عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امّت اسلامی به دوگروه شیعه و سنّی تقسیم شده اند و نقطه آغاز اختلاف آنان مسأله جانشینی پیامبر 6می باشد. شیعه بر این باور است که جانشینی پیامبر ادامه کار پیامبر است بنابراین شرایط عمده ای که در پیامبر 6معتبر است از قبیل عصمت و علم لدنّی، باید در امام و جانشین پیامبر باشد و چون انسانها راهی به کشف این صلاحیتها ندارند بنابراین انتخاب جانشین پیامبر6از اختیار انسانها خارج و خداوند خود اقدام به این کار می کند و رسول خدا 6این انتخاب خداوند را برای مردم بیان می نماید. همچنین شیعه بر ا ...

استقرار و نهادینگی تشیع امامیّه در عصر صفوی، نه تنها فصل نوینی در حیات سیاسی ایران به‌شمار می رفت که بازتاب آن خاصّه در عرصۀ فرهنگ و اجتماع چون میراثی به دوران پسین خود راه یافت. در جنب تأثیرات ناشی از چنین رویکردی بر کلّ ابعاد حیات ایرانیان، عالی‌‌ترین نمود تمایز عصر مذکور را می توان در تأکید خاص بر اعیاد و سوگواری های شیعی دانست. مطالعات صورت‌گرفته، بیانگر این است که پیش از عصر صفوی برپایی مراسم عزاداری، عاشورا، و نیز اعیاد مذهبی، خاصّه عیدغدیر‌خم، به صورت علنی و عمومی از د ...

پایان نامه حاضر جهت بررسی جرم شناسانه جنایت عاشورای سال 61 هجری گرد آمده است. ابتدا عوامل موثر در ارتکاب این جنایت از دیدگاه جرم شناسی نظری پرداخته شده، به این نتیجه رسیده که این جنایت دردناک محصول عوامل مختلفی از جمله سوابق مادرزادی، ویژگی های شخصیتی، محیط تکون اشخاص و... بوده که مهمترین این عوامل از منظر نگارنده حدوث سقیفه بنی ساعده و استحاله غدیر بوده که ریشه دین را برای همیشه قطع کرده و بشریت را گرفتار منجلاب انحرافات اجتماعی و جرایم متعدد نموده است چراکه غدیر تبلور و تجل ...

این رساله پژوهشی موضوعی در شعر بولس سلامه شاعر مسیحی لبنانی است که در آن دیوان حماسه عیدالغدیر او مورد بررسی قرار گرفته است .این رساله شامل پنج فصل می‌باشد که در فصل اول آن اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران زندگی شاعر مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل سه بخش اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع فرهنگی است. فصل دوم شامل پنج بخش است که در آن به ترتیب زندگینامه بولس سلامه، تحلیل شخصیت شاعر، دیدگاه اجتماعی وی، تأثیر بیماری بر دیدگاه و ادب او و بخش آخر آن نیز به معرفی آثار و بررسی ...