عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 621

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی روشهای محاسبه غلظت در جریانهای آشفته در لوله ها و کانالها و مقایسه آنها چون در بحث توزیع غلظت پرزمیل سرعت بسیار حائز اهمیت است می باید تحقیق وسیعی در زمینه روابط موجود برای توزیع سرعت انجام شود. در این زمینه مدل جدید مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت و بعد از تعیین دقت آن برای محاسبه توزیع غلظت بکار خواهد رفت ...

در بررسی عوارضی که سلاحهای شیمیایی حاوی خردل در بدن انسان ایجاد می‌کنند ذکر چندانی از اثرات این سلاحها بر سیستم غدد درون‌ریز به میان نیامده است . در این تحقیق، اثرات این سلاحها بر غلظت هورمونهای مختلف در سرم رزمندگانی که چند روز تا چهار هفته قبل از بررسی به علت بمباران شیمیایی عراق مصدوم شده بودند، غلظت گنادوتروپین‌ها، تستوسترون، پرولاکتین، کورتیکوتروپین، کورتیزول، تیروتروپین، تیروکسین و جذب تری‌یدوتیرونین به وسیله رزین تعیین شد. این بررسی نشان داد که تماس با سلاحهای شیمیایی ...
نمایه ها:
سرم | 
غلظت | 
انسان | 

هدف ما بررسی غلظت lgG، lgA، lgM در سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در 48 ساعت بعد از بیماری می‌باشد. بدین منظور تعداد 71 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد را انتخاب نموده و با روش SRID به بررسی ایمونوگلوبولینی‌های مورد نظر در سرم آنها در 48 ساعت بعد از بیماری می‌پردازیم در این روش رابطه فرموله شده بین مقدار آنتی‌ژن موجود در یک چاهک وژل حاوی آنتی و قطر حلقه رسوبی وجود دارد. میزان Agarose میمولا 7 میلی‌لیتر و در هر پلت 12 حفره ایجاد می‌گردد- 8 تا مریض - 3 تا استاندارد اعد ...

هدف از انجام این آزمایش مطالعه تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی، تستوسترون و خصوصیات منی در نژادهای قزل و مهربان بود. همچنین همبستگی بین غلظت سرمی T3 و T4 با سطوح تستوسترون سرم و خصوصیات منی ارزیابی شد. هشت قوچ 3 تا 4 سال از 2 نژاد قزل و مهربان به طور تصادقی (هر نژاد 4 راس ) از گله قوچ‌های بارور انتخاب شدند و برای منی‌گیری به واژن مصنوعی عادت داده شدند. نمونه‌هی منی هر 3 هفته یکبار جمع‌آوری شد. طول، عرض و محیط بیضه نیز هر 3 هفته یکبار اندازه‌گیری شد. نمونه خون نیز هر 3 هفته ی ...
نمایه ها:
غلظت | 
قوچ | 

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیل از نوع مورد - شاهدی می باشد که به منظور تعیین رابطه بین غلظت فریتین سرم و زایمان زودرس در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران انجام شده است. اهداف این پژوهش عبارتند از : تعیین غلظت فریتین سرم در مادران باردار با دردهای زایمانی زودرس و ترم و تعیین تفاوت غلظت فریتین سرم در دو گروه به علاوه تعیین ارتباط بین غلظت فریتین سرم و مشخصات نوزادان دردو گروه مورد و شاهد. در این مطالعه واحدهای مورد پژوهش از بین مادران ...
نمایه ها:
غلظت | 
تهران | 
1379-1380 | 

در این تحقیق، روش آنالیز فعال سازی نوترونی و بصورت محدود جذب اتمی بود. این بررسی به کمک چهار ایستگاه نمونه برداری هوا که در شمال، جنوب، شرق و غرب شیراز برپا گردیده بود و در مدت یکسال از مرداد ماه 78 تا مرداد ماه 79 انجام شد. روش فعال سازی نوترونی برای اندازه گیری غلظت عناصر ‏‎Cr, Sc, Ca, Br, Mn, Fe, Zn, V‎‏ بکار رفت. جذب اتمی نیر برای تعیین غلظت عناصر ‏‎Mn, Al, Pb, Cu‎‏ مورد استفاده قرار گرفت. ‏‎Mn‎‏ با هر دو روش فوق اندازه گیری گردید تا مقایسه ای بین دو روش به عمل آمده باشد. ...

در پلیمریزاسیون امولسیونی در شرایطی که غلظت امولسیفایر مصرفی صفر یا ناچیز (کمتر از CMC) باشد دانه‌سازی از طریق هسته‌سازی همگن (Homogenious nucleation) انجام پذیرفت که طی آن رادیکالهای محلول در آب رشد کرده تا بتدریج در آب نامحدود گردیده و در نهایت رسوب کرده تا ذرات اولیه پلیمری را بوجود آورند. از یک طرف سرعت تشکیل ذرات با غلظت منومر در فاز آب افزایش می‌یابد. از طرف دیگر انتظار می‌رود که با افزایش غلظت منومر تعداد دانه‌های پلیمری بواسطه کاهش غلظت امولسیفایر آزاد در فاز آب و همچ ...

نارسائی در بکارگیری "دوز درمانی" و "محدوده زمانی" در تعیین برنامه دارو-درمانی صرع، وجود نوسانات فردی بسیار زیاد در غلظت‌های مایعات بیولوژیک اغلب داروهای ضدصرع، ملاحظات اخلاقی و اقتصادی موجب گردیده است امروزه اندازه‌گیری و ارزیابی غلظت‌های درمانی (TDM) داروهای ضدصرع بطور وسیع مورد استفاده قرار گیرد. شواهد زیادی در رست است که نشاندهنده ارجحیت اندازه‌گیری شکل آزاد دارو بجای غلظت سرمی (یا پلاسمائی) تام داروهای ضدصرع است و در این میان استفاده از بزاق بدلیل سهولت ، سرعت و مقرون به ...

دی ترپنوئیدی بنام تاکسول که از گونه های مختلف جنس سرخدار ‏‎(Taxus)‎‏ بدست می آید از بهترین داروهای ضد سرطانی است که طی 15 سال اخیر شناخته شده است . در پژوهش حاضر غلظت تاکسول در بخشهای مختلف درخت سرخدار ‏‎ ( Taxus baccata)‎‏اندازه گیری شده و تغییرات فصلی و منطقه ای آن نیز بررسی گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که بالاترین غلظت تاکسول در بین بخشهای مختلف درخت در برگها ( بین 0285/0 تا 055/0 درصد وزن خشک ) و ریشه ها ( 023/0 تا 047/0درصد وزن خشک ) وجود دارد و پوست و ساق ...
نمایه ها:
غلظت | 
گرگان | 
نور | 
منطقه |