عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگرچه بسیاری از محققان و اموزگاران آموزش زبان انگلیسی در این حقیقت توافق دارند که اشتباه در زمان یادگیری یک زبان خارجی غیر قابل اجتناب است، دیدگاه های موجود درباره برطرف کردن غلط ها به طور برجسته ای متفاوت می باشند.علی رغم این چنین تضادهایی،بیشتر،اگر چه نه همه آنها،آموزگاران ایرانی زبان انگلیسی هنوز از تصحیح غلط در کلاس مهارت نوشتار به عنوان یک روش اموزشی استفاده می کنند.اگر چه این روش یک روش رایج می باشد،مقدار قابل توجهی از زمان و انرژی دانش اموزان و آموزگاران را می گیرد.بنا ...

این مقاله جهت آشنا کردن افراد بافرهنگ ، در استفاده از زبان فارسی و ایجاد نظم، در فرامین فرهنگستان فراهم شده است . از نواقص کار، اظهار لحیه این و آن و تضاد را ارائه راه‌حلهای مناسب است . سخنرانی "هرمز میلانیان" در خرداد سال 1352 بیان می‌کند که توافقی میان غلطگیران و اصلاحگران وجود ندارد و مشکل وجود جمعیت کثیر اهل ادب با آرای تشتشت است . شورای عالی ویرایش در آزمونی به نام "راهنمای آزمون" تجربه ناموفقی در زمینه اصلاح لغات بعمل آورد، زیرا قواعدی که بعنوان مطالب صحیح نام ...

متخصصان و محققان زبان بر این عقیده اند که مسایل و مشکلات عدیده ای در مورد چگونگی تصحیح غلطهای کلاسی زبان آموزان زبان های خارجی بویژه غلطهای شفاهی آنها وجود دارد. یکی از این مسائل و مشکلات عدم توافق آموزگاران و زبان آموزان در برخورد با تکنیکها , نوع و مقدار تصحیح غلطهای زبان آموزان در کلاسها می باشد.این تحقیق بر اساس پرسشنامه ای که با حضور 90 نفر از زبان آموزان مذکر در آموزشگاه زبان انگلیسی پردیسان اجرا گردیده ترجیهات زبان اموزان دوم ایرانی را نسبت به بازخورد اصلاح شفاهی در کل ...
نمایه ها:
غلط | 
 
بیشتر غلطهای دانش‌آموزان و دانشجویان به هنگام فراگیری زبان دوم از دو منشاء یکی زبان مادری و دیگری خود زبان دوم سرچشمه می‌گیرد. در سنین پائین خصوصیات زبان دوم سهم بیشتری در ایجاد اغلاط دارد. هدف این پژوهشی این است که درجه فراوانی و کیفیت اغلاط نوع دوم پارسی زبانانی را که انگلیسی فرا می‌گیرند و در شرف ورود به دانشگاه هستند تعیین نماید. بدین منظور تست چهار جوابه‌ای شامل صد سئوال تنظیم گردید (این تست براساس اغلاط جی، سی، ریچاروز که نمایانگر غلطهای مشترک فراگیرندگان زبان انگلیسی د ...