عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگرچه دوران عظمت وشکوه صفویان در زمان شاه عباس اول(996- 1038ه.ق) به اوج خود رسید و در سالهای پس از مرگ او تا زمان برافتادن این سلسله به دست افغانها،پادشاهان بعد از وی هرگز نتوانستند احیا کننده دوران پرآوازه وی باشند،اما در این بینابین با مطالعه وقایع نامه های آن دوره و همچنین گزارشهای سیاحان غربی به دورانی برمیخوریم حاکی از ابراز اعجاب نسبت به قدرت و سلامت مملکت داری ایران.این دوران سالهای1052تا 1077ه.ق.یعنی همان سالهای حکومت شاه عباس دوم صفوی می باشد که با جرأت میتوان آن را ...

برای شناخت صحیح تاریخ یک سلسله، آشنایی با تشکیلات اداری آن، از ضروریات اجتناب ناپذیر است. این ضرورت در مورد سلسله صفویه، به خصوص در دوره ی دوم برجسته تر می نماید. نهاد وزارت در سلسله صفویه به دلیل اهمیت خود سلسله صفویه، مهم می باشد. زیرا این سلسله با گذشت نه قرن از فروپاشی ساسانیان موفق به تشکیل کشور با مرزهای مشخص بدون تسلط دیگر اقوام تشکیل دهند. با بررسی نهاد وزارت در تاریخ ایران به اهمیت آن پی می بریم. نهاد وزارت در طول تاریخ از بخش های مختلفی تشکیل و حوزه ی فعالیت ...