عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88467

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر که به منظور "مقایسه فعالیت کمیته‌های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران از سال 1370 لغایت 1374" انجام شده است پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است و فعالیت کلیهء کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار داده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر میانگین تعداد کمیته‌ها به ازاء هر تخت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌ان ...

این بررسی به روش مقطعی (گذشته‏‎‎‏نگر و آینده نگر) انجام گرفت. طی آن پرونده 436 بیمار که در بیمارستان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تاریخ 1/1/1372 لغایت 31/6/1375 تحت عمل کاتتریسم قلبی قرار گرفته بودند بررسی و از بین آنها پرونده 93 بیماری که تشخیص مجرای شریانی باز ‏‎PDA‎‏ آنها با کاتتریسم قطعی شده بود استخراج و کلیه مشخصات و متغیرهای مورد نظر آنها ثبت شده و با روشهای آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از 436 بیمار مبتلا به انواع بیماریهای مادرزادی قلب تعداد 93 ...

هدف : بررسی نتایج حاصل از درمان مبتلایان به سندروم گیلن - باره(GBS) در مراکز آموزشی - درمانی کودکان رازی و شهید فهمیده تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ماتریال و متد: پروندهء تمام بیمارانیکه در فاصله سالهای 1371-74 خورشیدی در دو مرکز فوق‌الذکر با تشخیص سندروم گیلن - باره (GBS) بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند بررسی شده و اطلاعات مربوطه در هر زمینه‌ای از این پرونده‌هااستخراج گردیده و در پرسشنامه مخصوص درج شده است . این اطلاعات متعاقبا آنالیز گردیده‌اند. نتایج: بررسی این پرون ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی مشکلات جسمی و روحی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در رابطه با میزان معلولیت آنها در انجام کارهای روزمره مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش 100 بیمار مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید که به بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جهت گردآوری داده‌ها در مورد مشکلات جسمی و روحی این بیماران پرسشنامه‌ای تنظیم شد که شامل ...
نمایه ها:
مشکل | 
بیمار | 

جهت تسهیل خروج جنین از کانال زایمان، تحقیقات بسیاری انجام شده و روشهای گوناگونی ارائه شده است. یکی از این روشها، انجام اپی زیاتومی در مرحله دوم زایمان می باشد که باید در اولین فرصت ترمیم گردد. ترمیم پرینه، روشهای مختلف آن و نتایج حاصله از دیرباز مورد بحث و بررسی بوده است. مقایسه نتایج حاصل از ترمیم پرینه با استفاده از دو روش ترمیم استاندارد (سه لایه ای) و ترمیم دو لایه ای (بدون دوختن پوست) در محیط پژوهش.این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی همراه با گروه شاهد می باشد. که بعد ا ...

بررسی وضعیت کمی و کیفی همه کتابخانه‌های پزشکی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی اهواز و نیز ارزیابی و سنجش انتظارات مراجعین به کتابخانه‌ها ...

اخلاق پزشکی تابعی از اخلاق کلی جامعه است و در جامعه ای که مبانی اخلاقی در همه ابعاد به فعلیت نرسند نمی توان انتظار تحقق صد درصد آن را داشت رعایت اخلاق پزشکی حافظ و ارتقاء دهنده منزلت گروه پزشکی تقویت کننده نظام پزشکی تقویت کننده نظام بهداشتی و تامین کننده منافع بیماران، خانواده های آنها عموم افراد جامعه بوده بر توان اقتصادی سازمانها بیمه گر در حیطه درمان تاثیر قابل توجهی دارد. با این حال همچون بسیاری از مسائل اجتماعی برقراری اخلاق پزشکی به عوامل مختلفی بستگی دارد. آموزش اخلاق ...

میزان موفقیت در دارو درمانی بیماران و رسیدن به سلامتی مطلوب ، فرایند پیچیده‌ای است که مستلزم شناخت بیماری و تجویز داروی مناسب مب‌باشد و در این میان نقش پزشک و داروساز اهمیت اساسی دارد. شناخت داروها، اثرات آنها، سرنوشت آنها در بدن و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در هدف رسیدن فرایند درمان لازم می‌باشد. از طرفی آگاهی از آخرین دستاوردهای علوم پزشکی که پیشرفت روزافزونی دارد، نیز در راستا ضرورت دارد. در سیر درمان بیماری‌های یک بیمار احتمال نیاز به مصرف همزمان چند دارو وجود دارد (Po ...

زمینه و هدف: ارتباط همدلانه بین دانشجویان پزشکی و بیماران یکی از چالش های مهم برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. هدف این مطالعه تعیین دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مورد همدلی با بیماران در سال 1394-1393 می باشد. روش: در این مطالعه ی مقطعی- توصیفی، بر اساس فرمول حجم نمونه تصادفی تعداد 400 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه های شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، و نسخ ...