عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با گسترش نانوفناوری، کاربرد NEMS/ MEMS روزبه‏روز افزایش یافته است. این سیستم‏ها در حسگرها، تشدید‏گرها، فیلترها و... به‏صورت گسترده مورد استفاده قرار می‏گیرد. در نانو تشدید‏گرها با افزایش ولتاژ بین دو الکترود، نیروی اعمالی افزایش یافته و باعث چسبش ناگهانی الکترود متحرک به الکترود ثابت می‏گردد. ماهیت غیر خطی نیروی اعمالی بین دو الکترود، باعث وقوع پدیده‏های غیر خطی شده و حل این سیستم را با چالش روبه‏رو کرده است. در تحلیل رفتار دینامیکی این سیستم‏ها سوال مهم این است که آیا معادلا ...

در این پایان نامه ساختار تعمیم یافته‌ی جبر یک‌بعدی ویگنر- هایزنبرگ(WHA) را معرفی و نمایش متناظر با آن را بررسی خواهیم کرد. ارتباط این ساختار جبری با مدل فیزیکی دو ذره‌ای ساترلند-کالگرو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. حالتهای کوانتومی گربه‌های شرودینگر گونه در تناظر با این چارچوب جبری را خواهیم ساخت و از آنها به عنوان گربه‏های ویگنر یاد می‌کنیم. این دسته از حالات رابطه‌ی ویژه مقداری نظیر به عملگر فنای تعمیم یافته‌ی جبر WHA را محقق می‌سازد. گربه‌های ویگنر درحالت حدی(زمانیکه پ ...