عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 343

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین عوامل فرهنگی و اجتماعی و میزان گرایش به حفظ محیط زیست در بین شهروندان شهر خلخال انجام شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه‌های؛ همبستگی اجتماعی امیل دورکیم، نظریه نظام کنشی تالکوت پارسونز، شبکه‌های مشارکت مدنی رابرت پاتنام، اعتماد نهادی آنتونی گیدنز، تعلق اجتماعی به محل جنیفر کراس و ساختار ذهنی پیر بوردیو، استفاده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 379 نفر از شهروندان بالای 15 تا 75 سال شهر خلخال است که به روش نمو ...

سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به مثابه متغیری تأثیرگذار در رشد و توسعه یافتگی شناخته شده است. و امروز توسعه پایدار و همه جانبه و مدیریت خردمندانه و رسیدن به رشد و شکوفایی بدون توجه به زنان که نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می‌دهد، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگ موثر بر سرمایه اجتماعی زنان شهرستان گرمی است. که مجموعه‌ای بهم پیوسته از شرایط و عوامل در سطوح کلان و میانی و خرد بر سرمایه ...

پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی ، اجتماعی، زیستی و... دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین در 5 سال اول زندگی مشترک کدام است؟ با عنایت به این موضوع هدف این تحقیق بررسی وشناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین (در 5 سال اول زندگی مشترک) بوده است. در چارچوب نظریه تحقیق از نظریه ه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي آشفتگی‌های ذهنی دختران دانشجو و مولفه های عمده آنها، همچنين بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر این موارد با متغیرهای؛ انتظارات محقق نشده، استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و رسانه‌ای ، عوامل فیزیولوژیک، محیط اجتماعی، تبعیض در حقوق و قوانین زنان و چالش ارزش‌های سنتی و مدرن با استفاده از نظريات جوليت ميچل، دوبوار، پارسونز و كلوارد در چارچوب نظري پژوهش صورت گرفته است. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است و با تكنيك پرسشنامه كه داراي اعتبار صوري و ...

جدایی پایان پیوند اجتماعی و آغاز بسیاری از آسیب‌ها است. وقوع این پدیده منحصر در ملت، قوم، گروه و قشر خاصی نیست و شیوع اجتماعی و جهانی دارد. با وجود اینکه در دین مبین اسلام و سنت اجتماعی جامعه، پدیده طلاق بسیار مذموم شمرده شده است اما شواهد و آمار نشان می‌دهد که این پدیده در کشور خاصه کلان شهر تهران و نیز در میان زوجین تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران رو به افزایش است. مجاهدت علمی برای شناسایی ریشه‌های وقوع این پدیده و تلاش برای زدودن یا کاهش عوامل موثر بر آن ضرورتی چند بع ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی اثرات اجتماعی ـ فرهنگی طبیعت گردی در منطقه قشم از طریق سنجش نگرش بومیان ساکن قشم نسبت به صنعت طبیعت گردی و سنجش انگیزه ها و میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم و بازدید از منطقۀ ژئوپارک قشم و عوامل مؤثر برآن ها اجرا شده است. برای انجام پژوهش حاضر نیز تلفیقی از روش‏های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش کیفی، 36 مصاحبه، 18 مصاحبه با ساکنان بومی قشم و 18 مصاحبه با طبیعت گردهایی که از منطقه قشم بازدید کرده بودند انجام شد. داده های کیفی م ...

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شد ...

این تحقیق در سال1391 با هدف تبیین علل و آثار اختلافات خانوادگی در بین شهروندان تبریزانجام گرفته است.عوامل موثر بر اختلافات خانوادگی شهروندان درشش متغیر اعتیاد،درگیری در خانواده ،عدم تناسب اجتماعی و فرهنگی ،عدم احساس مسئولیت زوجین ،رابطه سرد و خشک زوجین ،عدم استقلال زوجین،خشونت خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از آرای صاحب نظران اجتماعی(کلمن،نظریه انتخاب) و روانشناسان اجتماعی(بوون،السون و کالینز)می باشد.این تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پی ...

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان می باشد. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظرات پوتنام، کلمن، فوکویاما، سالیوان وجنکینز در رابطه با سرمایه اجتماعی و همچنین رویکردهای استفاده وخشنودی و رویکرد کاشت، دیدگاه های مورد استفاده در رابطه با رسانه می باشند. دیدگاه کنش متقابل نمادی وبه ویژه عقاید روزنبرگ هم تئوری های هویت اجتماعی ما را شامل می شوند. تحقیق از نوع کاربردی، روش مطالعه در این تحقیق، پیمایش، وابزار گرد ...