عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل ومعیارهای ارزیابی پایگاه داده های دانشگاهی در رشته حقوق و علوم سیاسی و شناسایی مهمترین آنها و مشخص نمودن و رتبه بندی معیارها می باشد. ضرورت این پژوهش مشخص نمودن عوامل ومعیارهای ارزیابی پایگاه داده های دانشگاهی و شناسایی مهمترین آنها و رتبه بندی آنها به منظور انتخاب پایگاه داده مناسب با توجه به دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی و ارائه راهکار مناسب در این زمینه میباشد. فواید پژوهش حاضر را این چنین می توان برشمرد: خریداران پایگاه داده خواهند توانست ...

با ظهور فن آوری های نوین ارتباطی و گستردگی اینترنت ، جهان وارد دوران جدیدی شده است که با عناوین خاصی نظیر «جامعه اطلاعاتی » و « جامعه شبکه ای » از دوره های پیش از خود متمایز می شود . در دو دهه اخیر ، همراه با توسعه و تکامل فوق‌العاده سریع ارتباطات رایانه‌ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت ، شبکه‌های رایانه‌ای و تلفن های همراه کوشش‌های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه فضای مجازی و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن شده است . در جریان این تلا ...

از مهمترین حوزه‌های علم سیاست، ‌عرصه سیاست خارجی می‌باشد. با این پیش‌فرض که دانشجویان علوم سیاسی و گرایش‌های زیرمجموعه این رشته شناخت کافی از تعاریف منافع، اهداف و امنیت ملی و غیره را دارند، محقق در این پژوهش سعی می‌نماید ابتدا مباحث تئوریک و نظری پیشین در خصوص جنبه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را طرح، سپس با استفاده از روش پیمایش ایستارهای دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه‌های شهر تهران درخصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ( و با نگاهی ویژه به سیاست خارجی دولت‌های نهم و ...

نتایج یک بررسی کمی و کیفی پیرامون نیاز سنجی و ارزیابی محتوای کتاب «انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی (1) » که بین 37 دانشجوی مقطع کارشناسی و 7 استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه مازندران انجام شد نشان میدهد که اکثر این افراد آموختن لغات و اصطلاحات خاص این رشته را از مهمترین اهداف تدریس زبان تخصصی در رشته علوم سیاسی میدانند. همچنین سه مهارت خواندن ، شنیدن و نوشتن را مهمتر و ضروری تر از مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی می دانستند. در ارزیابی محتوای کتاب ذکر شده مشخص شده است که ای ...

در دنیای امروز واحد ها و بازیگران عرصه ی بین المللی بیش از پیش در هم تنیده شده اند ؛ به تعبیر دیگر مسائل و مصالح واحد ها و بازیگران عرصه ی بین المللی ، دیگر محصور در درون مرز های آن ها نیست . امروزه موضوعات داخلی و خارجی می توانند بر هم تاثیرات مستقیم و یا غیر مستقیم گذارند . کشور هااز جمله جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاست خارجی هستند و دولت هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به قدرت رسیده اند به اهمیت موضوع سیاست خارجی پی برده اند . دولت احمدی نژاد یعنی دولت های نهم و د ...