عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 199

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی شیوع جرایم در شهرستان پارس آباد در سال 1388» عنوان پایان نامه حاضر می باشد. نوع تحقیقی علی و مقایسه ای و روش تحقیق ، پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین منابع مطالعاتی دیگر شامل کتب و نشریات انجام گرفته است. مبانی نظری تحقیق بر اساس نظریه های آسیب شناسی اجتماعی و جرم شناسی طراحی شده و در پیشینه مطالعاتی از منابع مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هریک از عوامل اجتماعی واقتصادی ، به عنوان یک عامل صرف و به ت ...

رساله حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی در شهر اهواز انجام گرفته است. نظر به این است که سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، رضایت از زندگی، امنیت اجتماعی – اقتصادی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی، موجد سطوح متفاوتی از کیفیت زندگی می گردد. پس از آن « چارچوب نظری » رساله که بر گرفته از فضای مفهومی، نظری، بینشی و روش شناختی رویکرد های عاملیتی که به چهار دسته مطلوبیت گرایی، ارزش های عام، رویکردهای نیاز محور و رویکرد قابلیتی تقسیم می شود؛ همچنین رویکرد دیگری که ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان سردشت تهیه شده است. از میان عوامل متعددی که ممکن است کیفیت زندگی از آن متاثر باشد در این پژوهش تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر این پدیده مد نظر بوده است.در این پژوهش از 4 فرضیه تاثیر وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و جسمی بر کیفیت زندگی سالمند استفاده شده است و بر همین اساس چارچوب نظری بیان شده که از نظریه های مازلو ، کیفیت زندگی لی، کیفیت زندگی زان ، رویکرد مبتنی بر سالمندی پویا ، نظریه ا ...

بررسی روند‌های مهاجرت بین‌المللی نشان می‌دهد، تعداد مهاجران بین‌المللی در جهان طی چند دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یکی از مهمترین مولفه‌های اثر گذار بر سطح و روند مهاجرت‌های بین-المللی مشخصه‌های جمعیتی کشورها می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل سطوح و روند مهاجرت بین المللی می باشد و سطح و روند الگوهای مهاجر‌فرستی و مهاجر‌پذیری در کشورهای آسیا و اقیانوسیه با تاکید بر ایران طی دوره 1990-2010 و نقش عوامل جمعیتی (از جمله میزان باروری کل، مرگ و میر عمومی، امید زندگی د ...

در این پژوهش به مطالعه و بررسی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان و تبیین و تشریح جدائی ذهنی و عینی افراد جامعه از نظام اجتماعی ایران پرداخته شده است؛ بیگانگی از نظر لغوی به معنای جدایی یک چیز از چیز دیگر و دیگری شدن است. در پژوهش مذکور عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی در دو سطح کلان و خرد تحت تاثیر دو گروه عوامل درون سیستمی و برون سیستمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ظهور مسائل و بحران در نظام فرهنگی، مسائل نظامهای تعامل، مسائل و بحرانهای ساختی از جمله عوامل سیستمی کلان بیگان ...

کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرآیند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی قرار گرفت. کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داده اند. یکی از مناطقی که با ورود صنعت کیفیت زندگی تحت تأثیر قرار گرفته است منطقه پارس جنوبی(شهرستان کنگان) است. این منطقه یکی از محروم ترین نقاط ایران به لحاظ امکانات زیر ساخت ها بوده و از جمله نقاطی است که اهالی آن از قدیم با دریا و تجارت سرو کار و با کشورهای حوزه خلیج ...

هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جمعیت مؤثر بر باروری زنان 49-15 ساله همسردار منطقه 2 تهران می باشد . برای انجام این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه ، 385 زن همسردار 49-15 ساله منطقه 2 تهران در سال 1388 با استفاده از نمونه گیری تصادفی مورد سؤال قرار گرفتند . بعد از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد آمار استنباطی که در تجزیه و تحلیل به کار گرفته شد ، شامل آزمودن خی دو و ضریب همبستگی اسپیرین می باشد . ...

جدایی پایان پیوند اجتماعی و آغاز بسیاری از آسیب‌ها است. وقوع این پدیده منحصر در ملت، قوم، گروه و قشر خاصی نیست و شیوع اجتماعی و جهانی دارد. با وجود اینکه در دین مبین اسلام و سنت اجتماعی جامعه، پدیده طلاق بسیار مذموم شمرده شده است اما شواهد و آمار نشان می‌دهد که این پدیده در کشور خاصه کلان شهر تهران و نیز در میان زوجین تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران رو به افزایش است. مجاهدت علمی برای شناسایی ریشه‌های وقوع این پدیده و تلاش برای زدودن یا کاهش عوامل موثر بر آن ضرورتی چند بع ...

رساله حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر بزهکاری خشونت‌آمیز در میان دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر اهواز انجام گرفته است. در چارچوب نظری تحقیق، به منظور تبیین بیشتر بزهکاری خشونت‌آمیز به تلفیقی منسجم از نظریه‌های مرتبط با عوامل ساختاری و فرایندی پرداخته شده است. در راستای چگونگی ارتباط میان عوامل ساختاری (پایگاه اجتماعی- اقتصادی) و بزهکاری خشونت‌آمیز از دو نظریه‌ی پر اهمیت در حوزه‌ی جرائم و بزهکاری یعنی یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی استفاده شده است. ...