عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تدوین راهنمای روش تحقیق در علوم مهندسی با تاکید بر مفاهیم ، انواع تحقیق ، مراحل تحقیق ، نقش منطق در تحقیق و بررسی زیرمجموعه‌های هریک از این موارد. ...
نمایه ها:

بررسی مفاهیم، روشها، انواع، مراحل و اصول تدوین و نگارش طرحهای تحقیقاتی بویژه در علوم مهندسی هدف اصلی طرح فوق می‌باشد. این طرح می‌تواند راهنمای علمی مناسب برای محققان در رشته‌های فنی و مهندسی واقع گردد. ...

بدون اغراق همانند سایر رشته‌های علوم یکی از سخت ترین مراحل تحقیق در علوم عملی تعریف یک مساله حقیقی است . هر محقق می‌بایست حداکثر تلاش خویش را بنماید تا مساله مورد نظر از جمیع جهات ممکنه تعریف و تحدید شود. تعریف صحیح مساله تحقیق باعث می‌شود که محقق در مسیر هدف اصلی پاسخ بسیاری از مشکلات را بدرستی دریابد. شناخت مساله یکی از موارد مهم هر برنامه تحقیقاتی است . گاهی تصور می‌شود که محقق اشرف به شناخت مساله دارد. این یکی از مصادیق مشکلات است . در حین حقیقت است که این شناخت برای محقق ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.

شاخص جدید علم که تحت عنوان نمایه استراتژی علمی (Science Strategy Index) معرفی شده است، امکان مقایسه طرحهای ساختاری در نظامهای علمی کشورهای مختلف را فراهم می کند. نقطه شروع، تقسیم بندی کمی نظام علمی به رشته های اصلی (علوم زیستی، فیزیک، شیمی، علوم مهندسی، ریاضی) است، همانگونه که بوسیله انتشارات تحت پوشش پایگاه اطلاعاتی چند رشته ای نمایه استنادی علمی (Scince Citation Index=SCI) منعکس شده است. این مقایسه طرحهای ساختاری، به اندازه و ابعاد یک کشور مشخص بستگی ندارد. ابتدا شاخص برای ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.