عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 208

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه امکان ساخت تخته خرده چوب- سیمان با استفاده از ساقه پنبه، کاه گندم، صنوبر، خاک اره و مواد افزودنی در دو مرحله مجزا مورد مطالعه قرار گرفت.بطوریکه در ساخت تخته‌ها در مرحله اول صرفا از کاه گندم (3 سطح)، رشته‌های صنوبر (3 سطح)، مواد افزودنی (3 سطح) و سه نوع ماده افزودنی و در مرحله دوم از ساقه پنبه (5 سطح)، رشته‌های صنوبر (5 سطح)، ماده افزودنی(5 سطح) و خاک اره (5 سطح) استفاده گردید. بدین منظور خواص واکشیدگی کوتاه مدت (TS)، جذب آب کوتاه مدت (WA)، مدول گسیختگی (MOR)، مد ...

در این تحقیق امکان تهیه خمیر کاغذ NSSC سرشاخه نخل خرما در ترکیب با خمیر حاصل از سودای پر بازده باگاس، برای تولید کاغذ کنگره‌ای در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر طول و قطر الیاف این سرشاخه ها به ترتیب برابر با 85/0میلی‌متر و 21/17 میکرون و مقادیر سلولز، لیگنین و خاکستر آن ها نیز معادل32/45، 11/17 و 32/5 درصد و مواد استخراجی قابل حل در استن و آب داغ 66/6 و 25/13درصد اندازه‌گیری شد.مطالعه خواص خمیر و کاغذ NSSC سرشاخه نخل خرما در شرایط متفاوت پخت نشان داد که با اف ...

هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه تاثير استفاده از كامپوزيت فاين _ فيلر با فيلر معمول بر خواص مقاومتي و نوري كاغذ بود. يكي از معايب افزودن فيلر‌ها به كاغذ از بين رفتن مقاومت مكانيكي كاغذ بدليل افت سطح پيوند بين الياف بود كه در اين تحقيق با هدف حفظ مقاومت مكانيكي كاغذ از روش بارگذاري الياف با كربنات كلسيم و جايگزيني آن با فيلر معمول استفاده گرديد. شرايط سنتز كامپوزيت فاين- فيلر شامل دما: 25،50‌ و70 درجه‌سانتي‌گراد، زمان: 3/5 ، 7/5 و 10 دقيقه و در درصدخشكي 0/1، 0/5 درصد سوسپانسي ...

در سال‌های اخیر، نانوفیبرهای سلولزی به‌دلیل داشتن خواص منحصر‌به-فردی چون سطح ویژه، بلورینگی، مدول یانگ و مقاومت ویژه بسیار زیاد و زیست‌تخریب‌پذیر بودن مورد توجه ویژه محققان حوزه‌های علوم و تکنولوژی نانوکامپوزیت‌ها و خمیر و کاغذ قرار گرفته است. علاوه-براین یکی از مشکلات مشاهده‌شده در استفاده از سلولز نانوفیبریله‌شده نحوه برهم‌کنش این مواد با سوسپانسیون خمیر و چگونگی استقرار مناسب آن‌ها در ساختار کاغذ تولید‌شده می‌باشد که عوامل فرآیندی قطعاً می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه با ...

اکالیپتوس کاملدولنسیس گونه ی تند رشد است که در کشور ما پراکندگی گسترده ای دارد و با توجه به محدودیت تامین چوب از جنگل های شمال، به عنوان ماده ی مناسب می تواند مطرح گردد. در این تحقیق خمیر کاغذ کرافت با شرایط: دمای پخت 165 درجه ی سانتی گراد و زمان پخت 4 ساعت، 6:1=L:W ، سولفیدیته 25 درصد، قلیای فعال 26 درصد و 15/0 درصد آنتراکینون، از میان پخت های مختلف انجام شده، انتخاب گردید که بازده نهایی آن 03/43 درصد، عدد کاپای آن 3/31 و درجه روشنی آن 8/12 درصد بوده است. رنگ بری خمیر کرافت ...

در این تحقیق خمیر و کاغذسازی نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) از ساقه سورگم دانه‌ای (Sorghum bicolor) از مرکز تحقیقات آق قلا استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در الکل استن و خاکستر به ترتیب 15/39، 9/10، 79/3 و 13/4 درصد اندازه‌گیری شد. طول الیاف،‌ قطر و ضخامت دیواره سلولی اندازه‌گیری شد که به ترتیب 82/1 میلی‌متر، 884/13 میکرون و 95/2 میکرون به دست آمد. سه زمان خمیرسازی 30، 60 و 90 دقیقه و سه سطح مواد شیمیایی 10،‌12 و 14 درصد مورد استفاده قرا ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر پیش تیمار قلیایی و آب جوش بر ویژگی‌های خمیر کاغذNSSC کاه گندم انجام گرفت. کاه گندم مورد استفاده از مزارع گندم علی‌آباد واقع در 40 کیلومتری گرگان تهیه شد. وابری الیاف با استفاده از روش فرانکلین، ویژگی‌های کاغذ دست‌ساز و ترکیبات شیمیایی بر اساس استانداردهای آیین‌نامه TAPPI اندازه‌گیری شد. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف کاه گندم گونه زاگرس به ترتیب 1465 و 4/64 و 2/42 و 1/17 میکرون تعیین گردید. مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراج ...

در مطالعه حاضر از سلولز میکروکریستال (MCC) به عنوان یک ماده دوست‌دار محیط زیست در ترکیب با خمیر شیمیایی‌مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران (مورد استفاده در تهیه کاغذ چاپ و تحریر) و با هدف بررسی اثر تقویت‌کنندگی نانوذرات حاصل از تیمار فراصوتی این ماده استفاده گردید. در سال‌های اخیر، نانوفیبرهای سلولزی به‌دلیل داشتن خواص منحصر به فردی چون سطح ویژه، بلورینگی، مدول یانگ و مقاومت ویژه بسیار زیاد و زیست‌تخریب‌پذیر بودن مورد توجه ویژه محققان حوزه‌های علوم و تکنولوژی نانوکامپوزیت‌ه ...

به منظور تعیین ویژگی های فیزیکی(میزان جرم ویژه)، شیمیایی(مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر)، مکانیکی(مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، فشار موازی الیاف) و همچنین میزان پوسیدگی و هوازدگی چوب بلوط و راش استفاده شده در بنای تاریخی مدرسه ی عمادیه گرگان، نمونه های چوبی تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان مواد استخراجی در نمونه های فرسوده نسبت به نمونه های سالم در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی داری نبود. اما میزان سلولز و لیگنین در نمونه های مذکور کاهش یافته ...