عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است .در ابتدا همراه با گرد آوری داده های فضایی، نقشه ها ، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربری های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق مطالعات و شاخص ها با استفاده از روش ه ...

چکیده ندارد.
 
سند نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و معیارهای فنی حاکم بر دوره عمر طرح شامل پدیدآوری، طراحی، نظارت ساخت، بهره‌برداری و ارزشیابی طرح‌های عمرانی شهرداری تهران است که تدوین آن در زمره مهم‌ترین اقدامات زیربنایی شهرداری تهران است. باید دانست که چالش‌هایی از قبیل عدم شناخت کافی بدنه کارفرمایی از روش‌های مناسب برون‌سپاری پروژه‌های شهری فقدان پیمانکاران مجرب، عدم تأمین مالی پروژه‌ها، ضرورت پرداختن به مدل‌های جدید تأمین مالی در پروژه‌های شهری، ضرورت پرداخت ...

بطور کلی هدف از انجام تحقیقات و مطالعات بمنظور تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به کنترل توسعه پایتخت و بهبود شرایط محیط زیست برای ساکنین آنست . برای نیل به این هدف انجام مطالعات لازم در مسائل مشروحه ذیل ضروری بنظر می‌رسد. -1 تلفیق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و استان مرکزی با برنامه‌های عمرانی پایتخت . -2 ارزیابی وضع موجود تهران از نظر برنامه‌ریزی عمران شهری، تاسیسات و تسهیلات شهری، اقتصاد و صنایع، بهبود محیط زیست و ارائه سیاست‌های عمرانی. -3 تجدیدن ...

نقش بیمه در عمران شهری، تجارت و اموال و نقش بیمه در حمایت از اشخاص امروزه در ابعاد مختلف و شاخه های جدیدی در حال گسترش میباشد. در این مقاله تاثیر بیمه را در امور مختلفی منجمله مواردی از قبیل تاثیر بیمه نمودن سازه ها برایجاد اطمینان و آرامش بیشتر در قبال خسارات و حوادث طبیعی و غیر مترقبه و حوادث انسانی برای طراحان و ناظران و کارفرمایان؛ صنعت بیمه موجب رفع نگرانیها و اضطراب های ناشی از خطرات و ریسکهای طبیعی موجود در کار می شود؛ بیمه پوششی است در قبال خطاهها و اشتباهات انسانی اف ...

زندگی شهری در مجتمع زیستی گسترده‌ای همچون شهر تهران، سیستم پیچیده‌ای از کارکرد اجزا مختلف فعال در آن، از سازمان‌های سیاستگذار، تا مردم است و در حالی که خود تحت تاثیر سیستم‌های فرادست در مقیاس ملی بوده، اثرات آنان را بر زیر سیستم‌های در مقیاس‌های خرد منتقل می‌کند. متقابلا تاثیراتی را نیز از این زیر سیستم‌ها پذیرفته و به سیتسم‌های فرادست منعکس می‌نماید. پیوستگی کم و کیف زندگی شهری در تهران با جامعیت برنامه‌های ملی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، وابستگی برنامه ریزی برای شهر تهرا ...

در این مقاله نکات مهم زیر مطرح شده است. الف : 1-تکامل تدریجی جهات قانونی سیستم برنامه ریزی شهری در انگلیس که برنامه ریزان را به عنوان تولید کنندگان برنامه ها و کنترل کننده توسعه شهری تعیین می کند. 2-از طریق موازین قانونی، از سال 1909 تا 1986 برنامه های شهرسازی انگلیس تکامل یافته و به دو نوع برنامه اصلی انجامیده است: برنامه ساختاری، برنامه محلی. این دو نوع برنامه به جای طرح های جامع شهری در انگلیس به کار گرفته شده است. ب: در ایران ما هنوز همان طرح های جامع شهری قدیمی را به ک ...

فرایندتوسعه شهری ومنطقه ای دارای جنبه های نظری متعددی است که برپایه آنها عامل های گوناگون دخیل در این فرآیند مطرح می گردد.کلیه این نظریه ها بر این باورندکه شهر یا منطقه توسعه یافته به سبب برخوردار نبودن از کارکردهای این عامل، عقب مانده تر از شهر یا منطقه توسعه یافته می باشد. در حالی که احتمال دارد در عقب ماندگی یک جامعه نیز مزیتی نهفته باشد.برای شهرها یا منطقه های دارای سطح پایین بهره وری، این امکان وجود دارد که از طریق جذب فن آوری پیشرفته تولید از ناحیه های توسعه یافته تر ، ...