عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیّن هر اثر هنری، حاصل تجسّمی ذهنی است که در فرایند نوعی شناخت شکل می گیرد. بدین منظور، تحلیل فرایند شناسایی در این خصوص، می تواند در معرفت به چگونگی تجسّم آثار هنری، در ذهن هنرمندان، سودمند باشد؛ لذا، شاخه ی شناخت شناسی در فلسفه می تواند راهگشایی برای بررسی عملکرد ذهنی هنرمندان باشد؛ در این باب، کانت، معروفترین فیلسوف حوزه ی معرفت شناسی، ساختاری مشخّص برای ذهن تبیین کرده است؛ بطوریکه مسیر را برای علاقمندان به بررسی عملکرد ذهن در حوزه های مختلف، از جمله هنر، باز نموده است. ...

در سال های اخیر، گستره ای از عواملی چون فراز و نشیب های متعدد اقتصادی و همچنین روند رو به رشد تقاضای مسکن، منجر به رشد سریع مجتمع ها و شهرک های مسکونی متعدد در نقاط مختلف شهرهای کشور گردیده است. در اثر بکارگیری این سیاست های انبوه سازی و کوچک سازی در جوامع شهری بزرگ، مجتمع های مسکونی بدون تامین عناصر و فعالیت های مکمل، گسترش می یابند و با گذشت زمان، خود به مسئله ای اساسی در عرصه زیست - اجتماعی مبدل می شوند. عدم توجه به ویژگی های کیفی در ساخت چنین مجتمع هایی، منجر به شکل گیری ...

چکیده هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ویژگی‌های وظیفه‌کاری (پیچیدگی عینی، ذهنی و محصول وظیفه‌کاری) بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات است. طراحی نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات و نیز نظام‌های شخصی‌سازی‌شده که با ویژگی‌های انسانی و محیط جستجوی اطلاعات هماهنگ باشند، با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات میسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت بافتی ...

هدف عمده در تحقیق حاضر، تبیین دیدگاههای امام خمینی در مورد نظام بین‌الملل است . سوال اصلی این پژوهش این است که امام در نگاه به نظام بین‌الملل متاثر از چه عواملی بوده است؟ فرضیه‌ای که ارائه شد به این صورت می باشد که نگاه امام خمینی به نظام بین‌الملل متاثر از دو عامل است: که شامل عوامل نظری و عوامل عینی می شود. بعد از توضیح و شاخص بندی مفهوم نظام بین الملل وتحلیل و موشکافی نظر امام در مورد شاخصهای نظام مذکور در بحث عوامل و مبانی نظری ، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مبان ...

هنگامی که سخن از رسانه به میان می‌آید، این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا رسانه، آینه‌ی پیرامون خود است یا پنجره‌ای که پیرامون را در قاب خود می‌نمایاند؟ پژوهش پیش‌رو با هدف شناسایی عوامل موثر بر روایت امر واقعی در درام مستند رادیویی و نیز معرفی درام مستند رادیویی، با تلفیق روش‌های کتابخانه‌ای - اسنادی و مصاحبه عمیق، به دانستن این نکته انجامید که رسانه‌ی پست مدرن نه پنجره است و نه آینه؛ رسانه‌ی روزگار ما، یک کاتالیزور است، یک دالان. دالانی که امر واقعی را از خود عبور داده و به اَشک ...

یادگیری اطلاعات زبانی مانند یادگیری بقیه اطلاعات دستخوش فراموشی است. در زمینه زبان خارجی و تولید زبانی روان، از دست رفتن اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار است. چراکه این فعالیت زبانی نمود دانش زبانی زبان آموز است. این تحقیق با هدف بررسی پدیده فراموشی در حوزه یادگیری زبان خارجه فرانسه در سطح کلامی روان شکل گرفته است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی ـ توصیفی جهت بررسی تئوری های مرتبط با فراموشی، حافظه و ذخیره سازی اطلاعات استفاده شد. در ادامه طی یک تحقیق میدانی با استفاد ...

این پایان نامه در مقوله ی کیتس و گرایش های کلاسیک او در منظومه هایش بدانگونه است که در نامه های او ذکر و در اشعارش به تصویر کشیده شده است. کیتس امیدوار است که به درد و رنج دل انسان روی آورد. از گستره فلورا و پن بگذرد تا زندگی شریف تری را در جایی که درد و رنج ها و درگیری های دل آدمیان را در یابد، تجربه کند. او می کوشد تا زیبایی دنیا را با گذرا بودن آن و شادمانی را با درد و رنج آشتی دهد.او می کوشد تا شاعری بدون خود خویشتن نفسانی وشاعری عینی باشد. کیتس در منظومه هایش تلاش می کند ...

امامت و زوایای گوناگون آن که از اصیل ترین مبانی مکتب ناب اسلام است، به لحاظ زمانی در پیوند عمیق به اصل رسالت گره خورده و تداوم اسلام به حساب می‌آید. اندیشمندان بزرگ مسلمان از زمان صدوقین و شیخ مفید تاکنون از تبیین این اصل اساسی هیچ‌گاه غفلت نورزیده‌اند؛ لکن از آنجا که واژۀ امامت، در اصل به معنای مطلق پیشوایی است و در فرهنگ اسلامی بیشتر بر مصداق خاصّی از آن اطلاق می‌گردد و آن پیشوایی، طلایه‌داری و رهبری عالمانۀ امّت، در تمامی شؤون اجتماعی، چه فکری و چه سیاسی است، هدف ومبنای کا ...

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی عملکرد حافظه آینده نگر افراد وابسته به متآمفتامین و افراد غیر وابسته می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای است. فرد وابسته به متآمفتامین که بر حسب مصاحبه ی تشخیصی روانپزشک و ملاک های لازم، تشخیص وابستگی به متآمفتامین گرفته بودند، از بین کلینیک های تخصصی ترک اعتیاد و30 فرد غیر وابسته نیز از میان افرادی که مشخصات مشابهی با گروه وابسته داشتند(سن، جنس و سطح تحصیلات)، با روش همتا سازی از شهرستان سمنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ...