عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 400

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی میزان آگاهی های عمومی مدیران میانی درباره ی جنبه های زیست محیطی طرح هدفمندسازی یارانه ها در شهر بجنورد انجام شده است. طرح هدفمندسازی یارانه ها یکی از ارکان هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که توسط دولت دهم در کشور به اجرا در آمده است. اجرای این طرح به دلیل اینکه اصلاح الگوی مصرف و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی را در کشور نهادینه می کند و گامی مهم در جهت حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار است، حائز اهمیت زیادی می باشد. این تحقیق از نوع کاربر ...

تحقیق حاضر با هدف شناخت رابطه سطح آگاهی و نگرش زیست محیطی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان کوهدشت با متغیر های جمعیت شناختی آنان با روش توصیفی – پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت بوده است که با توجه به حجم 13530 نفری جامعه پژوهش، با استفاده از جدول مورگان تعداد 375 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. با توجه به ساختار جامعه آماری و هدف پژوهش از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به روش انتساب متناسب استفاده شد ...

با توجه به آنکه سه مقوله انسان، فضا و اقتصاد دارای تعاملات زیاد با همدیگر هستند و فعالیتهای انسان برای بهره وری و بهره برداری اقتصادی فضا و سرزمین را تحت تأثیر خود قرار می دهد لذا ضرورت بهینه سازی فعالیتهای انسان برای دستیابی به تعادلی مطلوب در سرزمین احساس می شود. بر اساس این دیدگاه نقش و جایگاه مدیریت و برنامه ریزی در سرزمین اهمیت ویژه ای پیدا می کند همچنین استفاده از روشهای مناسب برای تهیه طرح های مدیریتی و تصمیم گیری در داشتن مدیریتی مناسب بر سرزمین می افزاید. این پژوهش ب ...

تخریب زیستگاه و تکه‌تکه شدن آن در نواحی طبیعی تهدید بزرگ جهانی برای حفاظت از تنوع زیستی محسوب می‌شود. این تهدید می‌تواند آثار منفی چشمگیری بر محیط‌زیست، به‌ویژه حیات‌وحش جانوری داشته باشد. مطالعاتی که طی دهه‌های اخیر بر روی اکوسیستم‌های طبیعی صورت گرفته احداث جاده‌ها توسط انسان را به‌عنوان عاملی موثر در تشدید عوامل تهدیدکننده حیات‌وحش، تقطیع و نابودی زیستگاه‌ها و همچنین ایجاد آلودگی معرفی کرده است. اکولوژیست‌ها معتقدند، موثرترین روش در جلوگیری از این ناهنجاری، استفاده از اصل ...

مقدمه:کار در شرایط سرد، می‌تواند منجر به از بین رفتن آسایش حرارتی، کاهش عملکرد جسمی و روحی و بهره‌وری کار، اختلالات و بیماری‌های تنفسی، اسکلتی عضلانی، قلبی، عروقی،پوستی و آسیب‌هایی مانند یخ‌زدگی و هیپوترمی گردد.از این رو در این مطالعه سعی بر آن گردید تا به دلیل مواجهه‌ی کارکنان انتظامات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) با سرما، تنش سرمایی در این کارکنان در زمستان سال1390 با استفاده از شاخص‌IREQ، مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی که به روش مقطعی در مقط ...

با توجه به اهمیت محیط زیست و ارتباط آن با رشد اقتصادی، ارائه الگویی جهت بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و انتشار آلودگی با کارایی زیست‌محیطی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با جمع آوری اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه، نیروی کار، مصرف انرژی، میزان انتشار گاز دی‏اکسیدکربن، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشینی و آموزش برای کشورهای ایران، قطر، بحرین، کویت، ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی به بررسی ارتباط کارایی زیست‌محیطی با رشد و توسعه اقتصادی طی سال‌های 2005- ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثربخشی نشریات آموزشی با موضوعیت HSE در ارتقاء آگاهی زیست محیطی مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است. در این پژوهش مطالب زیست محیطی 98 شماره از هفته نامه مشعل در فاصله سالهای 87 و 88 با سرفصل HSE مورد بررسی قرار گرفتند و 100% مطالب زیست محیطی عنوان شده جمع آوری و براساس شاخص‌های آموزش محیط زیست طبقه بندی شدند و در پرسشنامه گنجانده تا میزان آگاهی و دانش اولیه مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در استان کردستان که بیاد می آورند بصورت 2گزینه ...

در طی دو قرن گذشته به ویژه نیم قرن اخیر، فعالیت‌‌‌های انسان در کره زمین از چنان ابعادی برخوردار شده است که آثار و پیامد‌‌های آن بیش از پیش بقای او و سایر موجودات را در معرض انواع تهدیدها و بسیاری از نظام‌‌‌های طبیعی را که حاصل میلیون‌ها سال تکامل هستند، در معرض انواع مخاطرات قرار داده است. استفاده از سیستم آموزشی می تواند یکی از این راهکارهای حرکت در جهت حفظ محیط زیست و منابع آن باشد. از طریق آموزش می توان توصیفاتی برای استفاده از منابع و ثروتهای ملی ارائه داد، می توان مها ...

در این مطالعه به بررسی آموزشهای انجام شده در رابطه با تغییر رفتار مثبت زیست محیطی عشایر ایل بختیاری در شهرستان اندیمشک اشاره شده است.هدف از این تحقیق نقش آموزش در ارتقاء آگاهی زیست محیطی عشایر می باشد.آگاهی زیست محیطی دربرگیرنده شناسائی کلیه فعالیتهائی است که باعث تخریب محیط زیست می شوند و تعیین فعالیتهای بارز و تلاش در از بین بردن فعالیتهای بارز و ایجاد راهکار برای خنثی کردن آنها می باشد. این پژوهش از نظر مقصد و هدف،پژوهشی کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پی ...