سياسي فارابي و نسبت ميان دوستي با انواع مدينه‌ها برمي‌گردد. تحليل محتواي آثار فارابي آشكار مي‌كند كه اولاً فارابي مقوله دوستي را در منظومه فلسفي خود ـ و نه تنها در روابط انساني و در مدينه، بلكه در كل عالم وجود، و بر اساس آن در مدينه ـ محل تامل قرار داده است و منشأ دوستي در انسان را قوه نزوعيه نفس مي‌داند. ثانياً مقوله دوستي نزد وي پيوند عميقي با مسئله «وجود» دارد. از اين رو، مقوله وجود، مقوله دوستي را ايجاب مي‌ك ...

عقل عملی یکی از قوای نفس انسانی است که درباه آن، نظریات مختلفی بیان شده است. در این نوشتار، عقل عملی از دیدگاه فارابی، ملاصدرا و مرحوم نراقی مورد بحث قرار گرفته‌ است. فارابی عقل نظری و عملی را مدرک کلیات و جزئیات می‌داند و تفاوت آنها را در متعلق ادراک بر می‌شمارد. متعلق ادراک عقل نظری، اموری است که فقط شأن معلوم شدن را دارد و متعلق عقل عملی، اموری است که هم معلوم و هم مورد علم اختیاری واقع می‌شود و کمال آن به این است که بدان عمل شود. لذا فارابی برای عقل عملی، تنها نقش معرفت ...

امروزه در محافل دانشگاهی و در حوزه های علوم انسانی، بحث در مورد علوم انسانی اسلامی و بومی بصورت جدی مطرح و پیگیری می شود. از اهداف این جریان می توان در مورد امکان و یا عدم امکان تاسیس علوم انسانی بومی مبتنی بر مولفه های تاریخی و فرهنگی این کشور نام برد. در ذیل این مجموعه می توان از امکان ایجاد و تاسیس جامعه شناسی اسلامی با توجه به تعدد دانشمندان اجتماعی مسلمان در ادوار گذشته کشورمان نام برد. در این بین می توان از فارابی به عنوان موسسس فلسفه اسلامی و کسی که در زمینه اجتماعی د ...
نمایه ها: