عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 782

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

بدین منظور از صیدگاه‌های ناحیه چهار (شیلات بندرترکن)، سه صیدگاه ترکمن، میانقلعه و تازه‌آباد به عنوان ایستگاه‌های محل نمونه برداری انتخاب گردیده‌اند. در طی نمونه‌برداری (پائیزه 1376)، از صیدگاه‌های ترکمن، میانقلعه و تازه‌آباد به ترتیب 39، 18 و 14 ماهی مورد نمونه‌برداری قرار گرفتند سپس برای تمام مولدین نمونه‌برداری شده، میانگین شاخص قطبیت (polanigation ludex) تعیین گردید. در مرحله بعد به منظور مشخص نمودن همگونی یا غیرهمگونی نمونه‌های سه ایستگاه از پیراسنجه‌های آماری استفاده شد. ...
نمایه ها:

به منظور بررسی تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای نژاد هلشتاین کشت و صنعت و دامپروری مغان، از رکوردهای جمع‌آوری شده تولید شیر طی سالهای 1366-77 و تولید چربی طی سالهای 1371-77 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مولفه‌های واریانس و کوواریانس ، پارامترهای ژنتیکی و ارزش ژنتیکی گاوها با روش DF-REML در سه مدل حیوانی تک صفتی، دو صفتی (با رکوردهای شیردهی اول) و تکرار رکورد (با رکودهای سه دوره اول شیردهی) انجام گردید. وراثت‌پذیری صفات تولیدی شیر و چربی با سه مدل فوق به ترتیب ...
نمایه ها:
شیر | 
چربی | 

بخش کشاورزی بدلیل بهر برداری از انواع منابع غذایی دامی و نباتی توانسته است مواد غذایی مورد نیاز انسان را از طریق افزایش منابع اولیه غذایی و بهبود راندمان تولید فراهم آورد. این پیشرفت باعث گردیده است که تغذیه مردم جهان روزبروز بهبود یافته و مهمترین علت این پیشرفت نیز به ارزان بودن گوشت مرغ در قیاس با سایر منابع دامی می باشد. در این پایان نامه طی 4 فصل به بررسی منابع غذایی و جابجایی برخی از آنها پرداخته ایم. در بخش اول به معرفی کنجاله کانولا و میزان پروتئین، اسیدهای آمینه و ک ...

تعیین زمان رسیدگی و تولیدمثل ماهی شیزوتراکس زارودنی که یکی از با ارزشترین گونه‌های بومی شرق کشور (تالاب هامون) بوده از خرداد 78 با حمایت شیلات سیستان و در کارگاه تکثیر و پرورش کپورماهیان هم جوار با چاه نیمه‌ها زابل و در مرکز تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری و با همیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به اجرا در آمده است . در این بررسی جهت رسیدن به اهداف پروژه، از فاکتورهای مختلفی که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با تولیدمثل و تکثیر شیزوتراکس زارودنی داشت به شرح ذیل استف ...

اقدامات یا نتایج بدست آمده تا این مرحله: - بازرسی و نمونه‌برداری از 12 روستای از پیش تعیین شده و ثبت اطلاعات مربوطه- تفکیک نمونه‌های کنه در آزمایشگاه- شناسایی نمونه‌های جمع‌آوری شده- تهیه عکس از مراحل مختلف اجرای طرح. کنه‌های دامی به ویژه نوع نرم در پاییز و زمستان در هر سه نوع جایگاه (بهسازی شده، قدیمی، نوساز) حضور فعال دارند و این مطلب بیانگر عدم برنامه و غیر اصولی بودن ساخت جایگاههای دامی در روستاها است. در این دو فصل با توجه به حضور و تراکم زیاد در جایگاه غلظت گازهای NH4 و ...
نمایه ها:

اجرای گشت اولیه جهت بررسی امکان صید میگوی مونودون و هماهنگی با صیادان- در گشتهای سالهای 80 و 81 و تماس با صیادان و هماهنگی با اداره کل شیلات و سرکشیهای لازم به مراکز تخلیه صید جهت جمع‌آوری مولد میگوی مونودون به این نتیجه رسیدیم که هیچگونه مولدی صید نشده است- تمامی اطلاعات لازم جمع‌آوری شده و طرح در حال حاضر در وضعیتی است که برای ارائه آماده میشود. ...
نمایه ها:
میگو | 
صید | 
مولد | 

انجام عملیات نمونه‌برداری در 5 ایستگاه تعیین شده بطور ماهانه در اعماق مختلف انجام و پروژه خاتمه یافته و در حال تهیه و تدوین گزارش نهایی میباشد. ...

اقدامات یا نتایج بدست آمده تا این مرحله: - بررسی مدل مناسب برای سنجش اقتصاد سنجی. - مطالعه ی مقالات مربوط به عوامل موثر بر رشد صادرات غیر نفتی از جمله بخش کشاورزی و زیر بخش دامپروری که بسیار محدود و کمیاب می باشد. - مشاوره با صاحب نظران در خصوص مدلهای مورد استفاده برای بررسی روایی و پویایی مدل. - طرح خاتمه یافته و در مرحله تهیه گزارش نهایی می باشد. ...
نمایه ها:
ایران |