عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر این است تا با تکیه بر مطالعات سازمان‌های صنعتی، به ویژه مدل ساختار-رفتار- عملکرد و آموزه‌های مدیریت استراتژیک، الگوی رفتار استراتژیک شرکت‌ها در بازار را طراحی و ارائه نماید. نظریه‌پردازان معتقدند در هر بازار سه عنصر اساسی قابل تشخیص است و فعل و انفعالات بازار بر اساس این سه عنصر توصیف، تجزیه و تحلیل، پیش‌بینی و تجویز می‌شود. ساختار بازار که بیانگر سازماندهی بازار از نظر تولید کنندگان و مصرف کنندگان است، رفتار بنگاه‌ها که معرف جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های عاملان ...

برای بیشتر کسب و کار های فعال در بازارهای مصرفی، توسعه و تقویت یک نام و نشان تجاری قوی، یکی از عناصر کلیدی راهبرد بازاریابی آن ها است. اما در محیط صنعتی شرایط متفاوتی وجود دارد و مدیران کسب و کارهای صنعتی معتقدند ساختن نام و نشان تجاری بیشتر مناسب بازارهای مصرفی است، لذا شرکت هایی که مشتریان صنعتی را هدف قرار داده اند تمرکز راهبردی کمتری بر ساختن نام و نشان تجاری قوی دارند. اکثر سازمان‌ها در بازارهای صنعتی، بدون توجه به ساختن یک هویت جامع از نام و نشان تجاری خود، فعالیت های ...

گسترش محصولات و خدمات مشابه، جهانی سازی، رقابت شدید، پیچیدگی فزاینده و فشارهای قیمت، بازارهای سازمانی را مجبور می کند که محصولات خود را از سایر شرکت ها متمایز و برای خریداران خود ارزش ایجاد کنند، یک راه برای رسیدن به چنین هدفی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در این بازار ها که پیش از این کمتر بدان پرداخته شده است، بهرمندی از ارزش ویژه برند به عنوان یک دارایی ناملموس که قابل کپی برداری توسط رقبا نیست می باشد. هدف ار این تحقیق، اولویت بندی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه ب ...

قابلیت های بازاریابی، فرایند های منسجم طراحی شده جهت بکارگیری دانش جمعی، مهارت ها و منابع شرکت برای افزودن ارزش به محصولات و خدمات، تولید و عرضه محصولات و خدمات سازگار با الزامات بازار تجاری و نیازهای رقابتی می باشد. مطالعه حاضر تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار از طریق خلق ارزش برتر برای مشتری را بررسی می کند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های فعال در صنایع غذایی شهرک ص ...

یکی از مهم‌ترین مفاهیم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخشی عملکرد بازار آن سازمان است. عملکرد بازار مربوط به پاسخ‌های رفتار خرید و چشم انداز مشتریان در بازار هدف برای تحقق مزیت رقابتی شرکت است. با ایجاد یک مزیت رقابتی، ارزش ارائه شده شرکت به صورت مثبتی توسط مشتریان درک شده و این برداشت بهبود یافته به نوبه خود رفتار خرید مشتریان را در مسیری که برای شرکت مطلوب است، تغییر داده و با افزایش در شاخص‌هایی مانند: حجم فروش بیشتر، افزایش رضایت و وفاداری مشتری، حساسیت قیمت پایین تر و رشد ...

بانکها بدنبال توسعه مفاهیم بازارگرایی در سازمانهایشان برای همگام شدن با تغییرات محیط کسب و کار هستند. بازارگرایی تنها وقتی بر عملکرد بازار تأثیر دارد که با یادگیری سازمانی در شرکتها همراه شود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر بازارگرایی و گرایش به یادگیری بر عملکرد بازار از طریق بررسی نقش واسطهای نوآوری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 235 نفر از مدیران و معاونین شعب سرپرستی بانک مسکن جنوب غرب شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری 146 نفر تعیین گردید. ...

اصلی‌ترین رویکرد اقتصاد صنعتی برای تحلیل بازار بر پایه الگوی ساختار، رفتار و عملکرد و رابطه متقابل بین آنها بنا شده است. هدف این تحقیق نیز بررسی ارتباط متقابل بین عناصر ساختار، رفتار و عملکرد بازار در سطح بنگاه و نیز در سطح کدهای چهار رقمی ISIC صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران طی سال‌های 1374- 1386 می‌باشد. برای این منظور روابط بین متغیرهای سهم بازار در سطح بنگاه و تمرکز در سطح ISIC، شدت تبلیغات و سودآوری با استفاده از سیستم معادلات همزمان تخمین زده می‌شوند. نتایج تخمین معاد ...

یکی از روش های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد. بهترین روش سرمایه گذاری در اوراق بهادار، داشتن سبد متنوعی از آن است که منجر به کاهش ریسک و افزایش بازده می شود. از آنجا که این نوع سرمایه گذاری نیاز به دانش تخصصی و وجوه نقد بسیار زیاد دارد، استفاده از شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک که از نهادهای مالی فعال در بازار مالی ایران بشمار می آیند می تواند به سرمایه گذاران کمک وافری نماید. لذا هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد شرکت های سرما ...

در بازارهای رقابتی امروز، نقش نام‌های تجاری، انکارناپذیر است، زیرا نام‌های تجاری از دارایی‌های ارزشمند شرکت‌ها هستند و قدرت و نفوذ آن‌ها در بازار جهت شناساندن محصولات شرکت‌ها به مصرف‌کنند‌گان که در قالب آگاهی از برند و ارزش ویژه برند متبلور می‌شود موجب سودآوری و حیات شرکت‌ها می‌شود. از طرف دیگر، شرکت‌ها عملکرد خود را به صورت مداوم بررسی می‌کنند. بر همین اساس این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند و عملکرد بازار می‌باشد. دراین تحقیق پس از مرور ادبیات، ...