عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فصل اول :مطالعات پایه 1-هنر چیست ؟ فیلسوفان و هنرشناسان از دیرباز در این باره پژوهش کرده اند و بنابر عقیده و سلیقه ی خود ،آراء گوناگونی را مطرح کرده اند. ولی عموماً باور داشته اند که هنر تراوش فطرت بشری است ,گفته اند که انسان به مقتضای نظام دنیای درون خود، دست به هنر آفرینی زده است. به‌بیان دیگر هنر آفرینی محرکی درونی ویا غریزی دارد و مانند خور و خواب و تولید مثل و دیگر فعالیت های حیاتی بشر طبیعتاً برای حفظ زندگی بشری ضروری می باشد( آرین پور ، امیر حسین ،1340،ص5). ...
نمایه ها:
هنر | 

این پژوهش در پی شناخت و درک معنا و مفهوم تمثیل در عرفان، ادب و هنر اسلامی است. همچنین در پی بررسی‌ اندیش? جامی شاعر و عارف قرن نهم هجری است، زیرا که او داستانی کهن و تمثیلی سلامان و ابسال را به شعر تبدیل کرده تا معانی عرفانی و حکمی را در قالب شعر منتقل کند. حدود یک قرن پس از او نگارگران ایرانی که خود دارای پیشین? عمیق عرفانی هستند کتاب هفت‌اورنگ را به تصویر کشیدند که یکی از نگاره‌های آن به نام سلامان و ابسال در جزیر? خوشبختی در این پژوهش بررسی می‌شود. کتاب هفت‌اورنگ جامی را ب ...

آنچه با عنوان مطالعه و تحقیق پیرامون تاریخ و ماهیت هنر دینی و اسلامی انجام شده از جهاتی قابل تامل است. کم رنگ بودن نگاه اثباتی، رویکرد ابژکتیو به هنر اسلامی و عدم توجه به جهش های تاریخی هنر اسلامی در این مطالعات خودنمایی می کند. از این رو پایان نامه حاضر با بررسی موضوع از حیث غایت به دنبال رفع نقایص مذکور بوده است، ضمن آنکه هنر را از دریچه غایت دیدن مزایای خوبی نیز دارد. اول اینکه پرسش از غایت نسبت به پرسش از چیستی یک موضوع دارای تقدم رتبی بوده و سپس در ایجاد پویایی و حرکت م ...

فارابی و غزالی از تاثیرگذارترین اندیشمندان در جهان اسلام هستند که آراء و اندیشه هایشان تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. فارابی فیلسوفی مشائی و موسس فلسفه اسلامی است، در حالیکه غزالی یک متکلم اشعری با گرایشات صوفیانه و از بزرگترین منتقدان فلسفه مشاء است. از این جهت مقایسه و بررسی دیدگاه این دو بسیار حائز اهمیت است. مسئله این پژوهش حول فهم ماهیت و غایت هنر در نزد این دو متفکر شکل می گیرد. بحث ماهیت و غایت هنر (به معنای “Art”) به طور مستقل و مستقیم در هیچ یک از آثار این اندیشمندان ...

امروزه هنر از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد‌های جهانی برخوردار است و نقش مهم هنرمندان در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع کاملا پذیرفته شده است. بر این اساس وجود ساختارهای حمایت کننده در حوزه هنر به عنوان یک رویکرد عملی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از این ساختارهای حمایتی، انکوباتورهای هنری هستند. در سال‌های اخیر ضرورت وجود چنین مراکزی در ایران نیز احساس شده و بر اساس این نیاز، انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان به عنوان اولین انکوباتور هنری کشور تاسیس و راه اندازی شده است. در پژوهش حاضر با تم ...

این تحقیق وپژوهش حاوی تطبیق دیدگاههای ابن سینا و غزالی در زمینه غرض وغایت در افعال الهی است که از مسائل مهم و امّهات فلسفه وکلام است که بررسی وپژوهش حول آن بسیار در خور توجه است و آن یک امر فطری واز مسائل اساسی وبنیادی انسان موحد می باشد که آنها را وادار می کند از خود سؤال کنند،آیا خداوند در افعالش غرض وغایت دارد،یا خیر ؟ در صورت هدف دار بودن، تبیین منطقی وعقلی آن چگونه است ؟ از نظر ابن سینا خداوند همچنانكه خالق جهان است در افعالش غرض وغایت دارد وي آن را تبيين كرده است كه ...

این نوشتار دیدگاه های ارسطو و ابن سینا در باره غایت شناسی و نیز تفاوت ها و نو آوری های ابن سینا را در این باره بررسی می کند. و در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول در باره ی کلیات است و به معرفی موضوع ، انگیزه ی انتخاب آن ، ضرورت پژوهش در این زمینه ، پیشینه ی تحقیق و روش آن و همچنین سئوالات و فرضیه ها می پردازد. فصل دوم، به بیان غایت شناسی ارسطو در طبیعیات و مابعدالطبیعه تبیین می کند. که کبرای قضیه در آنها اثبات می شود، و نیز به غایت شناسی در شاخه هایی مانند، اخلاق و سیاست ...

اصل علت غایی از مباحث محوری در فلسفه‌ اسلامی است و یکی از فروعات اصل علیت است. .این اصل از موارد اختلاف بین مادیون و الهیون می‌باشد و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن، همواره میان این دو گروه چالش وجود داشته است، به همین دلیل پژوهش پیرامون این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از نگارش این رساله آن است که دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی در خصوص علیت و به خصوص علت غایی و اشکالات وارد شده بر آن، مورد مقایسه و تطبیق قرار گیرد. این رساله از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به ...

وسعت و گستردگی و تنوع و عمق موضوع مورد پژوهش بر هیچ یک از دست‌اندرکاران و آشنایان با این مباحث پوشیده نیست و طرح عرفی نو و راهگشا در این وادی محتاج سال‌ها بحث و ممارست و تعلیم و تعلم و انس و محرومیت است . آنچه که به نام هنر اسلامی در تاریخ هنر بر جای مانده است ، در نمونه‌های متعالی خویش ، هنری است به غایت حکیمانه و تجسم بلورین حقیقتی است سرمدی که با روح لطیف انسان‌هایی خداگونه تراش خورده و جلوه‌گری نموده است و شاید بتوان گفت تنها هنری است که به نحوی زیبا و خردمندانه، مخاطب را ...
نمایه ها:
پژوهش | 
نگرش |