عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 295

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واکنش و پاسخ دهی بالای برخی از نانو ساختارهای نیمرسانای اکسیژن دار از جمله نانو سیمهای اکسید روی و اکسید قلع به گازهای گوناگون، منجر به اهمیت این مواد در حسگرهای گازی شده که کاربرد فراوانی در علوم و صنایع مختلف دارند. از اینرو تحقیقات زیادی بمنظور سنتز و ساخت این نانوساختارها با روشهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در حال انجام است. از این جهت هدف اصلی این پایان نامه سنتز نانو اکسید روی و مطالعه ساختاری آن به منظور بکارگیری آن در سنسورهای گازی می باشد. روش اصلی بکار رفته برای س ...

تهیه نانو ذرات هیبریدی معدنی-آلی بازی جدید و کاربرد آن در سنتز مشتقات پیرانوپیریمیدین در این پروژه نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) به عنوان یک هسته مغناطیسی به روش هم رسوبی تهیه و با لایه سیلیکا پوشش دار شد. نانوذرات مغناطیسی هسته-پوسته Fe3O4/SiO2 با یک زنجیر آلی، حلقه تری آزین و سپس 4-)دی‌متیل‌آمینو(آنیلین عامل دار گردید. شکل، ساختار و خاصیت مغناطیسی این نانو ذرات عامل دار شده به وسیله روش های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، آنالیز حرارتی (TGA)، مغناطیس سنج ارتعاشی ...

در این پژوهش، نانو ذرات نیکل اکسید به روش هم رسوبی، کبالت اکسید به روش اولتراسونیک، Co-Co۳O۴، Ni-NiOبه روش مکانیکی و MHgI۴ (M = Pb,Cd) به روش همرسوبی تهیه و سپس خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها با استفاده از آنالیز توزین حرارتی (TGA)، طیف‌سنجی ارتعاشی مغناطیسی نمونه (VSM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف بینی مادون قرمز (IR)، طیف بینی فرابنفش (UV-Vis)، انرژی واگرایی اشعه‌ی (EDX) X مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، تأثیر ...

در این پژوهش، منگنز موجود در نمونه‌ی کم عیار سنگ معدن منگنز به روش هیدرومتالوژی فراوری شده و به صورت نمک سولفات منگنز، جداسازی شد. از نمک بدست آمده به روش ترسیب شیمیایی، نانو ساختارهای منگنز اکسید تهیه شدند. هم‌چنین این نانو ساختارها از نمونه‌ی پتاسیم پرمنگنات به روش سل ژل، سنتز شدند. مشخصات ساختاری و ویژگی‌های ریخت شناسی با استفاده از تکنیک‌های XRD و SEM بررسی شد و نتایج حاصل از دو روش، باهم مقایسه شدند. مورفولوژی نانو ساختارهای سنتز شده به صورت کروی بوده و میانگین اندازه‌ی ...

نیروی بازیابی و تغییر شکل بالا از مزایای آلیاژهای حافظه دار می باشد. استفاده از آلیاژهای حافظه دار لایه نازک به علت افزایش نسبت سطح به حجم باعث بهبود سرعت پاسخ و زمان بازیابی می گردد. آرایه هایی از نانو سیمهای مسی (هدایت حرارتی بالا) بر روی آلیاژهای حافظه دار لایه نازک، می تواند به منظور انتقال سریعتر حرارت به این آلیاژها و در نتیجه بهبود زمان پاسخ دهی مورد استفاده قرار گیرد. در این پایان نامه چگونگی سنتز نانو ساختارهای تک بعد مسی بر روی آلیاژ حافظه دار لایه نازک مورد بررسی ...

در بخش اول، سنتز نانو ذره و نانو کامپوزیت اکسید نیکل بر بستر نانولوله کربنی مورد مطالعه قرار گرفت. نانو ذره و نانو کامپوزیت سنتز شده توسط روش‌های گوناگونی مثل XRD, TEM, SEM وEDAX شناسایی شدو نتایج نشان می‌دهد که سنتز بخوبی و در اندازه‌های کوچک انجام شده است. در نهایت از نانوکامپوزیت نیکل اکسید/نانولوله کربنی در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی به عنوان سنسور برای آنالیز مرفین، دیکلوفناک و نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید اسید استفاده شد. نتایج نشان داد که حضور نان ...

هدف از این پژوهش ساخت مخلوط نانو ذرات اکسید آهن - منگنز به روش تلقیح مرطوب وبررسی اثر شرایط عمردهی بر روی ساختار آن است. روش تلقیح مرطوب روشی مناسب ،با صرفه وبه نسبت سریع برای تولید نانو ذراتی مانند آهن - منگنز می باشد. مشخصات ساختاری با استفاده از روش شناسایی XRD صورت گرفت، پیک های شاخص مربوط )Fe2O3 رومبوهدرال) MnO2 (مکعبی) )Al2O3رومبوهدرال) مشاهده می شود که نانو بلورهای آهن ، منگنز به ترتیب در جهت (167) و (227)رشد داشته اند . پراش XRD محصولات تهیه شده نشان می دهد این ذ ...

در این پژوهش تعدادی ابرخازن مبتنی بر نانو مواد کربن فعال آمیخته با نانولوله‌های کربنی چند جداره (MWCNT)، نانو ذرات اکسید مس (I) و اکسید مس (II) به همراه الکترولیت متشکل از چند مایع یونی مختلف بر پایه ایمیدازولیوم ساخته و رفتار الکتروشیمیایی آن‌ها در دماهای مختلف در محدوده ۴۰- الی C°۷۵ با استفاده از روش‌های شارژ و دشارژ جریان ثابت، روش آسایش DC و روش گسست جریان مطالعه شد. اثر عوامل مختلف مانند نانو ذرات و نوع مایعات یونی بر ظرفیت خازنی، محدوده‌ی ولتاژ و دمای عملکردی، مقاومت ال ...
نمایه ها:

در این طرح ساختار کامپوزیتی بر پایه نانو ذره اکسید آهن و پلیمر استایرن به وسیله فرایند پلیمریزاسیون پراکنشی به صورت ساختار هسته / پوسته سنتز شد و خواص مغناطیسی و حرارتی کامپوزیت سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا نانو ذرات آهن به روش هم رسوبی سنتز شد در ادامه پس از مشخص کردن مقادیر بهینه، درصد‌های مشخصی از نانو ذره آهن به صورت فرایند in-situ و ex-situ به مونومر و پلیمر استایرن اضافه گردید و کامپوزیت مورد نظر طی فرایند پلیمریزاسیون پراکنشی تشکیل شد. مشخصات ساختاری ...