عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

جهان امروز که با تغییرات زیاد و شتابنده مواجه است فرصتی برای دوباره کاری و خطا برای سازمانها باقی نمی گذارد .دسترسی به اطلاعات ساختار یافته امکان بهره برداری از بهترین تجارب را به منظور حل مسائل به موقع و الگوبرداری فراهم کرده است. با توجه به این کشورها و سازمانهایی پیشرو خواهند بود که دانش رابعنوان یک قدرت، قدرت حاصل از تبدیل اطلاعات و بهره ورکردن آن بعنوان اصلی ترین و مهم ترین سرمایه در تمام زمینه ها دیده و به استقرار یک نظام استاندارد مدیریت دانش بپردازند و با تعیین دقیق و ...

در تحقیق حاضر با موضوع شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت "CSFs" در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات "ISMS" در سازمان های ایرانی، ضمن بررسی و شناسایی عوامل، ترتیب اهمیت آنها تعیین شده و در چارچوبی مفهومی ارائه گردیده است. با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله نخست به مطالعات کتابخانه ای پیرامون ادبیات موضوع پرداخته شد. در نتیجه این بخش 29 عامل گرداوری گردید. از آنجا که هیچ یک از تحقیقات بررسی شده مربوط به سازمان های ایرانی نبود در مرحله دوم تح ...

در این مقاله عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در موسسات آموزش عالی مورد شناسایی قرار گرفته است. ابتدا مفاهیم اساسی در ارتباط با ERP و روش های مختلف پیاده سازی آن معرفی و میزان کارائی هر یک از آنها برای موسسات آموزش عالی تحلیل شده است. سپس پرسشنامه سفارشی شده ای را برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ERP در مراکز دانشگاهی استخراج کرده ایم. سیستم یکپارچه نظام اطلاعات دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس را به عنوان مطالعه موردی انتخاب نموده ایم. بررسی ...

هم اکنون بسیاری از سازمان های دولتی در ایران در نظر دارند سرویس های الکترونیکی برای ارتباط با شهروندان و خدمت رسانی به آنان راه اندازی کنند شهروند محوری و پاسخ گویی به شهروندان شعار اصلی این سازمان ها شده است. در این راستا استفاده از فناوری و راهبرد "مدیریت ارتباط با مشتری یا "CRM" که در بخش خصوصی بسیار موفقیت آمیز بوده و در بخش دولتی کشورهای توسعه یافته جهان در حال بکارگیری است، بسیار سودمند خواهد بود. اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از پروژه ها و سرمایه گذاری ها در بخش ...

بهبود فرایندهای کسب و کار ، افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینه های سازمان از مسائل مهمی هستند که سازمانها همواره با آنها سر و کار داشته و در جستجوی روشی برای حل آن می باشند . در این راستا شش سیگما بعنوان رویکردی نظام مند در جهت دستیابی به اهداف مذکور مورد توجه بسیاری از شرکتها در سراسر جهان قرار گرفته است . اما با توجه به همه ویژگیهای مثبت شش سیگما، بسیاری از شرکتها در بکارگیری آن با موفقیت روبرو نشده اند .دلایل بسیاری در این خصوص مطرح شده که بطور اعم می توان به عدم توجه سازمانه ...

بکارگیری و پیاده سازی فرآیند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) یک چالش فنی- اجتماعی است که بر سطوح استراتژیک و عملیاتی شرکت تأثیرگذار خواهد بود و لزوما اجرای آن بازده مورد انتظار سازمان استفاده کننده را به همراه نخواهد داشت. بدین منظور بایستی عوامل کلیدی موثر در اجرای استراتژی ERP، ارزیابی شود، و لازم است یک سازمان قبل از پیاده سازی ERP وضعیت کنونی خود را با توجه به عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان جهت اجرای موفق ERP را مشخص نماید هدف اصلی این پژوهش تعیین و ارزیابی عوا ...

این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می پردازد. اهداف تحقیق در راستای تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می باشند. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران که از میان آنها نمونه آماری 217 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه و آزمون های آماری شامل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه و آزمون t می باشد. یافته ها نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (هفت عامل)، بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارند. ...

ادبیات مدیریت پروژه مملو از بررسی ها و تحقیقات فراوان بهمنظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه ها هستند عمده این مطالعات بر پروژه هایی که در سازمان های غیردولتی اجرا گردیده اند تاکید می کنند یااین که در تعدادی از موارد در سازمانهایی که نیمه دولتی هستند انجام شده اند با وجود فاصله مشخصی که از نظر کیفیت عملکرد بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ساده لوحانه خواهد بود که بصورت کورکورانه درسهایی را که از کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه گرفته شدهاست در بخش دولتی به کارگرفته شود ...