عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، با عنوان مقایسۀ کارآیی مدیران آموزشی تحصیلکردۀ علوم اسلامی با سایر رشته‌ها، از منظر شاخصه‌های اختصاصی مدیریتی در نهج البلاغه (پنج منطقۀ شهر تهران) است که با روش توصیفی ـ پیمایشی، در جامعۀ آماری مدیران آموزشی دبیرستان‌های متوسطۀ دخترانۀ شهر تهران در سال تحصیلی89 ـ 88،مورد بررسی قرار گرفته است.فرضیات این تحقیق به دنبال این است که تفاوت‌های عملکرد مدیران تحصیلکرده در رشته‌های علوم اسلامی با عملکرد مدیران تحصیلکردۀ سایر رشته‌ها را مقایسه نماید. این پژوهش در پی آن است ...

رشد علوم اسلامی در دوره صفویه براساس توجه و گرایش شاهان صفوی به علوم اسلامی بوده است. شاهان صفوی در پی استقرار و استمرار دولت شیعی، مناسب دیدند که توجه به علما و علوم اسلامی را در اولویت قرار دهند و دریافتند که با توجه به این موضوع بهتر می توان به اهداف خود در راستای تثبیت حکومت گام برداشت. دولت صفوی از طریق توجه به علما و نهادهای آموزشی به این هدف خود رسیدند. این مطلب را می‌توان از توجه به علما در غالب برگزاری جلسات با آنان، همراهی در سفرها، پرسیدن سوال های علمی از آنان، د ...
نمایه ها:
تشیع | 
علما | 

هدف پژوهش، بررسی محتوای برنامه‌ی درسی تربیت دینی در دوره‌ی آموزش خانواده در مقطع دبیرستان و مقایسه‌ی آن با نظرات گروهی از متخصصین (علوم تربیتی، روان شناسی، علوم اسلامی) و مدرسین دوره‌ی آموزش خانواده بوده است. بدین منظور، پس از تحلیل محتوای برنامه‌ی درسی تربیت دینی در دوره‌ی آموزش خانواده مقطع دبیرستان بر گرفته از کتاب خانواده و فرزندان در دوره ی دبیرستان (1386) تألیف استادان طرح جامع آموزش خانواده و استخراج مولفه ها از متن محتوای موجود، و در کنار آن انجام مصاحبه با متخصصین د ...

امور خارق العاده یکی از جنجالی ترین مباحث در طول تاریخ بوده که منشأ بسیاری از مناقشات علمی و اجتماعی نیز می‌باشد. وقتی توده مردم عده ای را می‌بینند که دست به امور خارق العاده می‌زنند تا جمعی را مرید خود سازند، سیل انکار و قبول هاست که در جامعه مطرح می‌شود. اینجاست که نقش اندیشمندان جامعه، بخصوص علمای علم کلام و فلسفه در تبیین عقلانی اینگونه امور و هدایت جامعه به سوی صلاح اهمییت خود را نشان می‌دهد. این مسأله در حوزه علوم اسلامی در علوم مختلفی از جمله کلام، فلسفه، عرفان و ... م ...

آینده‌پژوهی رایج در بستر اندیشه و بافتار غربی شکل گرفته است و بسیاری از نشانه‌های غربی را با خود دارد. این دانش غربی افزون بر آن‌که نمی‌تواند پاسخ‌گوی جوامع غیرغربی باشد به دین نیز بی‌توجه است. پژوهش حاضر می‌کوشد که آینده‌پژوهی اسلامی را به عنوان نسخه اسلامی و بدیل آینده‌پژوهی رایج معرفی کند و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آینده‌پژوهی اسلامی و راهبردهای تحقق آن چیست؟ به منظور مرور ادبیات، افزون بر مرور اجمالی آینده‌پژوهی و بررسی تاریخچه شکل‌گیری آن، دیدگاه‌های مهم در خصوص علم ...

مسئله «جهتداری علم» از آن رو که یکی از مهمترین مسائل زیر بنایی در راستای مباحث «علم دینی» به شمار می رود از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی آراء و نظرات تعدادی از اندیشمندان مطرح بعد از انقلاب اسلامی یعنی آیت الله جوادی آملی،‌ حجت الاسلام و المسلمین میر باقری و دکتر سروش درباره جهتداری علم، گامی هر چند کوتاه در زمینه تبیین مسئله جهتداری برداشته شود. در این تحقیق بیان خواهد شد که علی رغم اختلاف اساسی این اندیشمندان در برخی مبانی، همگی قائل به بح ...

در نظام‌های سیاسی مدرن، احزاب یکی از مهمترین ساختارهایی هستند که می‌توان بر اساس وجود و فعالیت آنان از منظر جامعه‌شناختی به تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی پرداخت. احزاب به عنوان سازمان‌های منسجم خارج از ساختار حکومت، پدیده نوینی در حیات سیاسی جوامع محسوب می‌شوند. امروزه قدرت و تأثیرگذاری احزاب سیاسی در حدی است که نظام‌های سیاسی نمی‌توانند وجود آنان را نادیده بگیرند و حتی می‌توان نظام‌های سیاسی را از حیث وجود یا عدم وجود احزاب، میزان مشارکت آنان در مدیریت کشور، نحوه مواجهه نظام‌های ...

دروس عمومی معارف اسلامی از جمله دروسی هستند که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها، در برنامه درسی دانشجویان قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی این دروس و چالش‌های موجود در راه تحقق اهداف آن در دانشگاه مازندران صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه مازندران را شامل می‌گردد. روش پژوهش حاضر روش کمی و کیفی است. نمونه آماری در بخش کمی، 366 نفر از دانشجویان و 120 نفر از اساتید می‌باشد و در بخش کیفی 9 ن ...

ارزیابی اصطلاحنامه، ضامن بقا و پویایی آن است. مطابقت اصطلاحنامه با استانداردهای ملی و بین المللی، یکی از شیوه های ارزیابی است. اصطلاحنامه های علوم اسلامی به عنوان تنها اصطلاحنامه های منتشر شده در این زمینه، اهمیت ویژه دارند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اصطلاحنامه های علوم اسلامی فارسی با استاندارد ایزو 1-25964 است. جامعه پژوهش عبارتند از: اصطلاحنامه های کلام اسلامی، منطق، فلسفه اسلامی، اصول فقه، اخلاق، علوم قرآنی، علوم حدیث. ارزیابی اصطلاحنامه ها از چهار دیدگاه کنترل واژگان، روابط ...