عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نزول قرآن، تلاشی برای اصلاح و تربیت مخاطبین است. این تلاش با هدف نجات بشر از شقاوت و رساندن او به سعادت صورت می‌گیرد. یکی از عوامل تحقق این هدف غفلت‌زدایی از مخاطبین و احیا و مانا کردن ذکر در زندگی آنان است. قرآن این اقدام را با روشی حکیمانه و در اسلوبی حساب شده‌ در فرایند نزول تدریجی، انجام داده است. روش خارج کردن مردم از غفلت و تثبیت ذکر در زندگی آنها، از راه بررسی مجموعه آیات قرآن درباره غفلت‌زدایی و احیای ذکر، با توجه به ترتیب نزول قابل کشف است. کلام خدا به نیازهای مخاطب ...
نمایه ها:
ذکر | 
غفلت | 

در اخلاق و تهذيب نفس عواملي وجود دارند که سالک را در طي مسير کمال کمک مي‌کنند موانعي وجود دارند که جلوي سلوک سالک را مي‌گيرند و خود اين موانع شدت و ضعف دارند. يکي از قوي‌ترين و مهلک‌ترين موانع براي طي مسير بندگي عبارتست از غفلت، عرفا در عرفان و سلوک عملي، اولين منزل را يقظه مي‌دانند و اين بدان معناست که اولين گام در حرکت و سلوک رهايي از دام غفلت است بررسي غفلت از منظر حضرت امير المؤمنين علي بسيار حائز اهميت است. در ديدگاه اميرالمؤمنين غفلت از موانع اساسي و يکي از عوامل بنيا ...

چکیده: قلدری یکی از مشکلات برون ریزی شده است که توجه پژوهشگران را در محیط مدارس به خود معطوف کرده، و نوعی از خشونت است که به صورت تکراری و در طول زمان اتفاق می‌افتد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه‌ی همدلی، تئوری ذهن، غفلت و هوش اجتماعی با رفتارهای قلدری بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه قلدری الویوس، همدلی بهر بارون-کوهن و ویل‌رایت، دیدگاه‌گیری دیویس، پرسشنامه کودک‌آزاری محمدخانی و همکاران، هوش اجتماعی آنگ تون تت. نمونه پژوهش 300 نفر از دانش‌آموزا ...
نمایه ها:
قلدری | 
همدلی | 
غفلت | 

این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی است که در سال 1375-76 انجام گرفته و هدف آن تعیین میزان تاثیر برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوءرفتار با زنان سالمند ساکن در شهر تهران بوده است . آزمون آماری T وابسته و ویلکاکسون نشان داد که بین میانگین نمرات ارتباط خانواده و سالمند، علائم رفتاری و شاخص‌های ظاهری غلفت ، غفلت ، سوءرفتار روان‌شناختی و تجاوز به حقوق اختلاف معناداری وجود دارد (p<0/000)، یعنی برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوءرفتار (غفلت ، سوءرفتار روان‌شناختی و تجاوز ب ...

آزار به معنی هر گونه عمل عمدی است که به آسیب جسمی، روانیو یا جنس منجر شود. حیطه آزار در مورد کودکان، شامل تمام افرادی که کمتر از 18 سال و در بعضی از تعریفها کمتر از 16 سال دارند، می باشد. کودک آزاری به پنج دسته تقسیم می شود که شامل: آزار جسمانی، غفلت، سو استفاده جنسی، آزار هیجانی و سندرم مونکوزن می باشد. عواملی که در کودک آزاری نقش دارند، متعدد بوده و در سالهای اخیر بر اساس تحقیقاتی که در ایالات متحده انجام گرفته، کودک آزاری سیر پیشرونده داشته است. در تحقیق دیگری، مردم ایالات ...

قرآن کریم موهبتی الهی است که از جانب پروردگار عالمیان برای سعادت و کرامت بشر فرستاده شده است تفسیر و فهم این پیام الهی در جهت عمل به دستورات آن ضروری است و از مقدمات فهم و کشف معانی مفردات آیات میباشد معنا شناسی واژه های قرآن کریم رویکردی جدید در جهت کشف لایه های باطنی کلام خداوند میباشد.نسیان از جمله مفاهیم بکار رفته در قرآن کریم ،در 36 آیه بهمراه مشتقاتش آمده است .با لحاظ کردن معنای ضمنی و بار عاطفی این وازه میتوان گفت که در 6 آیه به معنای {فراموشی نا خواسته} ،در 11 آیه به ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دین | 
نظریه | 
غفلت | 
سنت | 

مرگ پدیده ای است که اغلب مردم از آن غفلت می کنند، اگر مرگ مورد یاد آوری قرار گیرد آثار اخلاقی، اجتماعی زیادی می تواند داشته باشد، قرآن کریم درباره مرگ تعابیر مختلفی دارد، از جمله اینکه تصور مرگ برای اولیای الهی لذت آور است، روایات معصومین )علیهم السلام( نیز از توجه به مرگ ویاد آور شدن آن وآثار تربیتی این امر سخنان فراوانی را بیان کرده اند. این نوشتار بر آن است که نکات مطرح شده در آیات وروایات در این زمینه را گردآوری کرده وبرای استفاده پژوهشی فراهم نماید؛ بدین ترتیب که پس ...
نمایه ها:
مرگ | 
اجل | 
توفی | 
غفلت | 
مومن | 
قرآن | 
عذاب | 
برزخ | 
معاد | 
تربیت | 

تحقق کمال و رسیدن به هر مرتبه از رشد در گرو ایجاد عوامل و دفع موانع آن است. همچنین شناخت و رفع موانع در رسیدن به کمال مطلوب بر تلاش برای ایجاد عوامل آن مقدم است. از آنجا که شناخت ابعاد وجودی انسان مقدمه ای در جهت اثبات توانمندی و قابلیتهای استکمالی اوست، لذا آسیب شناسی رفتار و اندیشۀ وی نیز در جهت تصحیح حرکت و هدایت به سمت کمال امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. "نهج البلاغه" که یکی از بهترین منابع شناخت عوامل انحطاط انسان و نشانه های آن است، به ما می نمایاند که ...