عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب، امتحان، افزایش خودپنداره تحصیلی، نمره درس علوم تجربی و عملکرد تحصیلی کلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز در سال 83-1382 می‌باشد. در این پژوهش، راهبردهای شناختی و فراشناختی بعنوان متغیرهای مستقل و اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی، نمره‌های درس علوم تجربی و عملکرد کلی تحصیلی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده‌اند. نمونه‌ تحقیق، دو گروه شناختی و فراشناختی و یک گروه کنترل بودند که همگی از معل ...

هدف پژوهش بررسی میزان مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان رشته علوم تجربی در استان کهگیلویه و بویراحمد است که 500 نفر به صورت نمونه انتخاب شده‌اند، روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: اولا نسبت مطالعه‌کنندگان غیردرسی در جامعه دانش‌آموزان رشته علوم تجربی استان بین 94 تا 99 درصد است . ثانیا میانگین مدت زمان مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان رشته علوم تجربی استان بین 104 تا 128 دقیقه در هفته است . ثالثا مهمترین زمینه‌های مورد مطالعه دانش‌آموزان ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع به کارگیری روش تدریس حل مسئله از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر تهران انجام شد. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تدریس درس علوم تجربی در مدارس ابتدایی می باشند است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد و همچنین ابزار جمع اوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی ان توسط تعدادی از معلمان علوم تجربی و اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تایید قرا ...

چکیده : توجه به فراگیری علم همواره در تمدن اسلامی توصیه شده و تشویق به آن از متون اولیه اسلامی برآمده است. در نتیجه این توصیه ها و تشویقات، بسیاری از علوم در قلمرو اسلامی با رشد، شکوفایی و نوآوری همراه بوده است. شناخت عالمان سرزمین شام در سده های پنجم وششم هجری، شاگردان آنها، دستاوردهای علمی ایشان، مراکز علمی و حتی سفرهای علمی آنان برای کسب دانش موضوعی است که این پایان نامه درصدد انجام آن برآمده است. در این پایان نامه 226 عالم و دانشمند در این منطقه معرفی گشته و آثارشان شم ...

نخستین بار هاوارد گاردنر در سال 1983 م، در کتاب چهارچوب‌های ذهن نظریه هوش‌های چندگانه را مطرح کرد. این نظریه، شیوه‌هایی جدید از آموزش را برای اصحاب تعلیم و تربیت به ارمغان آورد. این نظریه با رد نظریه غالب درباره‌ی هوش و با معرفی انواع هوش توانست یکی از عرصه‌های جدی تفاوت‌های فردی، که نقشی اثر گذار بر غایات و فرایند تعلیم و تربیت دارد را مورد توجه قرار دهد. در این پژوهش سعی شده است که با به‌کارگیری روش‌های تدریس مبتنی بر هوش جنبشی نظریه گاردنر میزان تأثیر این شیوه را بر یادگیر ...

با توجه به اهمیت روز افزون آموزش علوم تجربی و تأثیر انکار ناپذیر آن در رشد علم و فناوری، همة کشورها تلاش می‌کنند تا در نظام‌های آموزشی خود تجدید نظر نموده و آخرین تغییرات را در برنامه درسی علوم تجربی، مطابق با آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی اعمال نمایند. هدف از این پژوهش مقایسه مفاهیم وشیوه‌های آموزشی علوم تجربی دوره پیش دبستان در کشورهای ایران، ژاپن، انگلستان است که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای بر اساس روش جرج بردی استفاد ...

هدف تحقیق، بررسی برخورد دانش‌آموزان با برنامه‌های آموزشی تلویزیون و میزان بهره‌مندی و بهره‌برداری آنها از درس علوم تجربی تلویزیون است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 100 نمونه از دانش‌آموزان دوره راهنمایی مدارس تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 89 درصد دانش‌آموزان برنامه‌های آموزشی تلویزیون را در یادگیری خود موثر می‌دانند. 72 درصد از دانش‌آموزان از تداخل ساعات تحصیل‌شان در مدرسه با پخش برنامه‌های آموزشی تلویزیون ناراضی بودند. 49 درصد مدت ...

این پژوهش قصد دارد تا نمرات دروس تئوری دانشجویان دیپلمه علوم تجربی را با دانشجویان دیپلمه علوم انسانی مقایسه نماید. همچنین در فرضیه دیگری به بررسی تفاوت بین معدل نمرات نظری و نمرات عملی دانشجویان فارغ التحصیل تربیت بدنی دانشگاه الزهراء (س) و دانشگاه تهران می پردازد. و در نهایت وجود یا عدم وجود ارتباط بین نمرات درس عملی و نظری همه دانشجویان نمونه خود را بررسی می نمائیم. برای این منظور با استفاده از بایگانی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه الزهراء و دانشگاه تهران به کارنامه فارغ ...

هدف این پژوهش بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه محتوای کتب علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی می‌باشد. به این منظور نحوه ارائه محتوا در سه قسمت پرسشها، تصاویر و متن مورد بررسی قرار گرفته است . برای اجرای این پژوهش با توجه به اهداف ، ماهیت و امکانات پژوهشگر از روش توصیفی استفاده شده است . جامعه آماری کتابهای علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی بوده است و کل جامعه نیز به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی با استفاده ا ...