عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علوم اجتماعی یکی از رشته های مفید و ضروری هر جامعه ای به شمار می رود اما به نظر می رسد به جهت ویژگیهای ساختاری و موانع بیرونی و نگرشی این علوم در مقایسه با علوم طبیعی مورد بی توجهی واقع شده اند. جهت شناخت چگونگی و چرایی نگرش ها نسبت به علوم اجتماعی، در این پژوهش به بررسی دیدگاه پزشکان نسبت به این علوم پرداخته و سعی شده است عامل های موثر در این باره مورد شناخت قرار گیرد. جامعه آماری کلیه پزشکان شهر یزد می باشند که تعداد 224 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و از طریق ...

پژوهش حاضر به مسئله‌ی خاص‌بودگی در فلسفه‌ی علوم اجتماعی می‌پردازد. نقطه‌ی عزیمت این پژوهش شیوه‌‌ای است که به واسطه‌ی آن فرد تاریخی (یا همان موضوع پژوهش) در علوم اجتماعی ساخته می‌شود. در این مسیر با پروبلماتیک کردن مفهوم فرد تاریخی دلالت این مفهوم و مسئله‌زا بودن آن را برای علوم اجتماعی بررسیده می‌شود. در فصل نخست این پژوهش، با یک بررسی تاریخی نشان می‌دهیم که چگونه از آغاز بنیان‌گذاری علوم اجتماعی، انگاره‌ی تفرد نزد کلاسیک‌های این حوزه طرح شد، و پس از گذشت یک سده همچنان موضوع ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر توافق اجتماعی و دامنه پیامد‌‌های اعمال اخلاقی بر تصمیم-گیری اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان سازمان حسابرسی استان فارس و موسسه‌های حسابرسی و حسابرسان داخلی برخی از شرکت‌های بزرگ واقع در شهر شیراز می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و در نهایت 130پرسش‌نامه بین حسابرسان(30 نفر از حسابرسان داخلی و 100 نفر از حسابرسان مستقل) توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد و داده‌های استخراج شده با استفاده از روش رگرسیون ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی هزینه- اثربخشی کتاب‌های چاپی لاتین و پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات تمام‌متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی می‌باشد. بخش اول پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از دو سوال پژوهشی به تشریح راهکارهای فعلی مجموعه‌سازی و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی درباره انتخاب مناسب کتاب‌های چاپی و پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین می‌پردازد. جامعه آماری برای پاسخگویی به سوالات این بخش دست‌اندرکاران بخش سفارشات در دانشکده‌های ...

رابطه دین و دولت در ایران یکی از دغدغه های محققان علوم اجتماعی است.این رابطه دربرخی ادوار اهمیت بیشتری پیدا کرده است . یکی از این ادوار، دوره ساسانیان است . در دوره ساسانی دین در رابطه نزدیکی با دولت قرار گرفت ونقش مهمی در تحولات اجتماعی و سیاسی ایفا کرد.در دوره ابتدایی حکومت ساسانی ، به دلیل علایق دینی خاندان ساسانی و نقش روحانیت زرتشتی ،دولت در یک رابطه تعاملی با دین قرار گرفت . در ادامه با ظهور کرتیر و وقوع بحران های اجتماعی و سیاسی همچون بحران مانی و ظهور مزدک و سپس رسمی ...

اين پژوهش با هدف تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعي دوره راهنمایی كشور ايران انجام شده است. در اين پژوهش از روش توصيفي جهت مشخص نمودن آموزه‌های اخلاقی و از روش تحليل محتوا به منظور بررسي و تحليل برنامه‌ي درسي علوم اجتماعي دوره راهنمایی استفاده شده است. جامعه‌ي آماري پژوهش در بخش تحليل محتوا، برنامه درسي علوم اجتماعي كشور بوده كه از اين جامعه‌، برنامه درسي تعلیمات سال اول، دوم و سوم براي مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، سياهه‌هاي تحليل اهداف، تحليل محتواي كتب درسي، ت ...

در اين پژوهش ميزان برخورداري كتاب هاي علوم اجتماعي مقطع دبيرستان از مولفه هاي حقوق شهروندي بررسي مي شود؛ هدف پژوهش تجزيه و تحليل محتواي اين كتاب ها به منظور تشخص برخورداري آن ها از منشور حقوق شهروندي براساس قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد، با طرح سوال اين كه آيا متن و پرسش هاي اين كتاب ها مولفه هاي مذكور را دارا مي باشند يا خير؟ روش تحليل محتوا و تكنيك ويليام رمي (1986) جهت تشخيص واحدهاي تحليل داراي مولفه هاي حقوق شهروندي و رويكرد تئوري داده مبنا كه ريشه در خود داده ها و مشا ...

در این پژوهش هدف كلي میزان اهمیت و رضایت از مؤلفه های اساسی مبانی جامعه شناسی برنامه درسی علوم اجتماعی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و دبیران علوم اجتماعی شهر تهران در سال تحصیلی90-89 و تفاوت دیدگاه ها می باشد . روش تحقیق ، توصیفی (پیمایشی) می باشد که در آن از پرسش نامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت با درجه اعتبار 975/0 استفاده شده است . جامعه آماري اين پ‍‍ژوهش متخصصان برنامه درسي و دبيران علوم اجتماعي زن و مرد تهران در سال تحصيلي 90-89 مي باشند. نمونه آماري 270 نفري شامل 250 ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی ميزان هماهنگي برنامه درسي جامعه شناسي دوره متوسطه با اصول برنامه ريزي درسي در سال 1390 مي باشد. این پژوهش به روش پیمایشی و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. جهت تعیین حجم نمونه به طور هدفمند از كارشناسان علوم اجتماعي استان کهگیلویه وبویر احمد که جمعا 137نفرند تعداد50 نفر به عنوان نمونه که 14 نفر فوق لیسانس و36نفر کارشناس بوده اند، انتخاب شده است. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه ، داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري كاي ...