عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پایان نامه حاضر بررسی نقش شبکه من و تو 1 و 2 بر نگرش دانشجویان ارشد ارتباطات ورودی سال 1388... است. ازاین رو دراین تحقیق از روش پیمایش استفاده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ورودی سال های 1389-1388 می باشند که حجم آن ها 133 نفر است. از آنجا که در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده شده، حجم جامعه آماری با جامعه نمونه برابر است ولی به علت محدودیت دسترسی، تعداد 110نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار ت ...

این تحقیق با هدف "بررسی میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‏های اجتماعی" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد.جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه‏های علامه طباطبایی، تهران، آزاد واحد تهران مرکز و علوم تحقیقات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جمعیت آماری محسوب می‏شوند تعداد دانشج ...

با ظهور فن آوری های نوین ارتباطی و گستردگی اینترنت ، جهان وارد دوران جدیدی شده است که با عناوین خاصی نظیر «جامعه اطلاعاتی » و « جامعه شبکه ای » از دوره های پیش از خود متمایز می شود . در دو دهه اخیر ، همراه با توسعه و تکامل فوق‌العاده سریع ارتباطات رایانه‌ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت ، شبکه‌های رایانه‌ای و تلفن های همراه کوشش‌های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه فضای مجازی و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن شده است . در جریان این تلا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر «بررسی نقش آموزش دانشگاهی تاکتیک‌های پروپاگاندا در توانمندسازی دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات در به کارگیری این تاکتیک‌ها» است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. پس از پرشدن پرسشنامه‌ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات ورودی 88 و 89 بودند که تعداد آنها 141 نفر است. در این پژوهش به دلیل تعداد کم جامعه آماری، کل آن مورد بررسی قرار گرفت و ...

در عصر حاضر رسانه ها یکی از بارزترین و بهترین وسایل ارتباطی هستند که زمینه های لازم را برای رقابت سیاسی و شکل دهی افکار عمومی جوامع فراهم می آوردند گرایش ها و تفکرات سیاسی مظهر انگیز در تعیین سرنوشت مردم در سیاست ملی است رسانه ها می توانند در رونق بخشیدن به آنها در حضور گسترده مردم در عرصه های مختلف نقش داشته باشند.بنابراین دستیابی به نقش برناهم های سیاسی تلویزیون بر عضویت و حمایت افراد از جریان های خاص سیاسی،دستیابی به میزان مشارکت افراد در جامعه و تغییر معیار برای حضور در ص ...

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی میزان اعتماد به رسانه‌های خبری تصویری فارسی زبان خارج از کشور از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و به ویژه حجم و سطح طرح تحقیق، مناسب‌ترین روش انجام این پژوهش، روش پیمایشی (زمینه‌یابی) است.جامعة آماری این تحقیق شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شهر تهران است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري تصادفی استفاده شده ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی نظرات و دیدگاه های اساتید ارتباطات نسبت به عملکرد روابط عمومی ها در ایران می باشد. روش انجام این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را اساتید علوم ارتباطات اجاتماعی دانشگاه های تهران که قابل دسترس بوده اند، تشکیل می دهد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل چهل و هفت سوال بوده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این امر است که روابط عمومی در ایران ...

تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت روش شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ارتباطات در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و دانشکده صدا و سیماست تا مشخص کند که دانشجویان ارتباطات در پایان نامه های خود کدام رویکرد علمی را از نظر فلسفه علم انتخاب کرده اند، روش های حاکم و مسلط در ارتباطات کدام است، کمی یا کیفی بودن روش ها و سیر تحول آنها و همچنین مراحل انجام تحقیق علمی در پایان نامه ها و در نهایت چگونگی فصل بندی و شکل ظاهری پایان نامه ها را بررسی کند. برای رسیدن به این هدف، روش تحل ...