عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4779

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: در عصر حاضر، ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد(1). سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به مخارج ورزشی در کشورهای پیشرفته(2) ، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. و با مشخص کردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی کشور پی برد. . و با توجه به ا ...

پنج رکن مهم آمیخته بازاریابی ورزشی که اساس علم بازاریابی ورزشی را تشکیل می دهد شامل پنج عنصر قیمت، مکان، ترویج، محصول و روابط عمومی می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پنج عامل فوق و با هدف بررسی نقش عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی (P5) در تولید پوشاک ورزشی ایرانی انجام پذیرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام گرفته است و اطلا ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان سرانه موجود فضاها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. این پژوهش از نوع توصيفي و به شكل ميداني به اجرا در آمده است و در دسته‌بندي تحقيقات بر حسب هدف، در دسته تحقيقات كاربردي جاي مي‌گيرد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را تمامی فضاها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران (مناطق نوزده‌گانه) تشکیل می‌دهد. ابزار اندازه‌گیری، شامل جداول و چک لیست‌هایی است که محقق برای استخراج و ثبت داده‌ها از منابع موجود در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ا ...

هدف از این تحقیق تحلیل گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل SWOT بود. جامعه‌ی آماری این تحقیق را کلیه‌ی خبرگان در امر گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دادند که تعداد 30 نفر برای اجماع نظر در مرحله اول و 20 نفر برای اولویت‌بندی عوامل شناسایی شده در مرحله دوم، به شکل هدفمند از بین اساتید گردشگری و مدیریت ورزشی و نیز مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان، و اداره کل گردشگری استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بو ...

توسعه و پیشرفت تکنولوژی در زندگی امروزی، موجب تغییر در شیوه‌ی زندگی شده که از جمله نتایج آن فقر حرکتی و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌ها است. مطالعات نشان داده است که ورزش و به‌ویژه ورزش همگانی‌– تفریحی به عنوان وسیله‌ای ارزان قیمت و فرح‌بخش می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. از آنجایی که مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی یکی از راه‌های مهم تأمین سلامت روانی و جسمانی آنهاست، بررسی دلایل حضور این افراد در ورزش و افزایش انگیزه به عنوان کلید آغاز فعالیت و تعهد نسبت به فعالیت ورزشی به ع ...
نمایه ها:
تعهد | 
زنان | 
مشهد | 
ورزش | 

چکیده مقدمه و هدف: گردشگری ورزشی پر‌درآمدترین و بزرگ‌ترین نوع گردشگری است که در آینده جایگاه کشور‌ها را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی_فرهنگی تغییر خواهد داد. توسعه گردشگری ورزشی باعث رونق اقتصادی شده و رفاه مادی افراد جامعه را به سطح مطلوب‌تری می‌رساند که این باعث افزایش کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می-شود. ساکنین با حمایت‌های خود در برگزاری رویدادهای ورزشی، بستری را برای شکوفایی این نوع از گردشگری مهیا می‌سازند. روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی بوده و به شکل میدانی انج ...

امروزه‌ شناسایی افراد مستعد، جهت ورود به ورزش‌های متناسب با استعدادآنها می‌تواند موجب توسعه ورزش قهرمانی شود. از این رو، در اجرای رشته‌های ورزشی تعیین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی بدن مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، جدا سازی متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی ورزشکاران مرد در شش رشته ورزشی فوتبال، والیبال، ژیمناستیک، اسکیت، کشتی و ورزش باستانی باشگاه‌های شهر همدان می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه بازیکنان حاضر در شش رشته فوتبال، وا ...

زمینه و هدف: پپتید ناتریورتیک مغزی (BNP) شاخصی است که تحت تأثیر افزایش فشار داخل بطنی و افزایش حجم از میوکاردیوسیت های بطنی آزاد می شود. گالکتین-3 پروتئینی است که به واسطه ماکروفاژهای تولید شده میوکارد تولید می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی وامانده ساز بر سطوح پلاسمایی پپتید ناتریوریتک مغزی غیر فعال و گالکتین-3 دوندگان نیمه حرفه ای طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق: تعداد 24 دونده مرد نیمه حرفه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب و به طور تصادفی ...

با تحول سریع علوم و فنون ،جوامع معاصر به طور فزاینده ای در حال تنوع و پیچیده شدن هستند.همگام با چنین تحولی،فرآیند آماده سازی نسل جوان برای زندگی،به عنوان متفکران مستقل،شهروندان مفیدومولدورهبران آینده ،باید متحول گردد.اما تحول در فرآیندهای تربیتی نیاز مند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی،بازنگری و بازآزمایی برنامه های آموزشی است باتوجه به افزایش جمعیت،محدودیت دانشگاههاوکارگاههای عملی ضرورت توجه به شیوه جدید آموزشی مشخص می گرددتا با ارائه فرآیند آموزشی در راس ...