عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روايت يک داستان، مهم‌ترين بخش ساختاري آن را تشکيل مي‌دهد. شيوة روايت، پاية اصلي موفقيت يک نويسنده در ماندگاري داستان است. از اين رو، بررسي روايي داستان و نيز تحليل روش‌هاي تازه و بديع روايت، از جمله مباحث مهم نقد داستان امروز است که فراتر از درون‌مايه و مضمون اثر، به جلوه‌هاي کاملاً ادبي متن داستاني پرداخته و شگردهاي مختلف آن را آشکار مي‌نمايد. مهم‌ترين ابزار نقد داستان امروز، بهره گيري از نظريه‌هاي ادبي معاصر است. نظريه‌هايي که هر يک بر جنبه‌هايي از ساختار ادبي متن تأکيد دا ...