عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در تقصیرغیرقراردادی، نشان از همین وصف کلیت است. علاوه بر وصف کلی بودن، قواعد حقوقی دائمی نیز می‌ باشند. واژه دائمی در زبان فارسی به معنی «ابدی و جاودانه» است اما در اصطلاح علم حقوق، مراد از واژه دائمی ...

«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می‌باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می‌شود که ضامن یا «محال‌علیه» است یا متعهد احضار مدیون می‌شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه‌ی مدیون به ذمّه‌ی زعیم هستند که برای تحقق‌شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلیت طرفین عقد و ثبوت دین در ذمّه لازم است و مجموعه‌ی این شرایط موجب تحقق مسئولیت مد ...