عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78361

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به معرفی روش اجزای محدود، برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی با شرایط مرزی و معادلات دیفرانسیل معمولی پرداختیم. و در آخر به حل نمونه های کاربردی از آن در علوم مهندسی پرداختیم. در این پایان نامه به معرفی روش اجزای محدود، برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی با شرایط مرزی و معادلات دیفرانسیل معمولی پرداختیم. و در آخر به حل نمونه های کاربردی از آن در علوم مهندسی پرداختیم. ...

در این پایان‌نامه مساله معکوس مرتبط با معادله‌ی سهمی‌گون مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. مدل ریاضی بسیاری از مسائل شاخه‌های علوم کاربردی منجر به چنین فرمی می‌شوند. بر اساس فرایند کنترل بهینه، وجود وشرط لازم مینیمم کننده برای تابعک کنترل، به اثبات می‌رسد. از آن‌جایی که مساله کنترل بهینه غیر‌محدب است، ‎در حالت کلی نباید انتظار یک جواب منحصر ‎به فرد را داشت ولی با اعمال شرایط خاص در این پایان‌نامه، ثابت می‌کنیم که جواب به طور موضعی منحصر به فرد است. ‎‎ شرط لازم برای جواب ...

با توجه به رشد سریع سیستم های دیجیتالی در کلیه شاخه های علوم، روز به روز ارتباط شاخه های مختلف علوم بیشتر و فاحش تر می شود. به ناچار لزوم امنیت یا درجه امنیت پذیری چنین سیستمهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عنوان یک سیستم تجزیه اعداد صحیح نام برد. چرا که یکی از RSA به عنوان نمونه می توان از سیستم مدل های سریع شناخته شده برای تجزیه اعداد صحیح می باشد. مساله لگاریتم گسسته یکی از مسائل دشوار ریاضیات است ولی عمل معکوس آن به سادگی قابل محاسبه است. این تفاوت در دشواری مسا ...

امروزه سازمان‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که به‌منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط کسب‌وکار به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. مدیریت استعداد به‌عنوان یک فرآیند سیستماتیک و پویا از کشف، توسعه و حفظ افراد مستعد تعریف‌ شده است. مدیریت استعداد جذب نظام‌مند، شناسایی، توسعه، تعامل، حفظ و به‌کارگیری افراد با پتانسیل بالا است که به سازمان ارزش خاص می‌بخشند. مدیریت استعداد در بخش آموزش‌وپرورش و مدارس از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است چراکه مدارس به‌مثابه سازمان‌های ...

امروزه مسأله بیکاری نه فقط یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی کشور محسوب می شود بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اجتماعی- اقتصادی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. در این میان مسأله بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی به ویژه در بخش کشاورزی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. و این در حالی است که تعداد دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی مرتباً در حال افزایش است. بنابراین ایجاد فرصت شغلی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جامعه به وی ...

آشوب آن دگرگونی های ناهماهنگ و پیش بینی نشدنی هستند که در بسیاری از دستگاه های غیر خطی نسبت به زمان پدید می آیند. رفتار آشوبناک به نوعی بی نظمی در عین داشتن نظم دلالت دارد . در حقیقت علم آشوب در جستجوی الگوهای مشخصی که در سیستم های پیچیده ظاهر می شوند، می باشد . هنری پوآنکاره اولین کاشف آشوب بود و پس از آن از سال 1963 میلادی نگرش به آشوب و به طور کلی دینامیک غیر خطی به تندی افزایش یافت. حتی برخی از دانشمندان این علم را در موازات دو انقلاب مهم در نظریات فیزیکی یعنی نسبیت و مکا ...

ارتقاءکیفیت آموزشی یکی از مهم ترین نگرانی های مسئو لین آموزشی است.متخصصان معتقدند شناسایی عوامل موثر بر یادگیری می تواند نقش بسزایی در ارتقاء یادگیری بازی کند.. یکی از این عوامل ، محیط آموزشی است. با در نظر گرفتن ابعاد نوروفیزیولوژیک یادگیری و سبک یادگیری فراگیران چنین به نظر می رسد که خستگی ناشی از وضعیت نامناسب نشستن در کلاسهای درس برای مدت طولانی و عوارض ثانویه آن منجر به بروز اختلال در میزان یاد گیری دانشجویان و خستگی آنان می شود.این پژوهش قصد دارد تاثیر اجرای تمری ...

هدف پژوهش حاضر، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر چگونگی بازیابی اطلاعات علمی از طریق موتور جستجوگرگوگل اسکولار بر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی87-86 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی بودند که از میان آنها 36 نفر به عنوان نمونه اصلی پژوهش و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (n=18) و کنترل (n=18) به صورت تصادفی جایگزین شدند. در این ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت مواجهه با خلق منفی وآموزش مهارت برقراری ارتباط موثر بر کاهش اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع طرحهای آزمایشی بشکل پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل وطرح آزمایشی چند گروهی است .آزمودنیهای این پژوهش 100نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گرد آوری داده ها از "پرسشنامه اعتیاد به اینترنت" یانگ(1998) ...