عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88467

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر که به منظور "مقایسه فعالیت کمیته‌های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران از سال 1370 لغایت 1374" انجام شده است پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است و فعالیت کلیهء کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار داده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر میانگین تعداد کمیته‌ها به ازاء هر تخت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌ان ...

جهت تسهیل خروج جنین از کانال زایمان، تحقیقات بسیاری انجام شده و روشهای گوناگونی ارائه شده است. یکی از این روشها، انجام اپی زیاتومی در مرحله دوم زایمان می باشد که باید در اولین فرصت ترمیم گردد. ترمیم پرینه، روشهای مختلف آن و نتایج حاصله از دیرباز مورد بحث و بررسی بوده است. مقایسه نتایج حاصل از ترمیم پرینه با استفاده از دو روش ترمیم استاندارد (سه لایه ای) و ترمیم دو لایه ای (بدون دوختن پوست) در محیط پژوهش.این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی همراه با گروه شاهد می باشد. که بعد ا ...

بررسی وضعیت کمی و کیفی همه کتابخانه‌های پزشکی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی اهواز و نیز ارزیابی و سنجش انتظارات مراجعین به کتابخانه‌ها ...

این پژوهش یک پژوهش زمینه‌ای بوده است که به منظور بررسی و مقایسه مشکلات پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس و مراقبتهای ویژه قلبی هنگام ارائه مراقبت به بیمارانیکه دچار ایست قلبی و تنفسی شده‌اند، در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گردیده است . محیط این پژوهش را 5 بیمارستان از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران که دارای هر دو بخش اورژانس و مراقبتهای ویژه قلبی بودند، تشکیل می‌داد. از آنجایی که دسترسی به تعداد نمونه دلخواه در بخش اورژانس از طریق این 5 بیمارستان میسر ن ...

اخلاق پزشکی تابعی از اخلاق کلی جامعه است و در جامعه ای که مبانی اخلاقی در همه ابعاد به فعلیت نرسند نمی توان انتظار تحقق صد درصد آن را داشت رعایت اخلاق پزشکی حافظ و ارتقاء دهنده منزلت گروه پزشکی تقویت کننده نظام پزشکی تقویت کننده نظام بهداشتی و تامین کننده منافع بیماران، خانواده های آنها عموم افراد جامعه بوده بر توان اقتصادی سازمانها بیمه گر در حیطه درمان تاثیر قابل توجهی دارد. با این حال همچون بسیاری از مسائل اجتماعی برقراری اخلاق پزشکی به عوامل مختلفی بستگی دارد. آموزش اخلاق ...

میزان موفقیت در دارو درمانی بیماران و رسیدن به سلامتی مطلوب ، فرایند پیچیده‌ای است که مستلزم شناخت بیماری و تجویز داروی مناسب مب‌باشد و در این میان نقش پزشک و داروساز اهمیت اساسی دارد. شناخت داروها، اثرات آنها، سرنوشت آنها در بدن و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در هدف رسیدن فرایند درمان لازم می‌باشد. از طرفی آگاهی از آخرین دستاوردهای علوم پزشکی که پیشرفت روزافزونی دارد، نیز در راستا ضرورت دارد. در سیر درمان بیماری‌های یک بیمار احتمال نیاز به مصرف همزمان چند دارو وجود دارد (Po ...

زمینه و هدف: ارتباط همدلانه بین دانشجویان پزشکی و بیماران یکی از چالش های مهم برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. هدف این مطالعه تعیین دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مورد همدلی با بیماران در سال 1394-1393 می باشد. روش: در این مطالعه ی مقطعی- توصیفی، بر اساس فرمول حجم نمونه تصادفی تعداد 400 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه های شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، و نسخ ...

نگارش پایان نامه فرصت مناسبی است تا دانشجو بتواند در طول دوره تحصیلی با چگونگی انجام تحقیق آشنا شود. ای مطالعه به منظور مقایسه کیفیت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی، 14 دانشگاه علوم پزشکی در دو مقطع تحصیلی 71-1370 و 78-1377 انجام گرفت. تعداد 817 پایان نامه (410=71-1370 و 407=78-1377 ) به صورت تصادفی از میان 4240 پایان نامه انتخاب شد. نسخه اصلی پایان نامه ها، مطالعه و امتیاز اجزای تشکیل دهنده هر کدام با استفاده از یک فرم اطلاعاتی تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون ه ...

از مهمترین طبقه‌بندی‌های پزشکی، طبقه‌بندی بیماریهاست . واحد طبقه‌بندی و کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی با بکارگیری سیستمهای طبقه‌بندی بین‌المللی بیماریها قادر به تسیهل، ذخیره‌سازی، بازیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت کلیه مقاصد مدیریتی، آماری، مالی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی می‌باشد. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، وضعیت طبقه‌بندی بیماریها در بیمارستانهای تخصصی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکا مقایسه شده است . جهت ...