عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 626

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برخلاف روابط در بازارهای محلی، رابطه در بازار‌های خارجی تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل گوناگون فرهنگی، اقتصادی و محیطی است از این رو کیفیت رابطه (قبل، در طول و بعد از مبادلات) می‌‌تواند روابط صادراتی را تقویت یا تخریب کند. بررسی رابطه بین استراتژی بازاریابی رابطه‌ای و عملکرد صادراتی به منظور آگاه شدن و به حرکت در آوردن سیاست‌های شرکت است، بطوریکه بتوان: منابع محدود شرکت، استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌ای برای ابعاد مختلف عملکرد و نیز فاکتورهای مهم در یک حیطه خاص صادراتی را بگونه ا ...

هدف اصلی سازمان‌ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری به‌منظور حفظ بقا، رشد، سودآوری و مرتفع ساختن نیازهای جامعه هست. ازاین‌رو عوامل تأثیرگذار بر عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار در محیط پویای امروزی، مدیریت کیفیت جامع هست که این پژوهش اثر مدیریت کیفیت جامع را به‌عنوان متغیر اصلی و مستقل بر عملکرد به‌عنوان متغیر وابسته اندازه‌گیری نمود و همچنین تأثیر متغیرهای بازارگرایی و نوآوری را به‌عنوان نقش واسط موردبررسی قرار د ...

هدف از این مقاله ، تحقیق تجربی در زمینه تاثیر سطوح مختلف بدهی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران می باشد. تحقیقات گذشته حاکی از آن می-باشد که اگر عملکرد شرکت با معیار نرخ بازده داراییها سنجیده شود نسبت بدهی‌های کوتاه مدت و کل بدهی‌ها به دارایی‌ها بر عملکرد شرکت تاثیر منفی می‌گذارد و بدهی بلندمدت برعملکرد شرکت رابطه ضعیفی دارد و اگر معیار عملکرد شرکت‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و یا حاشیه سود در نظر گرفته شود آن‌گاه ساختار سرمایه با عملکرد شرکت رابطه ضعیفی دار ...

در سال های اخیر، با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازارهای رقابتی, بهبود عملکرد سازمانی یکی از مهمترین اهداف مدیران می باشد. به همین دلیل بکارگیری صحیح توانمندی ها و قابلیت های سازمانی یکی ازعوامل مهم در جهت افزایش عملکرد شناخته شده است. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین گرایشات استراتژیک, قابلیت های سازمانی و عملکرد با توجه به نقش تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت می پردازد. مدل تحقیق، با استفاده از متغیرهای گرایشات استراتژیک و قابلیت های سازمانی به عنوان متغ ...

چکیده پژوهش حاضر به بررسی مقایسه عملکرد مدارس خاص (شاهد ، تیزهوشان و نمونه دولتی ) اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران می پردازد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع مطالعات پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش حاضر ، شامل مدارس خاص (شاهد ، نمونه دولتی و تیزهوشان) اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران (155 مدرسه خاص)می باشد. در پژوهش حاضر به علت اندک بودن جامعه نمونه گیری بر اساس سرشماری کامل و هدفمند انجام شده است . بر این ا ...
نمایه ها:

افزایش تقاضا، کاهش ذخایر موجود سوخت‌های فسیلی و افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از این سوختها باعث گرایش محققان برای یافتن سوخت های جایگزین شده است، که از مهمترین این سوختها می‌توان سوخت‌های گیاهی را نام برد. سوخت‌های گیاهی عمده‌ترین منابع جایگزین سوخت‌های فسیلی می‌باشند. این سوخت‌ها نسبت به سوخت‌های فسیلی آلودگی کمتری داشته و می‌توان آنها را از بقایای مواد کشاورزی و پسماند مواد غذایی برای استفاده در موتورهای احتراق داخلی به دست آورد. به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و برخی د ...

در صنعت طیور افزایش کارکرد سیستم ایمنی برای مقابله با بیماری‌های عفونی بسیار حائز اهمیت است. کارآمدی سیستم ایمنی باعث کاهش تلفات و خسارت می‌شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر عصاره چای سبز و ویتامین E بر عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ-های تخمگذار انجام شد. این پژوهش با 81 قطعه مرغ تخمگذار سویه های-لاین (W36) به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با 9 تیمار که دارای سه سطح عصاره چای سبز (صفر، 2/0 و 4/0 گرم بر کیلوگرم جیره) و سه سطح ویتامین E ...

در مورد رابطه بین بازارگرایی و عملکرد، نتایج تحقیقات متعددی در دست است. بیشتر این تحقیقات در اقتصادهای پیشرفته کشورهای غربی به خصوص در کشور آمریکا انجام شده اند و عموماً رابطه ای مثبت بین بازارگرایی و جنبه هایی از عملکرد را تأیید می کنند ولی این رابطه می تواند به عوامل محیطی نیز بستگی داشته باشند لذا در مورد تأثير بازارگرايي بر عملکرد به خصوص در کشورهای در حال توسعه همچنان جای ترديد وجود دارد. بررسی عوامل مؤثر بر بازارگرایی شرکت ها و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد و نقش تعدیل کن ...

هدف از این تحقیق پیش بینی "سلامت روان" و "عملکرد شغلی" بر اساس "ویژگی شخصیتی" معلمان دوره ابتدائی منطقه درودزن بوده است. جامعه آماری 170 نفر از معلمان ابتدائی بود که تماماً به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق سه پرسشنامه سلامت روان(GHQ)، عملکرد شغلی پاترسون و ویژگی شخصیتی نئو جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج تحلیل آماری نشان داد بین سلامت روان و عملکرد شغلی معلمان با ویژگی شخصیتی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. بین برون گرایی با علائم جسمانی، علائم اضطرابی و ...