عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرح مختصری از پروژه: رفرکتومتر دستگاهی است که ضریب شکست یک جسم جامد یا مایع را اندازه‌گیری می‌کند. در صنعت و پزشکی از این دستگاه برای تعیین غلظت استفاده می‌شود. رفرکتومتر موضوع پروژه برای تعیین غلظت Urine و... در آزمایشگاههای پزشکی مورد استفاده است . لازم به ذکر است که این سیستم به دلیل دارا بوده یک منشور با مقطع استوانه‌ای و نیز یک منشور چرخنده آمیچی (تریپلت) واجد اهمیت زیادی می‌باشد. خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده: - تحلیل سیستم - طراحی قطعات - ساخت نمونه - تولید و تحویل ...