عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تحقیقات زیادی در حال انجام است بر روی ساخت مواد جدیدی که دارای خواص فیزیکی شیمیایی مناسب و زیست سازگاری بالا جهت کشت سلول در خارج از بدن موجود زنده باشند. در این تحقیق ما غشاهایی از جنس پلی اتر سولفون (PES) و محفظه های کشت سلولی را به عنوان موادی با پتانسیل بالا جهت استفاده در سیستم های کشت سلولی تهیه کردیم و بهینه ساختیم. پلی اتر سولفون مقاومت دمایی و شیمیایی بالایی از خود نشان می دهد و به خاطر عدم وجود ساختار کریستالی این پلیمر می تواند گزینه مناسبی برای ساخت غشاها ...

گلوکوکورتیکوئیدها ترکیبات مهمی هستند که رشد، تمایز و مرگ سلولی را در سلول‌های مغز پستانداران در سرتاسر دوره زندگی تحت تاثیر قرار می‌دهند. گلوکوکورتیکوئیدها در سیستم عصبی فعالیت‌های مهمی مانند متابولیسم انرژی و تحریک پذیری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین اثرات متابولیکی بر انواع بافت به ویژه کبد، شش و ماهیچه دارند. مورفین دارای اثرات وابسته به دوز بر رشد زوائد نورونی (اکسون ودندریت) در رده‌های سلولی است. مورفین در کشت‌های اولیه نورون‌ها در غلظت‌های بالارشد زوائد نورونی را مه ...

ایجاد مقاومت به درمان‌های رایج سرطان در بیمارانی با تومور‌های سخت پیشرفته نیاز به استفاده از روش‌های درمانی دیگری را برای سرطان طلب می‌کند. موفقیت روش‌های درمانی جدید، علاوه بر افزایش ویژگی اختصاصیت برای سلول‌های سرطانی، سمیت کمتر به بافت‌های طبیعی را شامل می شود. ترکیبات موجود در تعدادی از گونه‌های باکتریایی طبیعی و غیر پاتوژن برای انسان به عنوان ترکیبات ضد توموری بالقوه شناسایی شدند. گونه‌های باکتریایی ضعیف شده یا غیر‌پاتوژن قادرند اختصاصیت را برای سلول‌های توموری، تا چندین ...

گياه Ferula orientalis گياهي است چند ساله، بدون کرک، با يقه اي پوشيده از تارهاي رشته‌اي، ساقه به ارتفاع 100 تا 150 سانتي‌متر، متعلق به تيره چتريان که در ايران، در مناطق شمال‌غرب، غرب و مرکز، پراکندگي دارد. در تحقيق حاضر، ميوه گياه فوق از نظر ترکيبات اسانس و متابوليتهاي ثانويه مورد بررسي قرار گرفت. ترکيبات فرار ميوه گياه کماي شرقي به روش تقطير با بخار آب استخراج و سپس توسط روش GC/MS مورد آناليز قرار گرفت. نتايج نشان داد 46 ترکيب از اسانس ميوه گياه فوق قابل تفکيک است. همچنين ب ...

شوری و به طور عمده کلرید سدیم، از رشد گیاهان جلوگیری نموده و سبب کاهش تولیدات کشاورزی می‌شود. در گیاهان عالی دفع یون سدیم از غشاء سلولی و هدایت و انتقال یون سدیم به واکوئل بواسطه آنتی پورترهای موجود در غشاهای پلاسمایی و واکوئلی انجام می شود. یکی از کارکردهای آنتی پورترسدیم/پروتون در غشای پلاسمایی دفع یون سدیم از سلول‌هاست. ژن Salt Overly Sensitive 1 آنتی پورترسدیم/پروتون غشای پلاسمایی را کد می کند که نقش مهمی در ایجاد مقاومت به شوری در گیاهان دارد. گیاهان جهش یافته فاقد SOS1 ...

با معرفی و ساخت غشای مناسب می‌توان شرایط جدایش پروتئین را بهبود بخشید. در این پژوهش با اصلاح سطح نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتام (نایلون 6) توسط نانو ذرات باردار هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری (nHAp) مواضع فعالی در نانوغشا به‌منظور افزایش قابلیت جذب پروتئین ایجاد شده است. نانوذرات nHAP با پتانسیل الکتریکی مثبت، نیروی محرکه برای جذب پروتئین‌ها با بار مخالف را فراهم خواهند ساخت. برای تغییر در استوکیومتری و همچنین اثر آن بر بار الکترواستاتیکی ذرات HAp از اتم‌های زیست‌سازگار روی (Zn) ا ...

اسید فسفاتازهای ارغوانی(PAP) (EC 3.1.3.2) آنزیم های متالوفسفواسترازی هستند که هیدرولیز پیوندهای استری فسفات را در گستره وسیعی از سوبستراها برعهده دارند. در ژنوم آرابیدوپسیس 29 جایگاه ژنی رمز کننده اسید فسفاتازهای ارغوانی شناسایی شده است. به لحاظ ساختاری PAP های گیاهی به دو گروه، با وزن مولکولی بالا و پایین تقسیم می شوند. گروه اول به شکل همودایمر فعالند در حالی که گروه دوم که تنها دارای دامین متالوفسفاتاز هستند به شکل منومر فعالیت می کنند. در مقایسه با اسید فسفاتازهای ارغوانی ...

اکثر مردم در مراکز بزرگ شهری و مناطق صنعتی، مجبور به ورزش در محی طهای نامناسب مانند تمرین در هوای آلوده هستند. اثرات مضر آلودگی هوا هنگام فعالیت بدنی و ورزش تشدید م یشود، زیرا با افزایش نیازهای متابولیکی، میزان تهویه حتی تا 20 برابر افزایش م ییابد. هدف از این تحقیق مقایسه ی تأثیر یک جلسه تمرین تناوبی در هوای آلوده و سالم بر همولیز اریتروسیت های خون دوندگان استقامت بود. در وضعیت هشدار (نارنجی) و 18 روز پس از آن AQI هدفمند انتخاب شدند. نمونه ی خون افراد مورد مطالعه در دو رو ...

در این پایان نامه تاثیرات درهم‌تنیدگی کوانتومی در کانال وابسته به ولتاژ سدیم بررسی شده و به دنبال اعمال این تاثیرات معادله هاجکین-هاکسلی کلاسیک به شکل کوانتومی تصحیح می‌شود. حقیقتا معادله هاجکین-هاکسلی از سال 1952 تاکنون کارآمدترین معادله‌ای بوده است که در توضیح رفتار پالس‌های نورونی و رفتار شبکه نورون‌ها کارایی داشته است. اما انگیزه اصلی برای تصحیح این معادله کلاسیک تحقیقاتی بود که در سال 2006 بر روی نورون‌هایی به نام نورون های کورتیکال انجام شد. در این تحقیقات عدم تطابق بین ...