عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر در عاطفه‌مندی آثار شعری مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان-نژاد براساس مبانی استخراج‌شده توسط پژوهشگر است. در این الگو تمرکز پژوهشگر بر عناصر تأثیرگذار بر فضاسازی عاطفی اشعار اجتماعی، طبیعت‌گرایانه و معنوی است و براین اعتقاد است، که وقتی از فضاسازی عاطفی صحبت می‌شود، تنها عنصر عاطفه مدنظر نیست، بلکه همه‌ی اندام‌های شعر باید رنگ عاطفه بگیرد و بعد وارد شعر شود، بنابراین دیگر عناصر سازنده‌ی شعر نقش برجسته‌ای در ارتقای سطح عاطفی و انتقال آن به مخاطب دا ...