عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر متقابل سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی یکی از جدیدترینموضوعات اقتصادی در حوزه رشد اقتصادی می‌باشد. در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی، به بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری به‌طور هم‌زمان بر رشد اقتصادی طی دوره 1353-1391 برای اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی(ARDL) پرداخته شده است. در این تحقیق، از متغیر نرخ باسوادی به عنوان شاخص سرمایه انسانی و از سهم صادرات ...

آکادمی علوم روسیه با قدمتی 279 ساله، جز معدود مراکز علمی مهم جهان با چنین سابقه و پیشینه ای محسوب می گردد. اهمیت آن نه تنها به لحاظ تاریخی، بلکه از نقطه نظر تشکیلاتی و سیاسی نیز حائز توجه می باشد. این آکادمی یکی از بزرگترین ارگانهای سیاستگذاری علمی روسیه به شمار میرود. گرچه کشور روسیه دارای فراز و نشیبها و در گیر تحولات شدید سیاسی - اجتماعی بوده است . اما توان و پتانسیل بالقوه علمی و زیر بنایی آن، این کشور را در طی قرون و بویژه چند دهه پر تلاطم گذشته به سلامت عبور داده است . ...

آکادمی علوم جهان سوم ‏‎(TWAS)‎‏ معرف یکی از برترین جایگاه علم در کشورهای در حال توسعه است . هدف اصلی ‏‎TWAS‎‏ ، ترویج و رشد قابلیت های عتلمی و تعالی برای توسعه پایدار در کشورهای جنوب است . بیش از 600 عضو رسمی و اعضای وابسته آکادمی علوم جهان سوم ‏‎(TWAS)‎‏ ، از میان برجسته ترین و ممتازترین دانشمندان دنیا انتخاب می شوند. اعضای رسمی ‏‎TWAS‎‏، مقیم کشورهای جنوب و اعضای وابسته آن، شهروندان کشورهای شمال هستند که یا در کشورهای جنوب متولد شده و یا سهم قابل ارزشی در پیشرفت علم در جنوب ...

آکادمی علوم لهستان ‏‎(PAN)‎‏ یک موسسه علمی دولتی است که با کمک اعضای موسس علمی و همکاریهای علمی متخصصین و دانشمندان برگزیده در سال 1952 تاسیس گردید، آکادمی دارای ترکیبی متشکل از اعضای پیوسته و وابسته داخلی و خارجی است. تعداد اعضا به گونه ای برنامه ریزی شده است که از 350 نفر تجاوز ننماید. اعضای آکادمی بوسیله مجمع عمومی از میان افراد با دستاوردهای علمی برجسته که اسامی آنها بوسیله اعضای فعلی آکادمی، شورای علمی و موسسه های تحقیق و توسعه همچنین شوراهای علمی و شوراهای دانشکده های د ...

مناسبات انسانی در سازمانهای آموزشی را می توان از زاویه های گوناگون نگریست: یک روانشناس اجتماعی می تواند در باره ساخت های رابطه بین افراد و گروهها به بررسی بپردازد. برنامه ریز درسی تاثیر آن را در شکل گیری محتوای ماده درسی مطالعه کند، مدیر آموزشی جنبه های سازمانی و رابطه آن را با چگونگی اداره امور مدرسه اش بنگردو یک فیلسوف آموزش و پرورش به جنبه های نظری آن بپردازد. برای فیلسوف تربیتی ، راههای گوناگونی برای انجام چنین پژوهشی وجود دارد: آن را براساس سیر تکوین اندیشه ها بررسی کند، ...

نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب می‌شود. کارفرمایان پیشرو، در مواجهه با فشارهای محیط رقابتی جدید، می‌کوشند تا حتی المقدور استعدادهای نیروی انسانی خود را به طور کامل شکوفا سازند. همچنین کریشناکمر و چریستافر در مقاله‌ای با عنوان «چرا و چگونه معنویت در سازمان» بیان می‌کنند: اگر مدیران برای درک نگرش‌های معنوی و تشویق آن در یک سازمان تلاش کنند، معنویت فکر مثبتی برای سازمان‌هاست. به دلیل اهمیت موضوع معنویت در سازما ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش بررسی نقش میزان اثر بخشی نظام پاداش کارکنان اداره کل راه وترابری استان سمنان وارزیابی میزان تاثیر آن در توسعه منابع انسانی می باشد. اهمیت این تحقیق لزوم به کار گیری برنامه های کاربردی مدیریت پاداش بعنوان مکانیزمی موثر جهت حصول اهدف سازمان می باشد. در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده سه فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 34 سوالی است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه به تای ...

در سال‌های اخیر، پژوهش بر روی عوامل غیرزبانی که در یادگیری زبان خارجی موثر بوده‌اند، افزایش جشمگیری داشته است. یکی از زمینه های تحقیقاتی فراتر از حوزه زبان، در یادگیری زبان انگلیسی، روانشناسی زبان است در نتیجه مطالعه‌ی عوامل عاطفی موثر بر آن به خصوص انگیزه و اضطراب بطور قابل توجهی علاقه‌ی محققان را بخود جلب نموده‌است. لذا تحقیق حاضر ابتدا با هدف بررسی رابطه‌ی بین اضطراب زبان خارجی با انگیزه یادگیری زبان انگلیسی، و سپس رابطه‌ی این دو با عملکرد زبان انگلیسی صورت گرفته‌است. این ...
نمایه ها:

در پاسخ به سئوال یک تحقیق، یافته‌ها حاکی از آنست که بیش از 50 درصد دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای تربیت‌بدنی و علوم ورزشی درباره برنامه‌های در حال اجرای این مراکز آموزشی دوره متوسط مقوله‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده‌اند. ولی براساس معیار مورد نظر 67 درصد نمی‌توان با قاطعیت گفت که دانش‌آموزان در خصوص برنامه‌های ارائه شده نظر مثبت دارند. بنابراین اصلاح برنامه و رفع مشکلات در متغیر و عناصر برنامه‌های درسی رشته تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی دوره متوسطه بیش از پیش احساس می‌شو ...