عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 421

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکی---ده : جانوارن تک یاخته‌ای) Protozoa (موجودات دو هسته‌ای اساسا تک یاخته‌ای می‌باشند. صرفنظر از عده قلیلی از تک یاخته‌ها که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند، بیشتر آنها ریز بوده و به طور کلی از نظر جزئیات ، جز با کمک میکروسکپ قابل بررسی نمی‌باشند. از اینروست که به آنها موجودات ریز) Mivro organisms (لقب داده‌اند . در جدیدترین تقسیم بندی کلاسیک ، جانوران تک یاخته‌ای به عنوان یک زیر سلسله و همه دیگر جانوران به عنوان زیر سلسله دیگر از سلسله جانوری مطرح می‌باشند . در تحقیق حاضر که ...

چکیده فارسی : در این پژوهش ،خاصیت لاکتوژنیک (شیرزایی) سه گیاه پنبه،کما و شیرک مورد بررسی قرار گرفته است . برای جمع‌آوری این گیاهان به منطقه فارس و قسمتی از استان مازندران سفر کرده و سپس مطالعات خود را روی سه گیاه فوق آغاز کردیم . قسمت اول این پژوهش ، مطالعه اثر عصاره گیاهان پنبه، کما و شی-رک بر ترشح هورمون پرولاکتین در گوسفند و خرگوش میباشد . در این مرحله به دنبال تزریق مقادیر مشخصی از عصاره‌های خام و خالص هر گیاه 2mg(عصاره خام و 0/8mgعصاره خالص برای گوسفند و 0/25 mg عصاره خا ...

عنکبوتهای دارای تنوع زیستی و گوناگونی فراوانی هستند و از نظر تعداد گونه‌های شناخته شده در میان سایر تاکسونهای جانوری دارای رتبه هفتم می‌باشند. تا سال 1988 میلادی حدود 34000 گونه از این راسته شناخته شده است که در 3000 جنس و 105 خانواده جای می‌گیرند. عنکبوتها در زمره فعالترین شکارگران محیطهای خشکی می‌باشند و نقش مهمی در ایجاد تعادل بیولوژیکی در اکوسیستمهای گوناگون دارند، همچنین برخی از عنکبوتها عامل گزیدگی‌های خطرناک در انسان می‌باشند. وضعیت فون راسته Araneae در استان خراسان کا ...
نمایه ها:
فون | 

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تزریق PGF2a به صورت دوز منفرد نمی‌تواند بروز رفتارهای جنسی و تمایل آمیزش را تغییر دهد زیرا تعداد V.P مشاهده شده در ماده‌های جفت داده شده با نرهای گروههای مختلف اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌دهد. در مقایسه تعداد موشهای‌ماده حامله و تعداد جنینها نیز درمقایسه با دو گروه کنترل و Sham اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. اما در مقایسه تغییرات وزنی اندامهای تولید مثلی وزن سمینال وزیکول کاهش معنی‌داری را نشان داده و نتایج سنجش هورمونهای استرادیول - تستوسترون و ...

اهداف این پژوهش عبارتند از : 1- ساخت دستگاهی که قادر به القا و ثبت سرفه در مدل جانوری باشد. 2 - بررسی اثرات سرفه زایی برخی از ترکیبات شیمیایی محرک. 3 - بررسی اثرات سرفه زایی ‏‎ACEIs‎‏ و مقایسه آنها با یکدیگر. 4 - بررسی اثرات ضد سرفه ای دوزهای مختلف نسکاپین بر سرفه القا شده توسط ‏‎ACEIs‎‏. 5- بررسی اثرات سرفه زایی آگونیست غیر پپتیدی برادی کینین ‏‎FR190997‎‏ ، و اثر نسکاپین بر سرفه القا شده توسط آن . 6 - بررسی مکانیسم ضد سرفه ای نوسکاپین. ...
نمایه ها:
سرفه | 

کشور ایران به لحاظ قرار گرفتن در یک چهارراه ارتباطی بین شمال افریقا و آسیای مرکزی از یک سو و اروپا از سوی دیگر، از نظر جغرافیایی جانوری، یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین کشورهای آسیای جنوب غربی می‌باشد. مجموعه فون (Fauna) ایران بویژه فون سوسمار آن، در مجموع حاصل برآیند فعل و انفعالات بین گونه‌های بومی فلات ایران و گونه‌های غیربومی است که از شمال آفریقا، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و اروپا از دیرباز به فلات ایران وارد شده‌اند و بسیاری از آنها پراکندگی وسیعی پیدا کرده و کنج‌های (niche ...

این پروژه به منظور بررسی اکولوژیکی و شناسائی ماکروبنتوزهای پهنه‌های بین جزر و مد خط ساحلی دیلم تا دیر در طی 3 فصل سرد، معتدل و گرم در استان بوشهر انجام شد. نمونه‌برداری به شکل فصلی و اتفاقی در بخشهای گوناگون منطقه بین جزر و مدی صورت گرفت و ضمن نمونه‌برداری از بسترهای گوناگون جهت ماکروبنتوزها (به وسیله چهارچوب 50 × 50 سانتیمتری)، فاکتورهایی چون شوری، دما اکسیژن محلول، دانه‌بندی رسوبات و میزان مواد آلی مورد سنجش قرار گرفتند. در این پروژه مجموعا 13 گروه جانوری، 60 خانواده و 118 ...
نمایه ها:
ساحل |