عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه رشد و سطح شهرنشینی در سطح کشور، منعکس کننده این واقعیت است که رشد جمعیت شهری در حال افزایش است. نکته اساسی در افزایش جمعیت شهرنشین، تمرکز این جمعیت در چند شهر بزرگ و توزیع نامناسب جمعیت شهرنشین است که طی سال‌های اخیر به صورت یک ویژگی بارز در جامعه شهری ایران آشکار شده است و موج دائم مهاجرت به سوی چند شهر بزرگ را در پی دارد. جا‌به‌جایی شتاب‌آلود جمعیت به سوی شهرهای بزرگ در سال-های اخیر باعث بروز مشکلاتی از قبیل گسترش نابرابری بین مناطق مختلف، افزایش هزینه اداره شهرهای ب ...

در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کار وانظباط اجتماعی کارکنان شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است که هدف و تاکید بیشتر بر روی عوامل اقتصادی از جمله تورم ویارانه بر روی این متغیر های وابسته بوده است. به همین منظور با استفاده از الگوی معادلات خطی در نرم افزارهای Spss, Eviewsتاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم از 8 معادله خطی برای تبین رفتار عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کاری و انضباظ اجتماعی استفاده شده است. پس از تع ...

این رساله با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است؛ عوامل اقتصادی و نهادی موثر بر صادرات کل خدمات در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) و نیز تاثیر عوامل مذکور در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مورد کاوش و ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها به روش پانل دیتا حاکی از آن است که تاثیرگذاری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز، ورود سرمایه‌های خارجی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و نیز عضویت کشورها در بلوک‌های تجاری منطقه‌ای (ECO) و (D-8) و نیز (WTO) روی صادرات خدمات ...

در پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب گردشگر در ایران و منتخب کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data)، رابطه میان تغییرات نرخ ارز، هزینه حمل و نقل، تولید ناخالص داخلی (GDP)، دریافتی از توریسم و هزینه های توریسم با تعداد توریسم وارد شده به کشورهای منتخب درحال توسعه در سالهای 2002 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است و داده های آن از بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و (WDI ) ...

در جهان امروز ،‌ برنامه ريزي در امور اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، و جمعيت شناسي و اهميت به آن به لحاظ ميزان مواليد و مرگ و مير، از جمله مواردي است كه كشورها براي آن اهميت خاصي قائل شده اند. مي توان عمده ترين دلايل آن را كمبود منابع و محدوديت در امكانات دانست. از سويي ديگر شناخت عوامل مرگ و مير و زاد و ولد در يك جامعه مي تواند دورنماي هرم انساني جامعه را مشخص نمايد و بر اين اساس برنامه ريزان توانايي جمع بندي و مديريت عوامل فوق را خواهند داشت . پژوهش حاضر كه هدف آن ...

این تحقیق با هدف بررسی علل اقتصادی شکل‌گیری فساد مالی و راهکارهای کاهش آن با توجه به تجارب کشورهای نمونه و موفق و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محیط داخلی کشور از طریق اخذ دیدگاه مدیران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی انجام گرفته است. در قسمت اول تحقیق از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده و پس از بررسی ادبیات و مطالعات و نظریه‌های مرتبط با مقوله فساد مالی، مجموعه‌ای از علل شکل‌گیری فساد مالی و راهکارهای متناظر برای کاهش این معضل از منابع مختلف گردآوری و در چهار گروه عوام ...

هدف این پژوهش آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی می باشد. کیفیت حسابداری به وسیله "عدم شفافیت سود" اندازه گیری می شود. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریانات نقدی عملیاتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یازده سال جمع آوری گردید. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود می باشد. نتایج اندازه گیری ه ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مالی و اقتصادی موثر بر خرید بیمه عمر در تهران انجام می‌شود تا با شناسایی این عوامل و تعیین میزان اهمیت هر یک از آن‌ها، راهکارهای پیشنهادی جهت رشد بازار این بیمه ارائه شود. بدین منظور، اهالی بالای 18 سال شهر تهران به‌عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و ابزار پرسش‌نامه جهت جمع‌آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفت. پس از شناسایی 14 متغیر مالی و اقتصادی با استفاده از مطالعات پیشین، مدل رگرسیونی ارتباط میان این متغیرها با میزان خرید بیمه ...

ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی، که عمدتاً ناشی از نابرابری‌های مکانی- فضایی بین سکونتگاه‌های شهری و روستایی است از مهمترین مباحث مطالعات منطقه‌ای به شمار می‌رود. عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت، فرصت‌های نابرابر شغلی و روابط زمینه ساز تسلط نقاط شهری بر مناطق پیرامونی از جمله عوامل تشدیدکننده این روند است. با توجه به آنچه که گفته شد، در مناطق مرزی بدلیل ماهیت نظام اجتماعی ـ اقتصادی حاکم از گذشته‌های دور، به همراه تنوع و گوناگونی در شرایط محیط طبیعی و محیط اجتماعی ـ فرهنگی،‌به ...