عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان : بررسی رابطه علیت بین درآمدها و مخارج دولت در ایران (اسمی و واقعی، 84-1338) نام و نام خانوادگی : فاطمه دارابی رشته تحصیلی : اقتصاد نظری استاد راهنما : دکتر شمس اله شیرین بخش - دکتر منیژه نخعی استاد مشاور : دکتر زهرا افشاری چکیده کنترل کسری و بدهی دولت همواره یک چالش برای دولت ایران و دیگر کشورها بوده است . بنابراین رابطه علیّت همواره بین مخارج دولتی و در آمدهای دولت یک موضوع آکادمیک و سیاسی درسالهای اخیر بوده است. در ادبیات این موضوع چهار سناریو ...

بازار بورس اوراق بهادار در رشد اقتصادی کشورها نقش غیرقابل انکاری ایفا می‌کند. در این راستا بررسی نحوه شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران این بازار و به طور خاص نحوه شکل‌گیری انتظارات سرمایه‌گذاران با حجم معاملات کوچک که طیف وسیعی از معاملات را انجام می‌دهند، می‌تواند حائز اهمیت فراوان باشد.رفتار توده‌وار شناخته‌شده‌ترین پدیده عینی در بازارهای مالی است که گرایش افراطی به تبعیت از عملکرد برندگان را نشان می‌دهد. این رفتار به ظاهر غیر منطقی سرمایه‌گذاران دلایل متعددی دارد که مهم‌تری ...

در این تحقیق سعی شده است که رابطه علیت بین شاخص های توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی، سال های 1389-1371 بررسی شود. بدین منظور، از روش هم انباشتگی یوهانسن برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین شاخص های توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی ایران استفاده کردیم و برای تعیین وجود رابطه علی و مشخص نمودن جهت این رابطه بین متغیرهای مورد تحقیق، از روش آزمون علیت گرنجر بهره بردیم. همچنین برای بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای مورد تحقیق، از الگوی تصحیح خطا اس ...

با توجه به ارتباط نزدیک مصرف انرژی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی نقش موثری در سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی ایران ایفا می‌کند. بر این اساس هدف این تحقیق برسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران می‌باشد که در این بین توسعه مالی، تجارت خارجی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل در تابع تولید اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1359-1391 با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس و آزمون علیت گرنجری مورد مطالعه ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وجود رابطه بین بازار سهام و قیمت نفت در کشور ایران با در نظر گرفتن نرخ اسمی ارز است. متغیر وابسته مورد استفاده، شاخص کل بورس تهران، و متغیرهای مستقل، نرخ اسمی ارز و قیمت جهانی نفت هستند. در این تحقیق از داده های ماهانه در بازه زمانی فروردین ماه 1382 تا مهر ماه 1391 استفاده شده است و شامل 115 نمونه در هر سری زمانی میباشند. به منظور بررسی وجود رابطه علی بین متغیر ها از آزمون علیت گرنجر و رگرسیون چند متغیره استفاده میشود . نتایج به دست آمده از اجرای مد ...

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین هدف‌های کشورها به‌حساب می‌آید. عوامل مختلفی ازجمله توسعه بازارهای مالی و فنّاوری می‌توانند بر رشد اقتصادی موثر هستند. اقتصاددانان معتقدند با نادیده گرفتن رابطه‌ی بخش مالی و پیشرفت فنّاورانه با رشد اقتصادی، درک فرایند رشد مالی ناقص خواهد بود. در این تحقیق سعی شده است که تأثیر همزمان توسعه مالی و فنّاوری بر رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و تأثیر جداگانه‌ی آن‌ها بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیح ...

در این پژوهش یک روش جدید مبتنی بر پارسل‌بندی و علیت گرنجر ارائه شده و بر روی داده‌های دو بانک داده مجزا پیاده‌سازی شده است. پارسل‌های داده fMRI تسک بر اساس WTA و پارسل‌های داده fMRI در حالت استراحت توسط ماتریس شباهت مبتنی بر ارتباط کارکردی استخراج شده و تناظر این دو بررسی میشود. در ادامه ارتباط موثر بین پارسل‌های متناظر با ناحیه موتوری پا راست، دست راست و زبان استخراج شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی داده‌های افراد سالم و افراد مبتلا به آلزایمر نیز اعمال می‌شود. با مقایسه ...

نرخ سود بانکی از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص‌های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری‌های اقتصادی با نرخ سود بانک‌ها دارای ارتباط متقابل است، شاخص تورم می‌باشد. نرخ سود تسهیلات بانک‌ها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت تمام شده محصولات و هزینه‌های تولید و همچنین تأثیرگذاری بر تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تقاضای کل، می‌تواند بر روی شاخص قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر ن ...

بیکاری غیرارادی پایدار و بلندمدت کارگران، یک مسئله بسیار مهم در بازارهای نیروی کار در تمام جهان بوده است. به نظر می‌رسد کارگران بیکار قادر به یافتن کار حتی با قبول دستمزدهای پایین‌تر از دستمزد پرداختی به کارگران مشابه نیستند. چه چیزی مانع تحقق تسویه بازارها می‌گردد؟ پژوهش‌های زیادی در این زمینه انجام شده و در این میان، نظریات دستمزد-کارایی و برخی دیگر از جمله دستمزد نسبی و کینزین‌ها، مدعی یافتن جواب این سوال بوده‌اند. نظریات عمومی، بازار کار را چنین تشریح می‌کردند که بنگ ...